Navigace

Výběr jazyka

  • Česky
  • English
  • Deutsch

Obsah

Školství

Na území města Rakovník se nachází 7 mateřských škol a 3 základní školy, jejichž zřizovatelem je Královské město Rakovník. Jednotlivá školská zařízení se snaží rozvíjet nadání svých žáků specializací výuky některých předmětů, jedná se např. o výuku anglického jazyka od první třídy, tělesné výchovy, matematiky a fyziky.

Nejmenším dětem od 18 měsíců do 3 let věku jsou k dispozici jesle, jejichž provoz je financován z rozpočtu města Rakovníka.

Ve městě Rakovník sídlí také jedno gymnázium, 4 střední školy nejrůznějšího zaměření. Seznam školských zařízení dále doplňuje i jedna speciální škola.

Vlohy umělecky nadaných dětí pomáhá rozvíjet základní umělecká škola, která má své sídlo v jedné ze základní škol. Samotné školy nabízejí svým žákům celou řadu kroužků a zájmových činností. Paletu mimoškolních aktivit doplňuje i místní dům dětí a mládeže.

Co by vás mohlo zajímat:

Další informace o školství na Rakovnicku

Komise pro výchovu a vzdělávání

Stránka

  • 1

Gymnázium Zikmunda Wintra

Gymnázium Zikmunda Wintra

Střední škola, Základní škola a Mateřská škola speciální Rakovník

Střední škola, Základní škola a Mateřská škola speciální Rakovník

1. ZŠ Rakovník

1. ZŠ Rakovník

2. ZŠ Rakovník

2. ZŠ Rakovník

2. ZŠ Rakovník - I. stupeň

2. ZŠ Rakovník - I. stupeň

3. ZŠ Rakovník

3. ZŠ Rakovník

Nová školní jídelna v pozadí 1.ZŠ Rakovník

Nová školní jídelna v pozadí 1.ZŠ Rakovník

Masarykova obchodní akademie Rakovník

Masarykova obchodní akademie Rakovník

MŠ Klicperova Rakovník

MŠ Klicperova Rakovník

Budova Integrované střední školy Rakovník (1)

Budova Integrované střední školy Rakovník (1)

Budova Integrované střední školy Rakovník (2)

Budova Integrované střední školy Rakovník (2)

Logo Integrované střední školy Rakovník

Logo Integrované střední školy Rakovník


Stránka

  • 1