Navigace

Výběr jazyka

  • Česky
  • English
  • Deutsch

Obsah

Dokumenty ke stažení

21 - Žádost o udělení výjimky z místní a přechodné úpravy provozu na pozemních komunikacích Staženo: 966x | 30.11.2017

22 - Žádost o upuštění zákazu řízení Staženo: 595x | 26.03.2018

23 - Oznámení stavebního záměru s certifikátem autorizovaného inspektora Staženo: 430x | 25.03.2013

24 - Žádost o povolení předčasného užívání stavby Staženo: 439x | 25.03.2013

25 -Taxislužba - oznámení změn Staženo: 397x | 19.05.2014

26 - Taxislužba - žádost o udělení oprávnění řidiče taxislužby Staženo: 429x | 19.05.2014

27 - Taxislužba - žádost o vyřazení vozidla taxislužby Staženo: 389x | 19.05.2014

28 - Taxislužba - žádost o zápis vozidla do evidence vozidel taxislužby Staženo: 439x | 19.05.2014

29 - Žádost o vydání tabulky s registrační značkou Staženo: 402x | 17.05.2016

30 - Oznámení o ztrátě, zničení nebo odcizení registrační značky Staženo: 307x | 17.05.2016

31 - Žádost o vydání nového dokladu k vozidlu Staženo: 420x | 17.05.2016

32 - Žádost o vyřazení silničního vozidla z provozu Staženo: 358x | 17.05.2016

Čestné prohlášení k poplatku ze psa Staženo: 836x | 04.06.2018

Čestné prohlášení ke Kritériím pro přidělování bytů ve výlučném vlastnictví Města Rakovníka do nájmu občanům Staženo: 665x | 03.12.2012

Informace o zpracování osobních údajů Staženo: 162x | 09.04.2019

Informace pro občany, kteří byli povinni civilní službou Staženo: 726x | 26.06.2014

LHE-OLH-Vlastník - Předání souhrnných údajů LHE Staženo: 669x | 07.06.2018

Návrh na pořízení územního plánu Staženo: 262x | 28.03.2018

Návrh na zrušení údaje o místu trvalého pobytu Staženo: 48x | 03.06.2019

Ohlášení dokončení stavby Staženo: 268x | 02.02.2018

Stránka