Město Rakovník
MěstoRakovník

Územní plán obcí ORP Rakovník

                                                                                                                                                  Zpět

  Název obce  
1

Bdín -                         Nemá ÚPD

Zastavěné území

ÚPD
2

Branov - ÚPD

Hlavní výkres

Koordinační výkres

Výrok - text

ÚPD
3

Břežany - ÚPD

Základní členění území

Hlavní výkres - detail

Hlavní výkres

Koordinační výkres

Koncepce veřejné infrastruktury

Základní členění území

Výrok - text

Změna č.1

Hlavní výkres

Výrok - text

ÚPD
4

Čistá - ÚPD

Základní členění území

Hlavní výkres

Veřejně prospěšné stavby a opatření

Koordinační výkres

Zábory ZPF

Pořadí změn v území - Etapizace 

Výrok - text

ÚPD
5

Děkov - ÚPD

Základní členění území

Hlavní výkres

Koordinační výkres

Koncepce uspořádání krajiny

Výrok - text

ÚPD
6

Drahouš - ÚPD

Hlavní výkres

Koordinační výkres

Koordinační výkres - detail Plaveč

Výrok - text

ÚPD
7

Hořesedly - ÚPD - Úplné znění po změně č. 1 (právní stav)

Základní členění území

Hlavní výkres

Koordinační výkres

Výkres pořadí změn v území

Koncepce uspořádání krajiny

Koncepce dopravy

Koncepce technické infrastruktury

Veřejně prospěšné stavby

Výrok - text

ÚPD
8

Hořovičky - ÚPD

Hlavní výkres

Výkres VI - doprava

Výkres VI - elektřina

Výkres VI - plyn

Výkres VI - voda a kanalizace

Veřejně prospěšné stavby a opatření

Požadavky civilní ochrany

Výrok - text

ÚPD
9

Hracholusky -           Nemá ÚPD

Zastavěné území

ÚPD
10

Hřebečníky - ÚPD - Úplné znění po změně č. 1 - vydání - 2023-09-21

Základní členění území

Hlavní výkres

Koncepce uspořádání krajiny

Koncepce veřejné infrastruktury - doprava

Koncepce technické infrastruktury

Veřejně prospěšné stavby a opatření

Koordinační výkres

Výrok - text

ÚPD
11

Hředle - ÚPD

Základní členění území

Hlavní výkres

Koordinační výkres

Koncepce veřejné infrastruktury

Veřejně prospěšné stavby a opatření

Výrok - text

ÚPD
12

Hvozd - ÚPD

Hlavní výkres

Koordinační výkres

Výrok - text

ÚPD
13

Chrášťany - ÚPD

Základní členění území

Hlavní výkres

Výkres technické infrastruktury

Veřejně prospěšné stavby a opatření

Koordinační výkres

Výrok - text

ÚPD
14

Janov - ÚPD - ÚZ po změně č. 3 (právní stav - vč. změny č 1+2)

Základní členění území

Hlavní výkres

Koordinační výkres

Veřejně prospěšné stavby a opatření

Výrok - text

- územní sudie Z2

Celková situace

Úzení studie - text

ÚPD
15

Jesenice - ÚPD - ÚZ po změně č. 1 (právní stav)

Základní členění území - A 

Základní členění území - B

Hlavní výkres - A

Hlavní výkres - B

Veřejně prospěšné stavby a opatření - A

Veřejně prospěšné stavby a opatření - B

Koordinační výkres - A 

Koordinační výkres - B 

Výrok - text 

ÚPD
16

Kalivody -                   Nemá ÚPD

Zastavěné území

ÚPD
17

Karlova Ves - ÚPD - úplné znění po změně č. 1 (právní stav)

