Rakovník - Zjednodušená verze stránek
Nastavení velikosti písma
+

Kontakty

Seznam osob a kontaktní spojení (město Rakovník)

Adresa

  • Městský úřad Rakovník
  • Husovo náměstí 27
  • 269 18  Rakovník

Spojení:

  • Číslo ústředny: +420 313 259 111 

(telefonní ústředna spojuje všechny odbory městského úřadu)

  • E-mail:  posta@murako.cz
  • Datová schránka:  qb9bqrd

Pověřenec pro ochranu osobních údajů:   

Bártová Marie

občanské průkazy a cestovní doklady - město Rakovník
občanské průkazy a cestovní doklady - Městský úřad
občanské průkazy a cestovní doklady - Správní odbor a obecní živnostenský úřad
občanské průkazy a cestovní doklady - Oddělení evidence obyvatel, občanských průkazů a cestovních pasů

Bělovská Ivana, Ing.

referent - lesní hospodářství - město Rakovník
referent - lesní hospodářství - Městský úřad
referent - lesní hospodářství - Odbor životního prostředí
referent - lesní hospodářství - Oddělení zemědělství a lesního hospodářství

Benda Tomáš, DiS.

vedoucí oddělení zemědělství a lesního hospodářství - město Rakovník
vedoucí oddělení zemědělství a lesního hospodářství - Městský úřad
vedoucí oddělení zemědělství a lesního hospodářství - Odbor životního prostředí
vedoucí oddělení zemědělství a lesního hospodářství - Oddělení zemědělství a lesního hospodářství

Bendlová Ivana

referent - ochrana ovzduší a odpadové hospodářství - město Rakovník
referent - ochrana ovzduší a odpadové hospodářství - Městský úřad
referent - ochrana ovzduší a odpadové hospodářství - Odbor životního prostředí
referent - ochrana ovzduší a odpadové hospodářství - Oddělení ekologie krajiny

Bestajovská Libuše

referent – technik - město Rakovník
referent – technik - Městský úřad
referent – technik - Odbor správy majetku
referent - technik - Oddělení technické

Bešta Rostislav, Bc.

vedoucí oddělení informatiky - město Rakovník
vedoucí oddělení informatiky - Městský úřad
vedoucí oddělení informatiky - Odbor vnitřních věcí
vedoucí oddělení informatiky - Oddělení informatiky

Biňovec Jan, MVDr.

člen zastupitelstva - Zastupitelstvo města
člen zastupitelstva - město Rakovník
člen rady města - Rada města

Blecha Miloslav, Mgr.

člen zastupitelstva - město Rakovník
člen zastupitelstva - Zastupitelstvo města
člen kontrolního výboru - Kontrolní výbor

Cajthamlová Lenka, Mgr.

kurátor pro děti a mládež - SPOD - město Rakovník
kurátor pro děti a mládež - SPOD - Městský úřad
kurátor pro děti a mládež - SPOD - Odbor sociálně-právní ochrany dětí a sociální prevence
kurátor pro děti a mládež - SPOD - Oddělení sociálně-právní ochrany dětí

Čech Jan

referent stavebního řádu - město Rakovník
referent stavebního řádu - Městský úřad
referent stavebního řádu - Odbor výstavby
referent stavebního řádu - Oddělení stavební úřad

Davidová Petra

vedoucí oddělení - město Rakovník
vedoucí oddělení - Městský úřad
vedoucí oddělení - Odbor správy majetku
vedoucí oddělení - Oddělení majetkoprávní
člen - Komise životního prostředí

Engelová Kateřina, Ing.

vedoucí oddělení matriky - Městský úřad
vedoucí oddělení matriky - město Rakovník
vedoucí oddělení matriky - Správní odbor a obecní živnostenský úřad
vedoucí oddělení matriky - Oddělení matriky

Fraňková Kateřina, Mgr.

referent - ochrana přírody a krajiny - město Rakovník
referent - ochrana přírody a krajiny - Městský úřad
referent - ochrana přírody a krajiny - Odbor životního prostředí
referent - ochrana přírody a krajiny - Oddělení ekologie krajiny
Telefon: 313 259 235
E-mail: kfrankova@murako.cz

Gregor Aleš

referent - stavebního řádu - město Rakovník
referent - stavebního řádu - Městský úřad
referent - stavebního řádu - Odbor výstavby
referent - stavebního řádu - Oddělení stavební úřad

