Rakovník - Zjednodušená verze stránek

Nastavení velikosti písma
+

Svatby od 17. května 2021 1

Nové podmínky při konání svateb od 17. 5. 2021.

V návaznosti na nové opatření Ministerstva zdravotnictví, kterým je mj. upravováno pořádání svateb a vstupů do registrovaného partnerství sdělujeme, že podmínky ke konání těchto obřadů jsou od 17. 5. 2021 následující:

 

  • V případě obřadů s počtem účastníků do 30 osob zůstává stejný režim jako dosud, a to bez ohledu na to, zda jde o obřad ve vnitřních nebo vnějších prostorách.

 

  • V případě obřadů konaných ve venkovních prostorách, kterých se účastní mezi 31 a 50 osobami, je nezbytné, aby osoby, které se obřadu účastní:
  1. absolvovaly nejdéle před 7 dny RT-PCR vyšetření na přítomnost viru SARS-CoV-2 s negativním výsledkem, nebo
  2. absolvovaly nejdéle před 72 hodinami POC test na přítomnost antigenu viru SARS-CoV-2 s negativním výsledkem, nebo
  3. byl jim vystaven certifikát Ministerstva zdravotnictví ČR o provedeném očkování proti onemocnění COVID-19, a od aplikace druhé dávky očkovací látky v případě dvoudávkového schématu podle SPC uplynulo nejméně 14 dní, nebo od aplikace první dávky očkovací látky v případě jednodávkového schématu podle SPC uplynulo nejméně 14 dnů, nebo
  4. prodělali laboratorně potvrzené onemocnění COVID-19, uplynula u ní doba izolace podle platného mimořádného opatření Ministerstva zdravotnictví a od prvního pozitivního POC antigenního testu na přítomnost antigenu viru SARS-CoV-2 nebo RT-PCR testu na přítomnost viru SARS-CoV-2 neuplynulo více než 90 dní, přičemž se musí jednat o osobu bez klinických příznaků onemocnění COVID-19.

!! Tyto podmínky platí i pro oddávajícího, matrikářku, případně jiné úřední osoby účastnící se obřadu, stejně jako např. pro fotografa, účinkující při živé hudbě atp.

 

  • V případě venkovních svateb/vstupů do RP, kterých se bude účastnit mezi 31 a 50 osobami, matrikářky nebudou kontrolovat skutečnost, zda mají všichni zúčastnění testy na covid (případně jiné doklady podle bodu I/18 mimořádného opatření Ministerstva zdravotnictví, jež je přílohou č. 2 k usnesení vlády č. 448), protože k něčemu takovému nemají zákonné oprávnění. Na obřad se ale může dostavit kontrola orgánů hygieny nebo Policie ČR - tyto orgány mohou provést namátkovou kontrolu. Všichni zúčastnění by pro tento případ měli mít potřebné potvrzení sebou.
  • Vnitřní svatby lze konat pouze do 30 osob – není nutné prokazovat se testem ani čímkoli jiným.
Datum vložení: 18. 5. 2021 10:58
Datum poslední aktualizace: 18. 5. 2021 11:02
Autor: Bc. Kateřina Hradilová