Úřední deska

Úřední deska

Nastavení velikosti písma
Zmenšit písmo o 10%
Zvětšit písmo o 10%
◄ ZPĚT NA NABÍDKUZPĚT NA STANDARDNÍ PODOBU STRÁNEK

"Kamenná" úřední deska je přístupná ve venkovních vitrínách v průjezdu vedle budovy radnice na Husově náměstí v Rakovníku. 

Obsah  „kamenné“ a elektronické úřední desky musí být shodný, veškeré dokumenty, které podle zákona mají být zveřejněny, musí být vyvěšeny jak na „kamenné“ tak na elektronické úřední desce.


Rozpočet, závěrečný účet

Prodej, pronájem, směna, výpůjčka atd. majetku

Písemnosti města

Veřejné zakázky dle zákona 134/2016 Sb.

Písemnosti cizích subjektů

Kritéria, zásady, pravidla, postupy (zakázky,DPS,atd...)

Veřejnoprávní smlouvy (§ 10d zákona 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů)

Ostatní veřejnoprávní smlouvy

Výsledky kontrol za rok 2019 (§ 26 zákona č. 255/2012 Sb., o kontrole (kontrolní řád), v platném znění)

Svazek obcí okresu Rakovník pro zajištění dopravní obslužnosti

◄ ZPĚT NA NABÍDKUZPĚT NA STANDARDNÍ PODOBU STRÁNEK