Úřední deska

Úřední deska

Nastavení velikosti písma
Zmenšit písmo o 10%
Zvětšit písmo o 10%
◄ ZPĚT NA NABÍDKUZPĚT NA STANDARDNÍ PODOBU STRÁNEK

Rozpočet, závěrečný účet

Výběrová řízení na volná místa

Prodej, pronájem, směna, výpůjčka atd. majetku

Písemnosti města

Název Vyvěšeno Datum sejmutí
Návrh stanovení místní úpravy provozu - ul. Spalova, Rakovník 17.09.2019 03.10.2019
Výzva k vyzvednutí zásilky - Eva Toráčová 1981, Dominik Štětka 2003 17.09.2019 27.09.2019
Výzva k vyzvednutí zásilky - Michal Boček 1977 16.09.2019 26.09.2019
Opatření obecné povahy Stanovení přechodné úpravy provozu na pozemních komunikacích na silnici č. III/2371 v k.ú. Lužná u Rakovníka, v k.ú. Krušovice 16.09.2019 01.10.2019
Opatření obecné povahy Stanovení přechodné úpravy provozu na pozemních komunikacích na sil. III tříd na okrese Rakovník, z důvodu úplné uzavírky sil. č. III/2284 v k. ú. Hořesedly 16.09.2019 01.10.2019
Návrh stanovení místní úpravy provozu - M. Hrebíčková 13.09.2019 30.09.2019
Opatření obecné povahy Stanovení přechodné úpravy provozu na pozemních komunikacích na sil. II/606 v úseku Rynholec-Vašírov 12.09.2019 27.09.2019
Stanovení přechodné úpravy provozu v ul. Nad Nemocnicí, Rakovník 12.09.2019 30.09.2019
Stanovení přechodné úpravy provozu v ul. Šafaříkova, S. K. Neumanna, Rakovník 12.09.2019 30.09.2019
Výzva k vyzvednutí zásilky - Dominik Štětka, Eva Toráčová 12.09.2019 24.09.2019
Informace o vydaném závazném stanovisku - Igor Brezáni 11.09.2019 26.09.2019
Výzva k vyzvednutí zásilky - Radek Říha, Radek Jirka 11.09.2019 24.09.2019
Opatření obecné povahy Stanovení přechodné úpravy provozu na pozemních komunikacích v k.ú. Kolešovice, Heřmanov, Zderaz 10.09.2019 25.09.2019
Výzva k vyzvednutí zásilky - Marek Pompa 10.09.2019 23.09.2019
Informace o podání žádosti - Pavel Žmol 10.09.2019 25.09.2019
Informace o vydaném závazném stanovisku - Radek Fišer 10.09.2019 25.09.2019
Výzva k vyzvednutí zásilky - Jiří Zaspal 09.09.2019 20.09.2019
Výzva k vyzvednutí zásilky - Jiří Fuchs 06.09.2019 23.09.2019
Výzva k vyzvednutí zásilky - Ján Bartoš 06.09.2019 17.09.2019
Stanovení přechodné úpravy provozu - nábř. T. G. Masaryka, Rakovník 05.09.2019 23.09.2019
OOP - zrušení zákazu odběru povrchových vod na území ORP Rakovník 05.09.2019 20.09.2019
Výzva k vyzvednutí zásilky - Marek Pompa 04.09.2019 17.09.2019
Stanovení místní úpravy provozu - MUDr. Šretterová 03.09.2019 18.09.2019
Výzva k vyzvednutí zásilky - Svatopluk Knobloch 03.09.2019 19.09.2019
Informace o podání žádosti - Radek Fišer 03.09.2019 18.09.2019
Informace o podání žádosti - Igor Brezáni 03.09.2019 18.09.2019
OOP-dočasné omezení užívání vody z vodovodu Křivoklát 30.08.2019 02.12.2019
OOP - prodloužení dočasného omezení pitné vody z vodovodu Nový Dvůr u Řeřich 28.08.2019 29.11.2019
OOP - omezeni užívání vody z vodovodu Řevničov 11.07.2019 14.10.2019
OOP - Zákaz odběru povrchových vod 01.07.2019
Informace o zpracování osobních údajů 24.07.2018

Písemnosti cizích subjektů

Kritéria, zásady, pravidla, postupy (zakázky,DPS,atd...)

Veřejné zakázky dle zákona 134/2016 Sb.

Zasedání zastupitelstva města

Veřejnoprávní smlouvy (§ 10d zákona 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů)

Ostatní veřejnoprávní smlouvy

Výsledky kontrol za rok 2018 (§ 26 zákona č. 255/2012 Sb., o kontrole ( kontrolní řád), v platném znění)

Modernizace parkovacího systému Husova náměstí v Rakovníku

Svazek obcí okresu Rakovník pro zajištění dopravní obslužnosti

◄ ZPĚT NA NABÍDKUZPĚT NA STANDARDNÍ PODOBU STRÁNEK