Navigace

Výběr jazyka

  • Česky
  • English
  • Deutsch

Obsah

Stránka

Stav zásobování pitné vody


Vzhledem k extrémním vedrům si město vyžádalo informaci od společnosti Ravos, s.r.o. ohledně situace podzemních zdrojů a stavu zásobování s pitnou vodou. Informace nám poskytl přímo ředitel společnosti, pan Ing. Hynek Kloboučník:

 

„Abychom pokryli současné zvýšené odběry, pohybujeme se na maximálních limitech distribuční soustavy. A to jak na maximální kapacitě vodovodních řadů a vodojemů, tak i na maximálním čerpání ze zdrojů.“

 

Nejdůležitější informace od pana Kloboučníka je ta, že nenastane-li nějaká nečekaná provozní událost (havárie na sběrných řadech v prameništi či skupinovém vodovodu), tak tyto maximální odběry zvládne v Rakovníku a v obcích připojených na skupinové vodovody společnost Ravos, s.r.o. pokrýt!

 

Důležité je také zmínit, že tyto hraniční odběry způsobují v největší míře odběry spojené se zálivkami a s napouštěním bazénů. Jedná se tedy o stav, kdy se odběratelé chovají k pitné vodě jako k vodě užitkové.

 

„Trochu více problémů máme v obcích, kde je lokální zdroj. Zde to zvládáme také, ale musíme zavážet dané akumulace cisternou. Největší problém je tradičně v obci Nový Dvůr u Řeřich, kde je jak nízká vydatnost zdroje, tak i malá kapacita akumulace. Jen tento víkend jsme akumulaci zaváželi 4x. Monitorováním odběrů (u většiny odběratelů máme namontovány „chytré vodoměry“) máme zjištěno, že se jedná o zalévání. Proto jsme minulý týden požádali vodoprávní úřad o vydání zákazu používat pitnou vodu pro účely zalévání a napouštění bazénů. Nyní je to ve schvalovacím řízení,“ uvádí ředitel společnosti.

 

Ravos, s.r.o. zvládá zásobovat také Jesenicko a to díky obnovení propoje se „severočeskou vodárenskou soustavou“, které se uskutečnilo minulý rok. „Nakupovaná voda je zde sice dražší, než voda námi v místě vyrobená, ale díky tomu dokážeme pokrývat deficity mezi výrobou a odběry,“ vysvětluje Kloboučník a nabízí náhled do budoucnosti:

 

Hladiny zdrojů v prameništi rakovnického potoka vykazují poprvé od roku 2004 mírný pokles.  „Obecná zkušenost“ je taková, že srážková voda má na cestě do kolektoru podzemní vody v prameništi zpoždění 8-10 let. To znamená, že nyní využíváme lepších srážkových časů z minulosti a současné sucho se projeví více v blízké budoucnosti.

 

  1. Blízká budoucnost (1 - 3 roky)

Výraznou pomoc nám přinese investiční záměr VSORu „Obnovení Lišanského prameniště a s tím spojená výstavba úpravny vody ve vodojemu Antonín“. V současnosti je vydáno stavební povolení a řeší se způsob financování stavby. To by společnosti pomohlo navýšit kapacitu zdrojů cca o 15 l/s.

 

  1. Vzdálenější (10 - 20 let)

„V úzké spolupráci se VSORem jsme se podíleli na Studii „Sucho na Rakovnicku“. Zde šlo o sběr a analýzu dat. Poté se dokument rozšířil o studii „Napojení rakovnické vodárenské soustavy na jinou (silně zdrojovou) soustavu“. Zde byly 2 možnosti. První byla napojení na kladenskou, resp. pražskou, soustavu. Tato varianta ale padla, protože pivovar Krušovice upustil od úvahy vybudovat přivaděč do Krušovic. Druhou variantou je napojit se na stávající a zmíněný propoj v Jesenici a propojit nově vybudovaným přivaděčem skupinový vodovod Jesenice s úpravnou vody Rakovník – s možností oboustranného zásobování. Tím by se zajistila jak kapacita zdrojů, tak by se také mohly po trase napojit přilehlé obce, které zatím nejsou napojeny a projevily by o napojení do budoucna zájem.

 

Tento záměr je nyní objednán u spol. VRV jako Studie proveditelnosti,“ uzavírá Hynek Kloboučník.


8. 8. 2018 Zobrazit méně

Stránka