Navigace

Výběr jazyka

  • Česky
  • English
  • Deutsch

Obsah

Uskutečněné akce

 

Sebeobrana žen a dívek

Dne 28.5.2019 Městská policie Rakovník pořádala seminář, zaměřený na sebeobranu žen a dívek. Seminář byl uskutečněn ve spolupráci s Judo club raion – ryu Praha, pod vedením pana Filipa Rubínka. Celá akce byla opět pořádána pod záštitou starosty města. Ženám a dívkám byly vysvětleny základy sebeobrany společně s ukázkami. Z důvodu zájmu o semináře, se další uskuteční v měsíci září 2019.

12

34

56

 

Akce JEHLA 2019

I letos se Městská policie Rakovník zapojila do celorepublikové akce s názvem „JEHLA“. Na akci se podílelo 6 strážníků.

Dne 16.4.2019 po 8 hod. se strážníci vydali vybaveni ochrannými prostředky prohlédnout primárně dětská hřiště, pískoviště, nepřehledná a skrytá místa, ale také parky. Vedle očisty města bylo smyslem celé této akce také snížit riziko šíření nakažlivých onemocnění a pomoci k hlubšímu povědomí veřejnosti o správném chování při nálezu injekční stříkačky.

Celorepublikově strážníci apelují na veřejnost, aby v případě nálezu infekčního materiálu, bylo neprodleně voláno na  tísňovou linku „156“. Městská policie zajistí odborný sběr i následnou likvidaci.

I když se strážníci na území města sběrem jehel zabývají celoročně při běžné hlídkové a kontrolní činnosti, i přesto má taková to akce smysl. Důležité je především předcházet nebezpečí, které hrozí občanům, dětem, ale také domácím mazlíčkům.

V Rakovníku bylo kontrolováno cca 15 lokalit např. Čermákovy sady, Dukelských hrdinů, Klicperova, Pod Nemocnicí, V Jamce, Bendovka, Čs. legií, Kuštova, Pražská apod.

Celkem byly nalezeny 2 stříkačky a to 1x v Čermákových sadech a 1x V Jamce.

12

35

5678

89

zde ke stažení

 

Sebeobrana žen a dívek

Dne 11.4.2019 opět Městská policie Rakovník pořádala seminář, zaměřený na sebeobranu žen a dívek. Seminář byl uskutečněn ve spolupráci s Judo club raion – ryu Praha, pod vedením pana Filipa Rubínka. Celá akce byla opět pořádána pod záštitou starosty města. Ženám a dívkám byly vysvětleny základy sebeobrany společně s ukázkami. Celkem bylo na semináři přítomno cca 35 žen a dívek.

O semináře zaměřené na sebeobranu žen a dívek je velký zájem, proto další pokračování se uskuteční v květnu 2019.

1

Malá rekapitulace pro přítomné ženy a dívky na sebeobraně.

https://youtu.be/S0vvlY4m91Q

 

Sebeobrana žen a dívek

Dne 12.6.2018 Městská policie Rakovník pořádala seminář, zaměřený na sebeobranu žen a dívek. Seminář byl uskutečněn ve spolupráci s Judo club raion – ryu Praha, pod vedením pana Rubínka. Celá akce byla pořádána pod záštitou starosty města. Ženám a dívkám bylo nastíněno, jaké situace mohou nastat při případném napadení a jak by se mělo v takových případech reagovat a postupovat při odvrácení nebezpečí.

O semináře zaměřené na sebeobranu žen a dívek je zájem, proto další pokračování chceme udělat hned v září. Tento seminář bude zaměřen na použití slzotvorných prostředků. Každá účastnice semináře obdrží slzotvorný prostředek jako dárek. 

14

 

NÁVRAT SAMURAJE DO RAKOVNÍKA

Rok se sešel s rokem a opět jsem byl osloven bývalým kolegou z jednotky (Skupina Operativní Pomoci) Filipem Rubínkem, že v ČR má opět velmistra Tanaka Koshira, který zde dohlíží nad výukou otevřené pobočky. Tentokrát velmistr do Rakovníka přijel se svým týmem, tj. čtyři bojovníci z Japonska a jeden bojovník z Maďarska (Zoltan Zsigray – instruktor na policejní škole).