Hlavní výkres

Koncepce uspořádání krajiny

Koncepce veřejné infrastruktury

Základní členění území

Veřejně prospěšné stavby a opatření

Koordinační výkres

Výrok - text

ÚPD
18

Kněževes - ÚPD

Hlavní výkres

Hlavní výkres - detail

Veřejně prospěšné stavby a opatření

Koordinační výkres

Výrok - text

ÚPD
19

Kolešov - ÚPD

Hlavní výkres

Koncepce uspořádání krajiny

Koncepce veřejné technické infrastruktury

Veřejně prospěšné stavby a opatření

Koncepce dopravy

Základní členění území

Koordinační výkres

Výrok - text

ÚPD
20

Kolešovice - ÚPD

Hlavní výkres

OZV - text

- změna č. 1

Výkresová část

Výrok - text

ÚPD
21

Kounov - ÚPD

Hlavní výkres

Veřejně prospěšné stavby a opatření

Výrok - text

- změna č. 1

Hlavní výkres

Základní členění území

Koordinační výkres

Výrok - text

ÚPD
22

Kozojedy - ÚPD

Hlavní výkres

Koncepce veřejné infrastruktury

Koncepce uspořádání krajiny

Veřejně prospěšné stavby a opatření

Základní členění území

Koordinační výkres

Výrok - text

ÚPD
23

Krakov - ÚPD

Hlavní výkres

Koncepce technnické infrastruktury

Veřejně prospěšné stavby a opatření

Základní členění území

Koordinační výkres

Výrok - text

ÚPD

24

Krakovec - ÚPD

Hlavní výkres

Hlavní výkres - detail

Koncepce veřejné infrastruktury

Základní členění území

Koordinační výkres

Koordinační výkres - detail

Legenda

Výrok - text

Krakovec - 2023 - projednání změny č. 1 - oznámení VV

Hlavní výkres

Veřejně prospěšné stavby a opatření

Základní členění území

Koordinační výkres

ZPF

Změna č. 1 - text

ÚPD
25

Kroučová - ÚPD

Hlavní výkres

Výkres systému ekologické stability

Veřejně prospěšné stavby a opatření

Výrok - text

- změna č. 1

Hlavní výkres

Výrok - text

ÚPD
26 Krty -                           Nemá ÚPD ÚPD
27

Krupá - ÚPD

Hlavní výkres

Koncepce veřejné infrastruktury

Výkres pořadí změn v území

Veřejně prospěšné stavby a opatření

Základní členění území

Koordinační výkres

Výrok - text

ÚPD
28

Krušovice         - ÚPD

Hlavní výkres

Výrok - text

ÚPD
29

Křivoklát - ÚPD

Hlavní výkres

Koncepce veřejné infrastruktury - energetika, spoje

Koncepce veřejné infrastruktury - vodní hospodářství

Veřejně prospěšné stavby a opatření

Základní členění území

Koordinační výkres

Výrok - text

ÚPD
30

Lašovice -                  Nemá ÚPD

Zastavěné území

ÚPD
31

Lišany - ÚPD

Hlavní výkres

Koncepce uspořádání krajiny

Koncepce dopravní a technické infrastruktury

Veřejně prospěšné stavby a opratření

Základní členění území

Koordinační výkres

Výrok - text

ÚPD
32

Lubná - ÚPD

Hlavní výkres

Základní členění území

Koordinační výkres

Geologie

Výrok - text

- územní studie Z9

Územní studie Z9

- územní studie Z21

Úzmení studie Z21

- územní studie Z22

Územní studie Z22

- územní studie Z23

Územní studie Z23

ÚPD
33

Lužná - ÚPD - úplné znění po změně č. 1 (právní stav)

Hlavní výkres

Koncepce uspořádání krajiny

Koncepce dopraní infrastruktury

Koncepce technické infrastruktury

Veřejně porspěšné stavby a opatření

Základní členění

Koordinační výkres

Výrok - text

ÚPD
34

Malinová - ÚPD

Hlavní výkres

Koordinační výkres

Výrok - text

ÚPD
35

Městečko -                nemá ÚPD

Zastavěné území

ÚPD
36

Milostín - ÚPD

Hlavní výkres

Hlavní výkres - detail

Výrok - text

ÚPD
37

Milý -                           Nemá ÚPD

Zastavěné území

ÚPD
38

Mšec - ÚPD - úplné znění po změně č. 1 a 2 (právní stav)

