Úřední deska

Úřední deska

Nastavení velikosti písma
Zmenšit písmo o 10%
Zvětšit písmo o 10%
◄ ZPĚT NA NABÍDKUZPĚT NA STANDARDNÍ PODOBU STRÁNEK

Rozpočet, závěrečný účet

Výběrová řízení na volná místa

Prodej, pronájem, směna, výpůjčka atd. majetku

Písemnosti města

Název Vyvěšeno Datum sejmutí
Opatření obecné povahy Stanovení přechodné úpravy provozu na pozemních komunikacích v době uzavírky sil. č. II/237 v úseku Nové Strašecí - Mšec 19.06.2019 04.07.2019
Informace o podání žádosti - manželé Burešovi 18.06.2019 02.07.2019
Výzva k vyzvednutí zásilky - Michal Boček, Patrik Born 13.06.2019 25.06.2019
Informace o podání žádosti - DP Development Group a.s. 13.06.2019 28.06.2019
Rozhodnutí - Obnova kanalizace - Plzeňská ul., Jesenice u Rakovníka 13.06.2019 28.06.2019
Oznámení zahájení stavebního řízení - Dopravní a technická infrastruktura - ul. Luženská, Rakovník 11.06.2019 27.06.2019
Stanovení přechodné úpravy provozu - ul. Maru Špačkové, Rakovník 11.06.2019 27.06.2019
Oznámení zahájení společného řízení a pozvání k veřejnému ústnímu jednání - rodinný dům Slabce 11.06.2019 27.06.2019
Rozhodnutí - Vrtaná studna - odběr podzemní vody Velká Chmelištná 10.06.2019 09.07.2019
Stanovení přechodné úpravy provozu - Rakovnické cyklování 2019 06.06.2019 24.06.2019
Informace o podání žádosti - Ondřej Houda 06.06.2019 21.06.2019
Informace o vydaném závazném stanovisku - Pavel Opat 06.06.2019 21.06.2019
Výzva k vyzvednutí zásilky - David Jiruš 06.06.2019 24.06.2019
Opatření obecné povahy Stanovení přechodné úpravy provozu na pozemních komunikacích na sil. č. III/23711 v obci Bor na okrese Rakovník 05.06.2019 20.06.2019
Informace o podání žádosti - Jaroslav Cozl 05.06.2019 20.06.2019
Informace o podání žádosti - Ing. Ondřej Hotský 05.06.2019 20.06.2019
Oznámení o zahájení územního řízení KRUPÁ - v. v za kNN, z TS RA 1242 Nádraží 05.06.2019 21.06.2019
Stanovení místní úpravy provozu - ul. Tyršova, Štemberova, Rakovník 04.06.2019 20.06.2019
Stanovení přechodné úpravy provozu - ul. Václavská, Rakovník 04.06.2019 20.06.2019
Ztráty a nálezy květen 2019 03.06.2019 01.07.2019
Veřejná vyhláška - Vrtaná studna - odběr podzemní vody Kalivody na parc. č. 325/3 31.05.2019 01.07.2019
Veřejná vyhláška - Vrtaná studna - odběr podzemní vody Kalivody na parc. č. 325/1 31.05.2019 01.07.2019
OOP - dočasné omezení užívání pitné vody z vodovodu Nový Dvůr u Řeřich 27.05.2019 27.08.2019
OOP - omezení užívání pitné vody z vodovodu pro veřejnou potřebu - Křivoklát 15.05.2019 16.08.2019
Informace o zpracování osobních údajů 24.07.2018

Písemnosti cizích subjektů

Kritéria, zásady, pravidla, postupy (zakázky,DPS,atd...)

Veřejné zakázky dle zákona 134/2016 Sb.

Veřejnoprávní smlouvy (§ 10d zákona 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů)

Ostatní veřejnoprávní smlouvy

Výsledky kontrol za rok 2018 (§ 26 zákona č. 255/2012 Sb., o kontrole ( kontrolní řád), v platném znění)

Modernizace parkovacího systému Husova náměstí v Rakovníku

Svazek obcí okresu Rakovník pro zajištění dopravní obslužnosti

◄ ZPĚT NA NABÍDKUZPĚT NA STANDARDNÍ PODOBU STRÁNEK