Jen připomínám, že velmistr Tanaka Koshiro pochází z oblasti Hiko v Japonsku a narodil se v roce 1940.

Tanaka Koshiro bojoval ve válce v Afghanistanu, následně i v Iráku. Velmistr učí speciální složky po celém světě. Vyučuje Armádu i Policii. V USA – učí jednotky Rangers, Swat, v Thaisku učil protidrogovou národní jednotku, Philipíny jednotky policie Swat, Kuwait Gracie akademy, Tibet Dalajlama - ochranku jeho výsosti, Vietnam, a další.

Na základě této nabídky, jsem okamžitě naplánoval seminář. Ze zkušeností z minulého roku, jsem se chtěl podělit i s kolegy z jiných městských policií, proto jsem pozval strážníky z Nového Strašecí, Příbrami a Žatce. Přítomni byli i zástupci Policie ČR z Rakovníka.  

V závěru nemohu opomenout mentalitu Japonských bojovníků. Svojí skromností a pokorou se máme opravdu co od nich učit.  

12366788

 

Akce JEHLA

1

https://www.youtube.com/watch?v=65-gGpl7asg&t=35s

Do celorepublikové akce se zapojilo přes 470 strážníků, 42 asistentů prevence kriminality, celkem ze 40 měst. Sebráno bylo 966 kusů infekčního materiálu.

Městská policie Rakovník se zapojila do celorepublikové akce s názvem „jehla“. Této akce se strážníci účastnili již v minulém roce.

V úterý 17.4.2017 se strážníci a asistenti prevence kriminality vydali vybaveni ochrannými prostředky, jako jsou boxy na infekční materiál, kleště, ochranné rukavice a desinfekční spreje prohlédnout primárně dětská hřiště, pískoviště, nepřehledná a skrytá místa, ale také parky a okolí marketů.

Vedle očisty města bylo smyslem celé akce také snížit riziko šíření nakažlivých onemocnění a pomoci k hlubšímu povědomí o správném chování při nálezu injekční stříkačky.

Strážníci proto apelují na veřejnost, aby v případě, že někde naleznou nebo zahlédnou tento infekční materiál, aby ho sami z důvodu vlastní bezpečnosti nesbírali, ale neprodleně zavolali na linku tísňového volání „156“. Městské policie zajistí odborný sběr i jeho následnou likvidaci.

Sběrem jehel se strážníci zabývají celoročně při běžné hlídkové a kontrolní činnosti, ale často také při cílených opatřeních.

Důležité je předcházet nebezpečí, které hrozí občanům, dětem, ale také psům a kočkám.

Byly kontrolovány lokality např. Čermákovy sady (1 stříkačka), Dukelských hrdinů, Klicperova, Pod Nemocnicí, V Jamce (1 stříkačka), Mýtská (1 stříkačka), Bendovka, Čs. legií, Kuštova, Pražská, okolí Bendovky apod..

Výsledkem celé akce bylo nalezení 3 injekčních stříkaček (V Jamce, Mýtská, Čermákovy sady).

12445678

 

Sebeobrana žen a dívek

Dne 5.4.2018 Městská policie Rakovník, ve spolupraci s Judo club raion-ryu Praha uskutečnila seminář, zaměřený na sebeobranu pro ženy a dívky. 

Tímto prvním seminářem, pod záštitou starosty města, chtěla Městská policie Rakovník upozornit na fakt, že i když město Rakovník je město bezpečné, že i tak v ojedinělých případech může dojít k napadení žen či dívek.

Záměr semináře bylo ženy a dívky seznámit se základy sebeobrany a postupným navazováním technik, které vedou k obraně proti případnému útočníkovi.

Z účasti na semináři je zřejmé, že zájem o pořádání těchto seminářů je a proto nejlepší řešení je pokračování a dát šanci ženám a dívkám se zdokonalovat v sebeobraně proti případnému útočníkovi.

Další část semináře zaměřeného na sebeobranu žen a dívek je plánován na měsíc červen. 