Hlavní výkres

Koncepce veřejné infrastruktury

Veřejně prospěšné stavby a opatření

Základní členění území

Koordinační výkres

Výrok - text

- územní studie Z23

Urbanistický návrh

Dopravní infrastruktura

Vodovod a kanalizace

Etapizace - kapacity - funkce

Regulativy

- územní studie Z24

Urbanistické řešení

Prostorové uspořádání

Dopravní řešení

Koordinační situace

Textová část

ÚPD
39

Mšecké Žehrovice - ÚPD - úplné znění po změně č. 1 a 2 (právní stav)

Hlavní výkres

Koncepce veřejné infrastruktury

Veřejně prospěšné stavby a opatření

Základní členění území

Koordinační výkres

Výrok - text

ÚPD
40

Mutějovice - ÚPD - úplné znění po změně č. 1 (právní stav)

Hlavní výkres

Koncepce veřejné infrastruktury

Koncepce uspořádání krajiny

Veřejně prospěšné stavby a opatření

Základní členění území

Koordinační výkres

Výrok - text

ÚPD
41

Nesuchyně - ÚPD

Hlavní výkres

Základní členění území

Veřejně prospěšné stavby a opatření

Koordinační výkres

Výrok - text

ÚPD
42

Nezabudice - ÚPD

Hlavní výkres

Koncepce uspořádání krajiny

Koncepce veřejné infrastruktury

Veřejně prospěšné stavby a opatření

Koordinační výkres

Výrok - text

ÚPD
43

Nové Strašecí - ÚPD - ÚZ po změně č. 4 (včetně zm. č. 1, 2, 3 a 4)

Hlavní výkres

Koncepce veřejné infrastruktury

Veřejně prospěšné stavby a opratření

Výkres pořadí změn v území

Základní členění území

Koordinační výkres

Výrok - úplné znění ÚP - text

- územní studie - ÚS1

Výkres širších vztahů

Koordinační výkres

Vlastnické vztahy

Technická infrastruktura

Dopravní infrastruktura

Textová část - text

- územní studie - ÚS3

Výkres širších vztahů

Základní členění území

Hlavní výkres

Urbanistická koncepce

Dopravní a technická infrastruktura

Perspektivní pohledy

Textová část - text

- územní studie - ÚS5

Výkres širších vztahů

Základní členění území

Hlavní výkres

Urbanistická koncepce

Situace technické infrastruktury

Perspektivní pohledy

Textová část - text

- územní studie - ÚS6

Situační výkres

Funkční využití a prostorová regulace

Dopravní a technická infrastruktura

Výkres širších vazeb

Vlastnické vztahy

Průvodní zpráva - text

ÚPD
44

Nový Dům - ÚPD

Hlavní výkres

Koncepce dopravní infrastruktury

Koncepce uspořádání krajiny

Koncepce veřejné infrastruktury

Veřejnně prospěšné stavby a opatření

Koordinační výkres

Výrok - text

- územní studie - BV5 a BV7

Územní studie

ÚPD
45

Olešná - ÚPD

Hlavní výkres

Veřejně prospěšné stavby a opatření

Výrok - text

ÚR - B8

Koordinační situace

Limity zastavitelnosti

Souhrnná TZ - text

Parcelace TZ - text

Olešná - Projednání změny č. 1Veřejná vyhláška

Výrok - zm. č. 1

Odůvodnění 

Návrh změny - srovnávací text

Základní členění území 

Hlavní výkres 

Veřejně prospěšné stavby a opatření 

Koordinační výkres

ZPF 

ÚPD
46

Oráčov - ÚPD

Hlavní výkres

Hlavní výkres - detail

Koncepce veřejené a technické infrastruktury

Veřejně prospěšné stavby a optření

Koordinační výkres

Výrok - text

- změna č. 1

Hlavní výkres

Hlavní výkres - detail

Základní členění území

Koordinační výkres

Koordinační výkres - detail

Vymezení zastavěného území

Výrok - text

ÚPD
47

Panoší Újezd - ÚPD

Hlavní výkres

Koncepce uspořádání krajiny

Veřejně prospěšné stavby a opatření

Výrok - text

ÚPD
48

Pavlíkov - ÚPD

Hlavní výkres

Koncepce uspořádání krajiny

Koncepce dopravní infrastruktury

Koncepce tecnické infrastruktury

Výrok - text

- změna č. 1

Hlavní výkres

Veřejně prospěšné stavby a opatření

Koordinační výkres

Základní členění území

Výrok - text

- změna č. 2

Změna č. 2

ÚPD
49

Petrovice - ÚPD - ÚZ po změně č. 2 (vč. změny č.1)

