Úřední deska

Úřední deska

Nastavení velikosti písma
Zmenšit písmo o 10%
Zvětšit písmo o 10%
◄ ZPĚT NA NABÍDKUZPĚT NA STANDARDNÍ PODOBU STRÁNEK

Rozpočet, závěrečný účet

Výběrová řízení na volná místa

Prodej, pronájem, směna, výpůjčka atd. majetku

Písemnosti města

Písemnosti cizích subjektů

Kritéria, zásady, pravidla, postupy (zakázky,DPS,atd...)

Veřejné zakázky dle zákona 134/2016 Sb.

Zasedání zastupitelstva města

Veřejnoprávní smlouvy (§ 10d zákona 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů)

Ostatní veřejnoprávní smlouvy

Výsledky kontrol za rok 2018 (§ 26 zákona č. 255/2012 Sb., o kontrole ( kontrolní řád), v platném znění)

Modernizace parkovacího systému Husova náměstí v Rakovníku

Svazek obcí okresu Rakovník pro zajištění dopravní obslužnosti

◄ ZPĚT NA NABÍDKUZPĚT NA STANDARDNÍ PODOBU STRÁNEK