Navigace

Výběr jazyka

  • Česky
  • English
  • Deutsch

Obsah

 

Regenerace památkové zóny IV. etapa

Dokončení ulic Martinovského a V Hradbách

V roce 2017 jsme se věnovali přípravě projektu pro stavební povolení. Následně byl zpracován projekt pro výběr zhotovitele. Zadávací řízení na zhotovitele stavby jsme museli opakovat, protože se nám do první výzvy nepřihlásil žádný uchazeč. Smlouva byla uzavřena v září 2018 s termínem plnění na jaře 2019. V roce 2018 věnovali svůj čas správci inženýrské infrastruktury opravám a rekonstrukci sítí, abychom mohli jako poslední vstoupit na stavbu a dokončit její provedení včetně finálních povrchů. Očekáváme ještě zásah RWE, kteří dokončí úpravy na svém plynovodním potrubí. Stavbu pro město Rakovník bude provádět společnost STAVKOM Veletice s.r.o. a předpoklad dokončení je do konce června 2019.

Ing. arch. Jana Jirátková, vedoucí oddělení rozvoje města a investic

aktualizováno 23. 11. 2018

V roce 2011 a 2012 byl zahájen projekt regenerace městské památkové zóny. V první fázi byly zrekonstruovány ulice Vysoká, V Brance, Grillova a U Hluboké studny. Pokračováním pak byla rekonstrukce ulic Kamenná a Masná, byl upraven parter před 2. ZŠ, školní jídelnou a Finančním úřadem. Do těchto etap investovalo město Rakovník 37,5 mil. Kč, z toho ROP SČ podpořil projekt částkou 20,3 mil. Kč. V závěru programového období byla ještě s podporou ve výši 4,5 mil. Kč opravena druhá část Vysoké ulice. Celková výše nákladů na tuto třetí etapu byla 12,7 mil. Kč. V novém programovém období již není velká naděje, že bychom mohli pokračovat dále s podporou strukturálních fondů, nicméně se město Rakovník rozhodlo připravit další část regenerace k realizaci. Její rozsah je určen na východní straně návazností na opravený chodník k mateřské škole, na západní straně navazuje na již hotovou projektovou dokumentaci Víceúčelového studijního a společenského centra včetně úpravy parteru.

V roce 2016 připravil Ing. arch. Karel Zuska architektonickou studii, která uzavře rekonstrukci severní části památkové zóny. Záměrem je upravit pěší i pojížděné plochy a vytvořit chráněný prostor pro školní děti. V souladu s architektonickou studií celého náměstí z roku 2011 je v projektu rozpracován detail zatravněné plochy se solitérním stromem v ohybu ulice Martinovského. Terasy, které vzniknou na místě značného svahu, umožní posezení nebo pořádání přednášek. Parkovací stání budou vyznačena. Ulice je hlavně po ránu hojně využívaná pro dovoz dětí do 1. ZŠ i na "Starou poštu". Proto je ulice koncipována v duchu "kiss & ride" stejně jako u 2. ZŠ, kde tento systém napomáhá maximální plynulosti a bezpečnosti. 

V roce 2017 se bude OVaI věnovat přípravě projektu včetně povolení ke stavbě.

Plán úprav můžete zhlédnout zde.

Ing. arch. Jana Jirátková, vedoucí oddělení rozvoje města a investic

vloženo 20. 12. 2016