Město Rakovník
MěstoRakovník

Přihlášené projekty 2020

Přihlášené projekty do PaR 2020

V termínu do 31. 12. 2019 byly doručeny 4 projekty v rámci Participativního rozpočtu 2020.
  1. Revitalizace dětského hřiště Hájek
  2. Pořízení florbalových mantinelů
  3. Měření rychlosti v ulici Fr. Diepolta
  4. Pořízení vnitřní lezecké stěny

Po kliknutí na název projektu se Vám otevře jeho stručná charakteristika.

Všechny doručené projekty byly následně zkontrolovány garanty PaR po formální stránce a všechny splňují veškeré náležitosti stanovené pravidly. Následně byly projekty zaslány k vyjádření příslušným odborům úřadu. Rada města na své 36. schůzi konané dne 26. 2. 2020 schválila doporučení zastupitelům města vzít tyto projekty na vědomí a posunout vývoj do další fáze. 
Dalším krokem je veřejné projednání, na kterém by měli předkladatelé veřejně představit projekt a zodpovědět případné dotazy veřejnosti. Toto projednání garanti projektu navrhli uspořádat ve středu 18. 3. 2020 od 17.00 hodin ve Wintrově síni Městského úřadu Rakovník. Tento termín bude ještě projednáván na zastupitelstvu města, které se uskuteční 9. 3. 2020. Následně bude zahájeno veřejné hlasování o představených projektech.

 

SENIOR EXPRES
služba radnice pro občany města Rakovník

logo

logo

Portál krizového řízení