Navigace

Výběr jazyka

  • Česky
  • English
  • Deutsch

Obsah

Jesle Rakovník

Péče poskytovaná jeslemi doplňuje rodinnou výchovu a napomáhá uspokojovat přirozené potřeby dítěte. Jesle nabízí zajímavé a podnětné prostředí s mnoha specifickými činnostmi, které napomáhají k všestrannému rozvoji osobnosti dítěte. Jesle nejsou využívány pro žádné další aktivity, slouží jen potřebám dětí. Do jeslí jsou přijímány zpravidla děti od 18 měsíců do 3 let věku. Jesle jsou s celodenním provozem od 6.30 do 16.00 hod.

Kontakt

Historie zařízení

Jesle v Rakovníku v minulosti zřizoval OÚNZ (existovaly ale i závodní jesle) a až od roku 1992 je převzalo město. Dětské sestry byly vždy zaměstnankyně OÚNZ, později NsP, ale provozní zaměstnanci byli zaměstnanci města. S ohledem na klesající zájem o služby jeslí nakonec zůstaly pouze jedny jesle s kapacitou 16 dětí (od roku 1999). V dnešních prostorách jsou jesle od roku 1995, kdy byla budova Na Sekyře znovu upravena pro jesle. Jesle v minulosti sídlily např. v areálu MŠ YMCA (dnes MŠ Klicperova), v bývalé MŠ v sídlišti TGM, v budově dnešní školní družiny 2. ZŠ Rakovník v ulici F. Diepolta a kojenecké jesle poskytovaly služby v dnes již zbouraném objektu v místě dnešních speciálních škol. Město Rakovník ustanovilo jesle v souladu se zákonem o obcích jako svoji organizační složku, tzn. jako zařízení bez právní subjektivity, pracovnice v jeslích jsou zaměstnankyně města a jesle nejsou účetní jednotkou. Zobrazit více

Personální zastoupení

Jana Sajnerová vedoucí organizační složky
Renata Sodomková pracovník přímé péče o děti
Jana Petrboková pracovník přímé péče o děti
Jana Vodrážková školnice

Činnosti

Provoz a činnost jeslí upravuje Řád organizační složky Jesle Rakovník včetně smlouvy a plánu péče a výchovy.


Docházka

Podrobnosti k docházce dětí sdělí vedoucí organizační složky a jsou dále podrobně uvedeny ve výše uvedeném dokumentu.

6.30 -   8.00 příjem dětí, ranní filtr, volná hra
8.00 -   8.30 ranní cvičení, hygiena
8.30 -   9.00 přesnídávka,hygiena
9.00 -  9.30 výchovná činnost
9.30 - 11.00 vycházka, pobyt na zahradě
11.00 - 11.30   hygiena, oběd
11.30 - 12.00   příprava na spánek
12.00 - 14.00   spánek
14.00 - 14.30 hygiena, oblékání, odpolední svačina
14.30 - 16.00 
volná hra dětí, podle počasí a ročního období pobyt na zahradě,
výdej dětí

 

Stránka

  • 1

Budova Jeslí Rakovník

Budova Jeslí Rakovník

Interiér Jeslí Rakovník

Interiér Jeslí Rakovník


Stránka

  • 1