Úřední deska

Úřední deska

Nastavení velikosti písma
Zmenšit písmo o 10%
Zvětšit písmo o 10%
◄ ZPĚT NA NABÍDKUZPĚT NA STANDARDNÍ PODOBU STRÁNEK

Rozpočet, závěrečný účet

Výběrová řízení na volná místa

Prodej, pronájem, směna, výpůjčka atd. majetku

Písemnosti města

Písemnosti cizích subjektů

Název Vyvěšeno Datum sejmutí
ČEZ Distribuce, a.s. - Informace o plánovaném přerušení dodávky elektřiny dne 4. 7. 2019 17.06.2019 08.07.2019
ČEZ Distribuce, a.s. - Informace o plánovaném přerušení dodávky elektřiny dne 28. 6. 2019 10.06.2019 01.07.2019
ČEZ Distribuce, a. s. - Informace o plánovaném přerušení dodávky elektřiny dne 27. 6. 2019 07.06.2019 28.06.2019
ČEZ Distribuce, a. s. - Informace o plánovaném přerušení dodávky elektřiny dne 25. 6. 2019 06.06.2019 26.06.2019
Mgr. Zuzana Sobíšková - Usnesení - Pavlína Hanychová, Lenka Bílková, Miroslav Šípek 05.06.2019 19.07.2019
Krajský úřad Středočeského kraje - Posuzování vlivů na životní prostředí - zveřejnění informace o zahájení zjišťovacího řízení a oznámení záměru "Sklad kapalných hnojiv Rakovník" v k.ú. Rakovník 03.06.2019 18.06.2019
ČEZ Distribuce, a. s. - Informace o plánovaném přerušení dodávky elektřiny dne 21. 6. 2019 03.06.2019 24.06.2019
Exekutorský úřad Klatovy - Dražební jednání (542) - Tomáš Vrátný, MAX Printing Factory s.r.o. 31.05.2019 18.07.2019
Exekutorský úřad Klatovy - Dražební jednání (543) - Tomáš Vrátný, MAX Printing Factory s.r.o. 31.05.2019 18.07.2019
Exekutorský úřad Praha - Veřejná dražební vyhláška - Věra Hubáčková 29.05.2019 30.07.2019
ČEZ Distribuce, a.s. - Informace o plánovaném přerušení dodávky elektřiny dne 18. 6. 2019 29.05.2019 19.06.2019
Exekutorský úřad Přerov - Dražební vyhláška - Kristýna Perezová 20.05.2019 24.06.2019
Exekutorský úřad Praha - Dražební vyhláška - Otakar Kholl 16.05.2019 24.06.2019
Exekutorský úřad Klatovy - Dražební vyhláška - Tomáš Vrátný, MAX Printing Factory s.r.o. 13.05.2019 27.06.2019
Zeměměřičský úřad Praha - Oznámení o výkonu topografických prací pro aktualizaci ZABAGED v roce 2019 13.05.2019 02.01.2020
Exekutorský úřad Přerov - Dražební vyhláška - Věra Srbová 30.04.2019 20.06.2019
Krajský úřad Středočeského kraje - Informace pro vlastníky lesa - kůrovcová kalamita 05.04.2019 30.10.2019
Ministerstvo zemědělství - Opatření obecné povahy o opatřeních odchylných dle ustanovení lesního zákona 05.04.2019 31.12.2022
Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových Beroun - Rakovník - agenda nedostečně určitě zapsaných osob v katastru nemovitostí 05.03.2019
Zeměměřičský úřad Praha - Oznámení o výkonu topografických prací ro aktualizaci ZABAGED v roce 2019 04.03.2019 02.01.2020

Kritéria, zásady, pravidla, postupy (zakázky,DPS,atd...)

Veřejné zakázky dle zákona 134/2016 Sb.

Zasedání zastupitelstva města

Veřejnoprávní smlouvy (§ 10d zákona 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů)

Ostatní veřejnoprávní smlouvy

Výsledky kontrol za rok 2018 (§ 26 zákona č. 255/2012 Sb., o kontrole ( kontrolní řád), v platném znění)

Modernizace parkovacího systému Husova náměstí v Rakovníku

Svazek obcí okresu Rakovník pro zajištění dopravní obslužnosti

◄ ZPĚT NA NABÍDKUZPĚT NA STANDARDNÍ PODOBU STRÁNEK