 

Těšíme se na Vaši účast

                             Bc. Jaromír Nový – velitel MP Rakovník

1

 

Beseda se seniory - PRVNÍ POMOC

Dne 24.10.2017 Městská policie Rakovník, pod záštitou starosty města, uskutečnila besedu PRVNÍ POMOCI pro seniory. Tato beseda byla iniciována i na základě dotazů seniorů. 

   Cílem besedy bylo umět poskytnout první pomoc a úspěšně ji dokončit.

1

 

12

 

Beseda na MOA

Dne 28.6.2017 proběhla beseda se studenty MOA. Cílem besedy bylo seznámit studenty s prací Městské policie Rakovník (např. pouřití donucovacích prostředků), ale také seznámit studenty s reakcí na případnou krizovou situaci.

12

3456

 

Beseda na SZeŠ

Dne 27.6.2017 se na SZeŠ uskutečnila beseda, která byla zaměřena na základy první pomoci. Hlavním tématem besedy byla neodkladná resuscitace.

12

34

 

Beseda se seniory

Dne 27.6.2017 Městská policie Rakovník, pod záštitou starosty města, uskutečnila besedu pro seniory. Beseda byla zaměřena na chování seniorů v krizových situacích. Také zde byly k vidění ukázky použití slzotvorných prostředků při případném napadení útočníkem.

Každý účastník besedy obdržel slzotvorný prostředek a reflexní pásku.

Městská policie Rakovník chce tímto upozornit na často zneužívanou důvěřivost seniorů. Ze statistik je známo, že  senioři jsou nejzranitelnější skupina osob.

12

44

67

89

1011

 

Dětský den na letišti Rakovník

Dne 28.5.2017 se uskutečnilo zábavné odpoledne plné her a dovednostních soutěží na letišti Rakovník. K vidění zde byla např. letadla, hasičská technika, výzbroj a výstroj MP Rakovník. Každý návštěvník si mohl vyzkoušet např. nácvik resuscitace, ale také ustrojení se do balistické ochrany a úderového setu. 

210

38

56

 

 

Beseda na MOA

17. a 18. května absolvovali studenti 1. A a 1. L zdravotnický kurz. Kromě zásad první pomoci se studenti dozvěděli také množství praktických rad, které se týkaly nejen první pomoci, ale také sebeobrany a práce městské policie.

13456779102

https://www.facebook.com/moarako/posts/1226718104122970

 

 

Akce jehla

Výsledek obrázku pro akce jehla praha

Městská policie Rakovník se zapojila do celorepublikové akce s názvem „jehla“.

V úterý 18.4.2017 strážníci a asistent prevence kriminality vyrazili vybaveni ochrannými prostředky, jako jsou boxy na infekční materiál, kleště, ochranné rukavice a desinfekční spreje prohlédnout primárně dětská hřiště, pískoviště, nepřehledná a skrytá místa, ale také parky a okolí marketů.

Vedle očisty města bylo smyslem celé akce také snížit riziko šíření nakažlivých onemocnění a pomoci k hlubšímu povědomí o správném chování při nálezu injekční stříkačky. Strážníci proto apelují na veřejnost, aby v případě, že někde naleznou nebo zahlédnou tento infekční materiál, aby ho sami z důvodu vlastní bezpečnosti nesbírali, ale neprodleně zavolali na linku tísňového volání „156“. Městské policie zajistí odborný sběr i jeho následnou likvidaci.

Sběrem jehel se strážníci zabývají celoročně při běžné hlídkové činnosti, ale často také při cílených opatřeních, kdy je sběr injekčních stříkaček jejich hlavním úkolem. Důležité je hlavně předcházet nebezpečí, které hrozí občanům, dětem, ale také psům a kočkám.

Byly kontrolovány lokality např. Čermákovy sady, Dukelských hrdinů, Klicperova, Pod Nemocnicí, V Jamce, Bendovka, Čs. legií apod..

Výsledkem celé akce bylo nalezení 8 injekčních stříkaček za Penny marketem.  