Hlavní výkres

Výrok - text

- změna č. 1

Změna č. 1

- změna č. 2

Zákldní členění území

Hlavní výkres

VPS

Koordinační výkres

Zábory ZPF

Výrok - text

Odůvodnění - text

Srovnávací text s vyznačením změn - text

ÚPD
50

Pochválov - ÚPD - ÚZ po změně č. 1 (právní stav)

Hlavní výkres

Koncepce veřejné infrastruktury

Veřejně prospěšné stavby a opatření

Základní členění území

Výrok- text

ÚPD
51

Přerubenice -            Nemá ÚPD

Zastavěné území

ÚPD
52

Příčina - ÚPD

Hlavní výkres

Hlavní výkres - detail

Koncepce veřejné infrastruktury

Veřejně prospěšné stavby a opatření

Základní členění území

Koordinační výkres

Koordinační výkres - detail

Výrok - text

ÚPD
53

Přílepy -                      Nemá ÚPD

Zastavěné území

ÚPD
54

Pšovlky - ÚPD

Hlavní výkres

Hlavní výkres - detail

Koncepce veřejné infrastruktury

- změna č. 1

Funkční využití ploch

Koncepce veřejné infrastruktury

Veřejně prospěšné stavby a opatření

Koordinační výkres

- změna č. 2

Úplné znění po Z1 + Z2 - text

ÚPD
55

Pustověty -                Nemá ÚPD

Zastavěné území

ÚPD
56

Račice - ÚPD

Hlavní výkres

Koncepce uspořádání krajiny

Koncepce technické infrastruktury

Veřejně prospěšné stavby a opatření

Základní členění území

Koordinační výkres

Koordinační výkres - detail

Výrok - text

ÚPD
57

Roztoky - ÚPD

Hlavní výkres

Koncepce veřejné infrastruktury

Koncepce uspořádání krajiny

Veřejně prospěšné stavby a opatření

Pořdí změn v území

Výkres širších vztahů

Koordinační výkres

Výrok - text

ÚPD
58

Ruda - ÚPD - Úplné znění po změně č. 4

Hlavní výkres

Koncepce technické infrastruktury

Koncepce dopravní infrastruktury

Základní členění území

Koordinační výkres

Výrok - text

ÚPD
59

Rynholec - ÚPD - Úplné znění po změně č. 4

Komplexní urbanistické řešení- po změně

Veřejně prospěšné stavby a opatření- po změně

Výrok - text

ÚPD
60

Řeřichy -                     Nemá ÚPD

Zastavěné území - Řeřichy

Zastavěné území - Nový Dvůr

Vymezení - zahájení řízení 11. 1. 2024

ÚPD
61

Řevničov - ÚPD - Úplné znění po změně č. 2 - Změna č. 2

Základní členění území

Hlavní výkres

Koncepce dopravní a technické infrastruktury

Koncepce uspořádání krajiny

Veřejně prospěšné stavby a opatření

Koordinační výkres

Výrok - text

- územní studie - Z2

Územní studie Z2

- územní studie - Z4

Územní studie - Z4

ÚPD
62

Senec - ÚPD

Hlavní výkres

Koordinační výkres

Výrok - text

ÚPD
63

Senomaty - ÚPD - Úplné znění po změně č. 2

Základní členění území

Hlavní výkres

Koncepce uspořádání krajiny

Koncepce VI - doprava

Koncepce VI - voda

Koncepce VI - kanalizace

Koncepce VI - energetika

Koordinační výkres

VPS

Výrok - text

ÚPD
64

Skryje - ÚPD

Hlavní výkres

Výrok - text

ÚPD
65

Slabce -                      Nemá ÚPD

Vymezení ZÚ

ÚPD
66

Smilovice -                 Nemá ÚPD

Vymezení ZÚ

ÚPD
67

Srbeč - ÚPD

Hlavní výkres