Gregorová Lenka

referent majetkové správy - město Rakovník
referent majetkové správy - Městský úřad
referent majetkové správy - Odbor správy majetku
referent majetkové správy - Oddělení majetkoprávní

Gurbovič Jaroslav, Ing.

přestupkové řízení - město Rakovník
přestupkové řízení - Městský úřad
přestupkové řízení - Odbor dopravy
přestupkové řízení - Oddělení dopravně správních agend

Hamouzová Jana, Bc.

přestupkové řízení - město Rakovník
přestupkové řízení - Městský úřad
přestupkové řízení - Odbor dopravy
přestupkové řízení - Oddělení dopravně správních agend

Havlíčková Petra

referent - účetní, personální - město Rakovník
referent - účetní, personální - Městský úřad
referent - účetní, personální - Kancelář tajemníka úřadu

Hejdová Renata

zábor veřejného prostranství, parkovací karty - město Rakovník
zábor veřejného prostranství, parkovací karty - Městský úřad
zábor veřejného prostranství, parkovací karty - Ekonomický odbor
zábor veřejného prostranství, parkovací karty - Oddělení místních poplatků a vymáhání

Helebrantová Martina

účetní, DPH, daně - město Rakovník
účetní, DPH, daně - Městský úřad
účetní, DPH, daně - Ekonomický odbor
účetní, DPH, daně - Oddělení účtárna

Hoblíková Šárka

referent - zemědělství - město Rakovník
referent - zemědělství - Městský úřad
referent - zemědělství - Odbor životního prostředí
referent - zemědělství - Oddělení zemědělství a lesního hospodářství

Holcmanová Naděžda

referent - vodní hospodářství - město Rakovník
referent - vodní hospodářství - Městský úřad
referent - vodní hospodářství - Odbor životního prostředí
referent - vodní hospodářství - Oddělení vodního hospodářství

Holečková Alena

občanské průkazy a cestovní doklady - město Rakovník
občanské průkazy a cestovní doklady - Městský úřad
občanské průkazy a cestovní doklady - Správní odbor a obecní živnostenský úřad
občanské průkazy a cestovní doklady - Oddělení evidence obyvatel, občanských průkazů a cestovních pasů

Holub Pavel

referent-realizace investic - město Rakovník
referent-realizace investic - Městský úřad
referent-realizace investic - Odbor správy majetku
referent-realizace investic - Oddělení rozvoje města a investic
člen zastupitelstva - město Rakovník
člen zastupitelstva - Zastupitelstvo města
člen finančního výboru - Finanční výbor
člen - Kulturní komise

Hort Petr, Mgr.

člen PS-N - Krizový štáb
vedoucí odboru - město Rakovník
vedoucí odboru - Městský úřad
vedoucí odboru - Odbor dopravy

Hradilová Kateřina, Bc

referent - tiskový mluvčí - město Rakovník
člen PS-S - Krizový štáb
referent - tiskový mluvčí - Městský úřad
referent - tiskový mluvčí - Kancelář tajemníka úřadu

Hůlková Miroslava

matrika zemřelých - město Rakovník
matrika zemřelých - Městský úřad
matrika zemřelých - Správní odbor a obecní živnostenský úřad
matrika zemřelých - Oddělení matriky

Chourová Eva

referent - samospráva, rozpočet, dotace - město Rakovník
referent - samospráva, rozpočet, dotace - Městský úřad
referent - samospráva, rozpočet, dotace - Odbor školství, památkové péče, kultury, tělovýchovy a cestovního ruchu

Chvojanová Naděžda

referent - účetní, personální - město Rakovník
referent - účetní, personální - Městský úřad
referent - účetní, personální - Kancelář tajemníka úřadu

Jakubská Kateřina, Bc.

vymáhání pohledávek - město Rakovník
vymáhání pohledávek - Městský úřad
vymáhání pohledávek - Ekonomický odbor
vymáhání pohledávek - Oddělení místních poplatků a vymáhání

Jandová Martina, Ing.

vedoucí oddělení obecní živnostenský úřad - město Rakovník
vedoucí oddělení obecní živnostenský úřad - Městský úřad
vedoucí oddělení obecní živnostenský úřad - Správní odbor a obecní živnostenský úřad
vedoucí oddělení obecní živnostenský úřad - Oddělení obecní živnostenský úřad

Jelínek Jiří, Ing.