    12

    34

    56

http://www.mppraha.cz/uvod-czech/hlavni-clanky/2088-celkem-615-kusu-nebezpecneho-infekcniho-materialu-po-narkomanech-nasli-po-cele-republice-straznici-ze-32-mest

 

 

Samuraj v Rakovníku

V pátek 10.2.2017 se v Rakovníku objevil jeden z posledních žijících samurajů, aby zde ukázal bojové umění zaměřené na výcvik Městské policie Rakovník a Policie ČR.

Tanaka Koshiro se narodil 20.8.1940 v oblasti Hiko v Japonsko. Nyní žije v Tokiu.

Rodina velmistra patřila v historii k velmi bohatým a významným samurajským rodům, proto se u nich zachovala výuka bojových umění po staletí.

Tanaka Koshiro bojoval ve válce v Afghanistanu, následně i v Iráku. Učí speciální složky po celém světě. Vyučuje Armádu i Policii. V USA – učí jednotky Rangers, Swat, v Thaisku učil protidrogovou národní jednotku, Philipíny jednotky policie Swat, Kuwait Gracie akademy, Tibet Dalajlama - ochranku jeho výsosti, Vietnam, a další. 

V roce 1991 byl Tanaka Koshiro stanoven do funkce soushi (velmistr). Následně založil svou školu a vylepšil styl svého rodu o zkušenosti z války. Tuto školu nazval Hiko – ryu (děti slunce) Taijutsu. Jeho styl je ovlivněn stylem Fuji-ryu, kde vynalezl více jak 1000 technik.

Jak se dostal samuraj do Rakovníka?

Před týdnem, jsem byl osloven bývalým kolegou z jednotky Filipem Rubínkem, že v ČR má velmistra, který zde dohlíží nad výukou a možném otevření „nové pobočky“.  Následně prý projevil zájem předat a ukázat zlomek ze svého umění nějaké složce, proto hned Filipa napadla Městská policie Rakovník.

Ihned jsem kontaktoval vedoucího OO Policie ČR Petra Diviše a hned druhý den jsme si dali schůzku. Byla to příležitost, jak pro Městskou policii Rakovník, tak pro Policii ČR, která se již nemusí opakovat, tak jsme měli oba jasno. Naplánovali jsme harmonogram návštěvy a vše bylo připraveno.

Tanaka Koshiro společně s instruktorem z Maďarska, Filipem Rubínkem a tlumočnicí, přijeli před 11 hod. Vzácnou návštěvu jsme přivítali, chvilku poseděli a v půl 12 byl již naplánován výcvik. Výcviku se zúčastnilo cca 20 vybraných jedinců. Byly zde předvedeny vybrané techniky např. proti noži, úderu tyčí apod.

Výcvik byl ukončen krátce před 14 hod., protože následně byla naplánována prohlídka pivovaru v Rakovníku.

Jako zajímavost bych chtěl uvést, že velmistr chodí spát každý den okolo 23 hod., budíček má ve   2:30 hod. Hodinu medituje, hodinu provádí protažení a rozcvičení a po té je připraven na celý den.

V závěru bych chtěl poděkovat F. Rubínkovi, P. Divišovi, J. Šilerovi, A. Švarcovi, panu starostovi P. Jenšovskému, vedení pivovaru v Rakovníku za spolupráci při ojedinělé akci. 

                                                                                                               

             MP Rakovník         

MP Rakovník a Policie ČRj

1

Ukázka z výcviku

zde ke stažení

 

http://www.budonews.cz/japonsky-velmistr-koshiro-tanaka-navstivil-cesko-a-judo-club-raion-ryu-budonews_id-749

http://www.mppraha.cz/images/Prazsky_straznik/pdf/2017/Ps%20%C3%BAnor%202017%20do%20rady.pdf

 

https://m.facebook.com/Soshi-Tanaka-Koshiro-226511597472616/?fref=ts&refid=17&ref=bookmarks&_ft_=top_level_post_id.10211150001933112%3Atl_objid.10211150001933112%3Athrowback_story_fbid.10211150001933112%3Athid.1449190312%3A306061129499414%3A2%3A0%3A1491029999%3A4472182876027659248

 

http://rakovnicky.denik.cz/zpravy_region/samuraj-cvicil-strazniky-v-bojovem-umeni-20170301.html