Navigace

Výběr jazyka

  • Česky
  • English
  • Deutsch

Obsah

Dokumenty ke stažení

Žádost o vydání rozhodnutí o umístění stavby Staženo: 936x | 02.02.2018

Žádost o vydání rozhodnutí o změně vlivu využívání stavby na území Staženo: 754x | 02.02.2018

Žádost o vydání rozhodnutí o změně využití území Staženo: 737x | 02.02.2018

Žádost o vydání rybářského lístku pro cizince Staženo: 819x | 13.04.2018

Žádost o vydání rybářského lístku pro české občany Staženo: 834x | 13.04.2018

Žádost o vydání souhlasu k odnětí zemědělské půdy ze zemědělského půdního fondu podle § 9 odst. 1 zák. č. 334/1992 Sb., o ochraně zemědělského půdního fondu, ve znění pozdějších předpisů Staženo: 487x | 08.06.2018

Žádost o vydání souhlasu OOP ke zřizování nebo rušení účelové komunikace, stezky a pěšiny mimo zastavěné území obce Staženo: 608x | 25.05.2018

Žádost o vydání společného povolení Staženo: 345x | 02.02.2018

Žádost o vydání závazného stanoviska ke kácení dřevin pro účely stavebního záměru Staženo: 147x | 01.08.2018

Žádost o vydání závazného stanoviska OOP k odlesňování a zalesňování pozemků nad 0,5 ha a k výstavbě lesních cest a svážnic a lesních melioračních systémů Staženo: 743x | 25.05.2018

Žádost o vydání závazného stanoviska ÚÚP Staženo: 742x | 28.03.2018

Žádost o vydání závazného stanoviska z hlediska nakládání s odpady Staženo: 481x | 28.05.2018

Žádost o výdej dat z registru vozidel Staženo: 464x | 11.10.2012

Žádost o výjádření k návrhu trasy po zemědělských pozemcích Staženo: 186x | 08.06.2018

Žádost o vyjádření k pozemku dle ÚPD Staženo: 837x | 04.06.2018

Žádost o vyjádření k provozu malého zařízení na zpracování biologicky rozložitelných odpadů Staženo: 179x | 28.05.2018

Žádost o vyjádření k záměru dle ÚPD Staženo: 772x | 12.02.2015

Žádost o vyjádření odboru životního prostředí Staženo: 427x | 27.08.2018

Žádost o výjimku ze zákazu u památných stromů Staženo: 468x | 25.05.2018

Žádost o vyřazení vozidla z registru vozidel Staženo: 763x | 11.10.2012

Stránka