člen finančního výboru - Finanční výbor

Jelínková Štěpánka

referent - asistent starosty a tajemníka - město Rakovník
referent - asistent starosty a tajemníka - Městský úřad
referent - asistent starosty a tajemníka - Kancelář tajemníka úřadu

Jenšovský Pavel, JUDr.

místostarosta - město Rakovník
místostarosta - Zastupitelstvo města
místostarosta - Rada města
místostarosta - Místostarosta
člen - Bezpečnostní rada
zástupce předsedy - Krizový štáb

Jirásek Miroslav

dispečer, řidič - město Rakovník
dispečer, řidič - Městský úřad
dispečer, řidič - Odbor vnitřních věcí
dispečer, řidič - Oddělení autodoprava, údržba

Jirátková Jana, Ing. arch.

vedoucí oddělení rozvoje města a investic - Odbor správy majetku
vedoucí oddělení - město Rakovník
vedoucí oddělení - Městský úřad
vedoucí oddělení - Oddělení rozvoje města a investic

Kameníková Renáta, Ing.

referent - personální, účetní - město Rakovník
referent - personální, účetní - Městský úřad
referent - personální, účetní - Kancelář tajemníka úřadu

Kašová Eva, MUDr.

člen zastupitelstva - město Rakovník
člen zastupitelstva - Zastupitelstvo města

Kekrtová Marcela

registr řidičů - město Rakovník
registr řidičů - Městský úřad
registr řidičů - Odbor dopravy
registr řidičů - Oddělení dopravně správních agend

Knorová Barbora, Bc.

referent - památková péče, dotace památková péče - město Rakovník
referent - památková péče, dotace památková péče - Městský úřad
referent - památková péče, dotace památková péče - Odbor školství, památkové péče, kultury, tělovýchovy a cestovního ruchu
referent - památková péče, dotace památková péče - Oddělení památkové péče

Knorová Zuzana, Ing.

evidence majetku - město Rakovník
evidence majetku - Městský úřad
evidence majetku - Ekonomický odbor
evidence majetku - Oddělení účtárna

Korčáková Lenka, Ing.

dotační programy, realizace investic - město Rakovník
dotační programy, realizace investic - Městský úřad
dotační programy, realizace investic - Odbor správy majetku
dotační programy, realizace investic - Oddělení rozvoje města a investic

Korenko Dušan

člen zastupitelstva - město Rakovník
člen zastupitelstva - Zastupitelstvo města
předseda finančního výboru - Finanční výbor

Kotík Petr, RNDr.

člen finančního výboru - Finanční výbor

Kováčiková Milena, DiS.

vymáhání pohledávek - město Rakovník
vymáhání pohledávek - Městský úřad
vymáhání pohledávek - Ekonomický odbor
vymáhání pohledávek - Oddělení místních poplatků a vymáhání

Kreisslová Romana

referent majetkové správy - administrativa - město Rakovník
referent majetkové správy - administrativa - Městský úřad
referent majetkové správy - administrativa - Odbor správy majetku
referent majetkové správy - administrativa - Oddělení majetkoprávní

Kronich Oldřich, MUDr.

člen zastupitelstva - město Rakovník
člen zastupitelstva - Zastupitelstvo města
člen rady města - Rada města

Kroupa Vladimír

referent stavebního úřadu - město Rakovník
referent stavebního úřadu - Městský úřad
referent stavebního úřadu - Odbor výstavby
referent stavebního úřadu - Oddělení stavební úřad

Krýsa Martin, DiS.

referent - ochrana přírody a krajiny a EVVO - město Rakovník
referent - ochrana přírody a krajiny a EVVO - Městský úřad
referent - ochrana přírody a krajiny a EVVO - Odbor životního prostředí
referent - ochrana přírody a krajiny a EVVO - Oddělení ekologie krajiny

Křivohlavá Petra

administrativa, samosprávné činnosti, zdravotnictví - město Rakovník
administrativa, samosprávné činnosti, zdravotnictví - Městský úřad
administrativa, samosprávné činnosti, zdravotnictví - Odbor sociálně-právní ochrany dětí a sociální prevence
administrativa, samosprávné činnosti, zdravotnictví - Oddělení sociální prevence

Kynclová Marie

vedoucí oddělení - město Rakovník
vedoucí oddělení - Městský úřad
vedoucí oddělení - Odbor výstavby
vedoucí oddělení - Oddělení stavební úřad

Lapková Kateřina

referent - oddělení správy školství - město Rakovník
referent - oddělení správy školství - Městský úřad
referent - oddělení správy školství - Odbor školství, památkové péče, kultury, tělovýchovy a cestovního ruchu
referent - oddělení správy školství - Oddělení správy školství

