Město Rakovník
MěstoRakovník

Skateboardové hřiště

Výstavba skateboardového hřiště proběhne na ploše mezi Sokolovnou a Rakovnickým potokem. 

Dne 20. 7. 2022 byla uzavřena smlouva o dílo se společností Mystic Constructions spol. s.r.o. za celkovou cenu 9 831 133 Kč. vč. DPH. Termín dokončení stavby je stanoven na 15. 12. 2023.

Předmětem projetku je betonová plocha pro skateboarding o velikosti 800 m2, jehož součástí jsou různě veliké a tvarově členité plochy, výškově oddělené schody, nebo nájezdovými rampami, které mají po stranách opěrné zídky různé šířky. Veškeré rovné plochy jsou v min 1,5% spádu.

Design skateparku splňuje požadavky pro momentální trend všech skateboardistů. Dešťová voda bude odváděna na vsakovací dlaždice vedle stavby a částečně do dešťové kanalizace, která je vyústěna do Rakovnického potoka. Stavba má veřejný charakter a je určena k odpočinku nebo pro sportovní činnost ve volném čase. Umožnění dalšího sportovního vyžití ve volném čase předchází mimo jiné i kriminalitě mládeže ve městě.

Náhled najdete ZDE.

SENIOR EXPRES
služba radnice pro občany města Rakovník

logo

logo

Portál krizového řízení