Úřední deska

Úřední deska

Nastavení velikosti písma
Zmenšit písmo o 10%
Zvětšit písmo o 10%
◄ ZPĚT NA NABÍDKUZPĚT NA STANDARDNÍ PODOBU STRÁNEK

Rozpočet, závěrečný účet

Výběrová řízení na volná místa

Prodej, pronájem, směna, výpůjčka atd. majetku

Písemnosti města

Písemnosti cizích subjektů

Kritéria, zásady, pravidla, postupy (zakázky,DPS,atd...)

Veřejné zakázky dle zákona 134/2016 Sb.

Zasedání zastupitelstva města

Veřejnoprávní smlouvy (§ 10d zákona 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů)

Název Vyvěšeno Datum sejmutí
VPS - Domov Ráček, o. p. s. 09.07.2019 11.07.2022
VPS - Svaz zdravotně postižených Rakovník 09.07.2019 11.07.2022
VPS - Klub plaveckých sportů Rakovník, z. s. 23.04.2019 25.04.2022
VPS - SK Rakovník Red Crayfish, z.s. 16.04.2019 18.04.2022
VPS - Michal Ortcykr 15.04.2019 15.04.2022
VPS - SK Rakovník, z.s 10.04.2019 11.04.2022
VPS - Sportovní klub policie Rakovník, z.s. 10.04.2019 11.04.2022
VPS - Tělocvičná jednota Sokol Rakovník 10.04.2019 11.04.2022
VPS - TJ Lokomotiva Rakovník, z.s. 10.04.2019 11.04.2022
VPS - TJ TATRAN Rakovník, z.s. 10.04.2019 11.04.2022
VPS - TJ Tělovýchovná zařízení Rakovník, z.s. 10.04.2019 11.04.2022
VPS - VK Rakovník - volejbalový klub, z.s. 10.04.2019 11.04.2022
VPS - Spolek pro mezinárodní spolupráci v Rakovníku 09.04.2019 11.04.2022
VPS - Dům dětí a mládeže, Rakovník 09.04.2019 11.04.2022
VPS - Muzeum T. G. M., příspěvková organizace, Rakovník 09.04.2019 11.04.2022
VPS - Rabasova galerie Rakovník, příspěvková organizace (2) 09.04.2019 11.04.2022
VPS - Rabasova galerie Rakovník, příspěvková organizace 09.04.2019 11.04.2022
VPS - HC 1972 Rakovník, z. s. 09.04.2019 11.04.2022
VPS - HC 1972 Rakovník, z. s. 09.04.2019 11.04.2022
VPS - HC Rakovník, z.s. 09.04.2019 11.04.2022
VPS - HVS Rakovník, z.s. 09.04.2019 11.04.2022
VPS - IPPON KARATE KLUB SHOTOKAN, z.s. 09.04.2019 11.04.2022
VPS - Profi fitness Millenium, z.s. 09.04.2019 11.04.2022
VPS - LTC Rakovník, z.s. 09.04.2019 11.04.2022
VPS - Muzeum T. G. M., příspěvková organizace, Rakovník 25.09.2018 27.09.2021
VPS - TJ Tělovýchovná zařízení Rakovník 01.08.2018 02.08.2021
VPS - Svaz zdravotně postižených Rakovník 11.07.2018 12.07.2021
VPS - Ráček 11.07.2018 12.07.2021
VPS - Aeroklub Rakovník, z.s. 27.04.2018 27.04.2021
VPS - HVS Rakovník, z.s. 16.04.2018 19.04.2021
VPS - Střední zemědělská škola, Pražská 1222, Rakovník 10.04.2018 12.04.2021
VPS - Spolek pro mezinárodní spolupráci v Rakovníku 10.04.2018 12.04.2021
VPS - KŽC Doprava, s.r.o. 10.04.2018 12.04.2021
VPS - Dům dětí a mládeže, Nerudova 504, Rakovník 10.04.2018 12.04.2021
VPS - Muzeum T. G. M., příspěvková organizace, Rakovník 10.04.2018 12.04.2021
VPS - Rabasova galerie Rakovník, příspěvková organizace (2) 10.04.2018 12.04.2021
VPS - Rabasova galerie Rakovník, příspěvková organizace 10.04.2018 12.04.2021
VPS - HC 1972 Rakovník, z. s. (2) 10.04.2018 12.04.2021
VPS - HC 1972 Rakovník, z. s. 10.04.2018 12.04.2021
VPS - HC Rakovník, z.s. 10.04.2018 12.04.2021
VPS - IPPON KARATE KLUB SHOTOKAN, z.s. 10.04.2018 12.04.2021
VPS - OK Rakovník, z.s. 10.04.2018 12.04.2021
VPS - SK Rakovník Red Crayfish, z.s. 10.04.2018 12.04.2021
VPS - SK Rakovník, z.s 10.04.2018 12.04.2021
VPS - SK TALENT 13 - spolek 10.04.2018 12.04.2021
VPS - Sportovní klub policie Rakovník, z.s. 10.04.2018 12.04.2021
VPS - Tělocvičná jednota Sokol Rakovník 10.04.2018 12.04.2021
VPS - TJ Lokomotiva Rakovník, z.s. 10.04.2018 12.04.2021
VPS - TJ TATRAN Rakovník, z.s. 10.04.2018 12.04.2021
VPS - TJ Tělovýchovná zařízení Rakovník, z.s. 10.04.2018 12.04.2021
VPS - VK Rakovník - volejbalový klub, z.s. 10.04.2018 12.04.2021
VPS - Profi fitness Millenium, z.s. 10.04.2018 12.04.2021

Ostatní veřejnoprávní smlouvy

Výsledky kontrol za rok 2018 (§ 26 zákona č. 255/2012 Sb., o kontrole ( kontrolní řád), v platném znění)

Modernizace parkovacího systému Husova náměstí v Rakovníku

Svazek obcí okresu Rakovník pro zajištění dopravní obslužnosti

◄ ZPĚT NA NABÍDKUZPĚT NA STANDARDNÍ PODOBU STRÁNEK