Lehárová Irena

přestupkové řízení - město Rakovník
přestupkové řízení - Městský úřad
přestupkové řízení - Odbor dopravy
přestupkové řízení - Oddělení dopravně správních agend

Let Milan

člen - Kulturní komise
člen kontrolního výboru - Kontrolní výbor

Lněníčková Květoslava

referent - zemědělství - město Rakovník
referent - zemědělství - Městský úřad
referent - zemědělství - Odbor životního prostředí
referent - zemědělství - Oddělení zemědělství a lesního hospodářství

Macák Zdeněk, Ing.

referent - vodní hospodářství - město Rakovník
referent - vodní hospodářství - Městský úřad
referent - vodní hospodářství - Odbor životního prostředí
referent - vodní hospodářství - Oddělení vodního hospodářství
člen - Povodňová komise města
člen - Povodňová komise města s rozšířenou působností

Mach Jindřich, Bc.

vedoucí oddělení - město Rakovník
vedoucí oddělení - Městský úřad
vedoucí oddělení - Odbor dopravy
vedoucí oddělení - Oddělení dopravně správních agend

Marvan František

referent-územního plánování a regionálního rozvoje - město Rakovník
referent-územního plánování a regionálního rozvoje - Městský úřad
referent-územního plánování a regionálního rozvoje - Odbor výstavby
referent-územního plánování a regionálního rozvoje - Oddělení - úřad územního plánování a regionálního rozvoje

Matějková Hana, Ing.

referent - vodní hospodářství - město Rakovník
referent - vodní hospodářství - Městský úřad
referent - vodní hospodářství - Odbor životního prostředí
referent - vodní hospodářství - Oddělení vodního hospodářství
člen - Povodňová komise města
člen - Povodňová komise města s rozšířenou působností

Meclová Michaela

referent stavebního řádu - město Rakovník
referent stavebního řádu - Městský úřad
referent stavebního řádu - Odbor výstavby
referent stavebního řádu - Oddělení stavební úřad

Medunová Edita

vedoucí oddělení správy školství, dotace - město Rakovník
vedoucí oddělení správy školství, dotace - Městský úřad
vedoucí oddělení správy školství, dotace - Odbor školství, památkové péče, kultury, tělovýchovy a cestovního ruchu
vedoucí oddělení správy školství, dotace - Oddělení správy školství

Mudra Jan, Mgr.

člen zastupitelstva - město Rakovník
člen zastupitelstva - Zastupitelstvo města
předseda kontrolního výboru - Kontrolní výbor

Nováková Petra, DiS

referent - lesní hospodářství - město Rakovník
referent - lesní hospodářství - Městský úřad
referent - lesní hospodářství - Odbor životního prostředí
referent - lesní hospodářství - Oddělení zemědělství a lesního hospodářství

Nový Jaromír

vedoucí městské policie - město Rakovník
vedoucí městské policie - Městská policie
člen - Povodňová komise města

Opatrná Jana, DiS.

rozpočet, cestovní příkazy - město Rakovník
rozpočet, cestovní příkazy - Městský úřad
rozpočet, cestovní příkazy - Ekonomický odbor
Telefon: 313 259 132
E-mail: jopatrna@murako.cz

Ortmann Vít, Ing.

člen zastupitelstva - město Rakovník
člen zastupitelstva - Zastupitelstvo města
člen rady města - Rada města

Pavlík Marek, Mgr.

člen zastupitelstva - město Rakovník
člen zastupitelstva - Zastupitelstvo města

Picková Hana

matrika narozených - město Rakovník
matrika narozených - Městský úřad
matrika narozených - Správní odbor a obecní živnostenský úřad
matrika narozených - Oddělení matriky

Pidrman Vladimír, Mgr.

referent - právní agenda, DPO - město Rakovník
referent - právní agenda, DPO - Městský úřad
referent - právní agenda, DPO - Kancelář tajemníka úřadu

Pidrmanová Eliška, Mgr.

vedoucí - sociální pracovník - město Rakovník
vedoucí - sociální pracovník - Městský úřad
vedoucí - sociální pracovník - Odbor sociálně-právní ochrany dětí a sociální prevence
vedoucí - sociální pracovník - Oddělení sociální prevence

Pilař Jiří, MUDr.

člen zastupitelstva - město Rakovník
člen zastupitelstva - Zastupitelstvo města

Pokorný Aleš, JUDr. Ing.

