Navigace

Výběr jazyka

  • Česky
  • English
  • Deutsch

Obsah

 

Sídliště U Křížku

Ankety vyhodnoceny

Děkujeme vám za všechny zaslané příspěvky, které nám pomohly při přípravě dalších úprav. Vaše postřehy a připomínky jsou vodítkem pro návrh dalších změn. V současné době probíhá zpracování studie úprav, které by mělo navazovat na probíhající rekonstrukci ulic U Křížku, Vinohradská, Zd. Štěpánka a bezejmenná, které jsou plně v kompetenci odboru správy majetku. Z vašich dotazníků vyplynulo, že jednoznačná shoda panuje v tom, že v sídlišti chybí odpadkové koše. Souhlasně jste se vyjádřili také k realizaci opatření, která jsou v souladu s moderními postupy úprav pro zadržování vody v intravilánu města. Jednoznačně byste uvítali úpravu zeleně a její údržbu. Z nové výsadby vychází požadavek na dosázení stromů i keřů, může být osázeno jak listnatými, tak jehličnatými stromy. V otázce parkovacích míst mírně převažuje názor, že parkovací místa nechybí. Ze zásadních požadavků nám vyplývá, že nejaktuálnějším problémem je rekonstrukce chodníků v samotném sídlišti.

Studie, která přinese nový pohled na estetiku i funkčnost všech aspektů vašeho sídliště, bude hotova v říjnu 2019. Zpracovává ji pro nás Ing. arch. Karel Zuska, který má s návrhy úprav v sídlištích bohaté zkušenosti. Na základě jeho návrhu jsme již realizovali několik sídlišť, která jsou vděčným cílem obyvatelů všech věkových kategorií. Jakmile bude odevzdaná studie k dispozici, předložíme ji k vašemu vyjádření.

J. Jirátková, aktualizováno 2. 9. 2019

Přání, podněty, nápady vítány

Vážení předsedové výboru, vážení majitelé bytů v sídlišti U Křížku,

Město Rakovník se dlouhodobě zabývá revitalizací sídlišť a postupnými kroky přispívá ke zlepšování prostředí v jejich okolí. Také sídliště nazývané U Křížku bychom rádi zařadili do projektů připravovaných k realizaci v nejbližších letech. Abychom mohli co nejlépe připravit projekt na samotnou realizaci, budeme rádi, pokud věnujete pozornost našim otázkám připraveným v dotazníku. Tak budeme moci reagovat na Vaše přání a vyhovět tak požadavkům, které jsou pro Vás nejzásadnější.

Obracíme se na Vás prostřednictvím předsedů výboru společenství vlastníků, které tímto prosíme o rozšíření dotazníků mezi samotné vlastníky, ať už například předložením při společných jednáních, nebo informací, kde jsou dotazníky ke stažení. Zároveň můžete dotazník získat přímo z této stránky.

Byli bychom rádi, kdybyste se vyjádřili k navrhovaným úpravám buď za celé společenství nebo, v ideálním případě, zasláním dotazníku za každého majitele. Tak bude moci rada města rozhodnout o další přípravě projektu na zlepšení okolí Vašich domů.

Dotazník ke stažení naleznete zde.

Dotazník a vyjádření můžete odevzdat na podatelně MěÚ Rakovník nebo odeslat na adresu jjiratkova@murako.cz do 11. 11. 2018.

Ing. arch. Jana Jirátková, vedoucí odd. rozvoje města a investic, vloženo 3. 9. 2018

Dotazník byl rozšířen o sedmou otázku, která se týká hospodaření s dešťovými vodami. Při novém stažení na výše uvedeném odkazu již bude v souboru obsažena. Tato otázka je doplňková, není nutné kvůli ní odevzdávat nový dotazník v případě, že jste již odpovědi odeslali.

J. Jirátková, aktualizováno 14. 9. 2018