Koncepce uspořádání krajiny

Koncepce veřejné infrastruktury

Veřejně prospěšné stavby a opatření

Základní členění území

Koordinační výkres

Výrok - text

ÚPD
68

Svojetín - ÚPD

Hlavní výkres

Veřejně prospěšné stavby a opatření

Záklacní členění území

Koordinační výkres

Výrok - text

ÚPD
69

Sýkořice - ÚPD - úplné znění po změně č. 3 (právní stav)

Hlavní výkres

Veřejně prospěšné stavby a opatření

Koordinační výkres

Základní členění území

Výrok - text

- územní studie Z1.4

Studie

ÚPD
70

Šanov - ÚPD

Hlavní výkres

Funkční využití území

Koncepce veřejné infrastruktury

Výrok - text

- změna č. 1

Výkres technické infrastruktury

Změna č. 1 - text

- změna č. 2

Změna č. 2 - výkres

Změna č. 2 - text

- změna č. 3

Změna č. 3

Změna č. 3 - OOP

ÚPD
71

Šípy - ÚPD - úplné znění po změně č. 1 (právní stav)

Hlavní výkres

Schéma sídelní zeleně

Veřejně prospěšné stavby a opatření

Koordinační výkres

Základní členění území

Výrok - text

ÚPD
72

Švihov -                      Nemá ÚPD

Zastavěné území

ÚPD
73

Třeboc -                     Nemá ÚPD

Zastavěné území

ÚPD
74

Třtice - ÚPD

Hlavní výkres

Koncepce uspořádání krajiny

Výrok - text

- změna č. 1

Hlavní výkres

Koncepce technické infrastruktury

Veřejně prospěšné stavby a opatření

Výrok - text

ÚPD
75

Václavy - ÚPD

Hlavní výkres

Koncepce dopravní infrastruktury

Koncepce technické infrastruktury

Veřejně prospěšné stavby a opatření

Základní členění území

Koordinační výkres

Výrok - výrok

ÚPD
76

Velká Buková - ÚPD

Základní členění území

Koncepce uspořádání krajiny

Koncepce uspořádání krajiny

Koncepce veřejné infrastruktury

Veřejně prospěšné stavby a opatření

Koordinační výkres

Výrok - text

- územní studie BV2

Územní studie BV2

ÚPD
77

Velká Chmelištná - ÚPD

Hlavní výkres

Výrok - text

ÚPD
78

Všesulov - ÚPD

Hlavní výkres 

Veřejně prospěšné stavby a opatření

Základní členění území

Koordinační výkres

Výrok - text

ÚPD
79

Všetaty - ÚPD

Hlavní výkres

Hlavní výkres - zastavěné a zastavitlené území

Veřejně prospěšné stavby a optaření

Základní členění území

Koordinační výkres

Výrok - text

ÚPD
80

Zavidov - ÚPD - úplné znění po změně č. 2

Hlavní výkres

Základní členění území

Koncepce uspořádání krajiny

Koncepce veřejné infrastruktury

Veřejně prospěšné stavby a opatření

Etapizace

Koordinační výkres

Výrok - text

ÚPD
81

Zbečno - ÚPD - úplné znění po změně č. 1 (právní stav)

Základní členění území

Hlavní výkres

Veřejně peospěšné stavby a opatření

Etapizace

Koordinační výkres

Výrok - text

- územní studie plochy Z09b

Územní studie plochy Z09b 

ÚPD
82

Žďár - ÚPD

Hlavní výkres

Hlavní výkres - detail

Veřejně prospěšné stavby a opatření

Základní členění území

Koordinační výkres

Koordinační výkres - detail

Výrok - text

ÚPD

SENIOR EXPRES
služba radnice pro občany města Rakovník

logo

logo

Portál krizového řízení