člen zastupitelstva - město Rakovník
člen zastupitelstva - Zastupitelstvo města
člen kontrolního výboru - Kontrolní výbor

Prchalová Michaela

referent silničního hospodářství - město Rakovník
referent silničního hospodářství - Městský úřad
silniční hospodářství - Odbor dopravy
referent silničního hospodářství - Oddělení registru silničních vozidel, zkušebních komisařů a silničního hospodářství

Radová Romana

registr řidičů - město Rakovník
registr řidičů - Městský úřad
registr řidičů - Odbor dopravy
registr řidičů - Oddělení dopravně správních agend

Sajnerová Jana

vedoucí organizační složky - město Rakovník
vedoucí organizační složky - Jesle Rakovník

Satranský Jaroslav, Ing.

člen zastupitelstva - město Rakovník
člen zastupitelstva - Zastupitelstvo města

Sixtová Lenka

komunální odpad - město Rakovník
komunální odpad - Městský úřad
komunální odpad - Ekonomický odbor
komunální odpad - Oddělení místních poplatků a vymáhání

Sklenářová Veronika

referent - památková péče, válečné hroby - město Rakovník
referent - památková péče, válečné hroby - Městský úřad
referent - památková péče, válečné hroby - Odbor školství, památkové péče, kultury, tělovýchovy a cestovního ruchu
referent - památková péče, válečné hroby - Oddělení památkové péče

Slachová Monika

ředitelka příspěvkové organizace - město Rakovník
ředitelka příspěvkové organizace - Příspěvkové organizace
ředitelka příspěvkové organizace - Školní jídelna, Rakovník, Martinovského 270, příspěvková organizace

Smékalová Milada, DiS.

vedoucí oddělení - vodní hospodářství - město Rakovník
vedoucí oddělení - vodní hospodářství - Městský úřad
vedoucí oddělení - vodní hospodářství - Odbor životního prostředí
vedoucí oddělení - vodní hospodářství - Oddělení vodního hospodářství
člen - Povodňová komise města
člen PS-N - Krizový štáb
člen - Povodňová komise města s rozšířenou působností

Smékalová Věra

referent - vodní hospodářství - město Rakovník
referent - vodní hospodářství - Městský úřad
referent - vodní hospodářství - Odbor životního prostředí
referent - vodní hospodářství - Oddělení vodního hospodářství
člen - Povodňová komise města

Smetanová Renata, Mgr.

vedoucí oddělení EO, OP, CD - město Rakovník
vedoucí oddělení EO, OP, CD - Městský úřad
vedoucí oddělení EO, OP, CD - Správní odbor a obecní živnostenský úřad
vedoucí oddělení EO, OP, CD - Oddělení evidence obyvatel, občanských průkazů a cestovních pasů
člen - Kulturní komise

Staněk František, Ing.

člen PS-O - Krizový štáb
vedoucí odboru - město Rakovník
vedoucí odboru - Městský úřad
vedoucí odboru - Odbor výstavby

Staněk Stanislav

referent-realizace investic - Odbor správy majetku
referent-realizace investic - Oddělení rozvoje města a investic

Suchá Dana

přestupkové řízení - město Rakovník
přestupkové řízení - Městský úřad
přestupkové řízení - Odbor dopravy
přestupkové řízení - Oddělení dopravně správních agend

Šajner Petr

člen zastupitelstva - město Rakovník
člen zastupitelstva - Zastupitelstvo města
člen rady města - Rada města

Šamonil Lukáš

vedoucí oddělení, hlavní účetní - město Rakovník
vedoucí oddělení, hlavní účetní - Městský úřad
vedoucí oddělení, hlavní účetní - Ekonomický odbor
vedoucí oddělení, hlavní účetní - Oddělení účtárna

Šindlerová Aneta, Bc.

přestupkové řízení - město Rakovník
přestupkové řízení - Městský úřad
přestupkové řízení - Odbor dopravy
přestupkové řízení - Oddělení dopravně správních agend

Šišková Ilona

občanské průkazy a cestovní doklady - město Rakovník
občanské průkazy a cestovní doklady - Městský úřad
občanské průkazy a cestovní doklady - Správní odbor a obecní živnostenský úřad
občanské průkazy a cestovní doklady - Oddělení evidence obyvatel, občanských průkazů a cestovních pasů

Škvára Pavel

strážník MěP - město Rakovník
strážník MěP - Městská policie
Telefon: +420 313 259 180

Škvárová Markéta

referent – městská zeleň - město Rakovník
referent – městská zeleň - Odbor správy majetku
referent – městská zeleň - Oddělení technické

Šťastná Klára, Ing.

referent majetkové správy - město Rakovník
referent majetkové správy - Městský úřad
referent majetkové správy - Odbor správy majetku
referent majetkové správy - Oddělení majetkoprávní

Štrougal Petr

vedoucí oddělení – odpady, osvětlení - město Rakovník
vedoucí oddělení – odpady, osvětlení - Městský úřad
vedoucí oddělení – odpady, osvětlení - Odbor správy majetku
vedoucí oddělení – odpady, osvětlení - Oddělení technické

Švácha Jan, Ing.

člen zastupitelstva - město Rakovník
člen zastupitelstva - Zastupitelstvo města

Titzlová Jana

přestupkové řízení - město Rakovník
přestupkové řízení - Městský úřad
přestupkové řízení - Odbor dopravy
přestupkové řízení - Oddělení dopravně správních agend

Tomica Libor, Ing.

referent - myslivost, rybářství - město Rakovník
referent - myslivost, rybářství - Městský úřad
referent - myslivost, rybářství - Odbor životního prostředí
referent - myslivost, rybářství - Oddělení zemědělství a lesního hospodářství

Toscani Monika, Bc.

Odbor sociálně-právní ochrany dětí a sociální prevence - město Rakovník
Odbor sociálně-právní ochrany dětí a sociální prevence - Městský úřad
SPOD - Odbor sociálně-právní ochrany dětí a sociální prevence
Telefon: 313 259 241
Mobil: 727 871 022
E-mail: mtoscani@murako.cz

Trčová Pavla, Ing.

referent - odpadové hospodářství a ochrana ovzduší - město Rakovník
referent - odpadové hospodářství a ochrana ovzduší - Městský úřad
referent - odpadové hospodářství a ochrana ovzduší - Odbor životního prostředí
referent - odpadové hospodářství a ochrana ovzduší - Oddělení ekologie krajiny

Trešl Ivo, MUDr.

člen zastupitelstva - město Rakovník
člen zastupitelstva - Zastupitelstvo města
člen rady města - Rada města

Trlicová Eva

referent majetkové správy – rozpočet - město Rakovník
referent majetkové správy – rozpočet - Městský úřad
referent majetkové správy – rozpočet - Odbor správy majetku
referent majetkové správy – rozpočet - Oddělení majetkoprávní

Vaic Jaroslav, Mgr.

člen zastupitelstva - město Rakovník
člen zastupitelstva - Zastupitelstvo města

Vecková Lucie, Ing.

referent stavebního řádu - město Rakovník
referent stavebního řádu - Městský úřad
referent stavebního řádu - Oddělení stavební úřad

Vlčková Věra

referent - lovecké lístky - město Rakovník
referent - lovecké lístky - Městský úřad
referent - lovecké lístky - Odbor životního prostředí
referent - lovecké lístky - Oddělení zemědělství a lesního hospodářství

Vodrážková Dana, DiS.

referent stavebního řádu - město Rakovník
referent stavebního řádu - Městský úřad
referent stavebního řádu - Odbor výstavby
referent stavebního řádu - Oddělení stavební úřad

Vondráčková Ingrid

referent-zadávání veřejných zakázek, statistika - město Rakovník
referent-zadávání veřejných zakázek, statistika - Městský úřad
referent-zadávání veřejných zakázek, statistika - Odbor správy majetku
referent-zadávání veřejných zakázek, statistika - Oddělení rozvoje města a investic

Vostárková Petra

referent – místní komunikace - město Rakovník
referent – místní komunikace - Městský úřad
referent – místní komunikace - Odbor správy majetku
referent – místní komunikace - Oddělení technické

Záblocký Aleš

referent – technik - město Rakovník
referent – technik - Městský úřad
referent – technik - Odbor správy majetku
referent – technik - Oddělení technické

Zitová Jana

hlášení ztrát a odcizení občanských průkazů, evidence obyvatel - město Rakovník
hlášení ztrát a odcizení občanských průkazů, evidence obyvatel - Městský úřad
hlášení ztrát a odcizení občanských průkazů, evidence obyvatel - Správní odbor a obecní živnostenský úřad
hlášení ztrát a odcizení občanských průkazů, evidence obyvatel - Oddělení evidence obyvatel, občanských průkazů a cestovních pasů

Zralá Monika, Mgr.

referent-stavebního řádu - město Rakovník
referent-stavebního řádu - Městský úřad
referent-stavebního řádu - Odbor výstavby
referent-stavebního řádu - Oddělení stavební úřad