Město Rakovník
MěstoRakovník

Revitalizace sídliště Zátiší

logo

 

Přestože byl projekt regenerace sídliště Zátiší v roce 2016 upravován v souladu s požadavky rady města, byl upraven průběh chodníků a doplněny nasvětlené přechody pro chodce,  stavební řízení se následně zkomplikovalo. Stavební povolení bylo vydáno až v prosinci roku 2017. V roce 2018 pak byly zahájeny projektové práce na první a druhou etapu projektu ve stupni dokumentace pro výběr dodavatele stavby. Zároveň jsme připravovali žádost o dotaci na tento projekt z programu regenerace sídlišť, s jehož pomocí jsme již realizovali několik dalších sídlišť. První žádost o dotaci jsme podali v roce 2019, ta však nebyla podpořena. V roce 2020 jsme podali opětovně žádost na realizaci první etapy a náš projekt se dostal do zásobníku náhradních projektů. 26. 6. 2020 jsme obdrželi zprávu, že náš projekt bude podpořen. Nyní připravujeme zadávací řízení, které povede k uzavření smlouvy s dodavatelem stavby. Jednoznačným přínosem projektu bude organizace dopravy před Mateřskou školou Průběžná, kde nyní dochází k neuspořádanému využívání asfaltové plochy. Bude vybudován podélný chodník až ke křižovatce s ulicí Školní. Všechna parkovací místa budou zpevněna, jako ve všech ostatních realizacích použijeme betonovou dlažbu s možností vsakování. Budou vybudovány čtyři nasvětlené přechody pro chodce, zpomalovací prahy zajistí bezpečnost pro všechny chodce. Celá oblast bude označena jako zóna s dopravním omezením. Zrekonstruujeme přístupové chodníky k jednotlivým vchodům. Tato etapa projektu je odhadována rozpočtem projektanta na 18 mil. Kč vč. DPH. Dotace bude poskytnuta ve výši 6 mil. Kč. Dokončení rekonstrukce ul. Průběžná ke křižovatce s ul. Malinovského bude pak předmětem další etapy projektu.

V roce 2021 bude realizována etapa 1. Plochy, které jsou připraveny k regeneraci v této etapě, můžete zhlédnout zde.

Ing. arch. Jana Jirátková, aktualizováno dne 15. 7. 2020

 

Projekt regenerace sídliště Zátiší byl během roku 2016 upravován. V roce 2017 bylo zahájeno stavební řízení vedoucí k možnosti zahájit fyzickou realizaci projektu. Do rozpočtu města byla zahrnuta částka na první etapu - chodník v ulici Průběžná. Jakmile to bude možné, bude stavba zahájena.

J. Jirátková


Vážení obyvatelé sídliště Zátiší,
děkujeme Vám za všechny podněty, které jste zaslali na naši výzvu. Všechny dotazníky byly zpracovány a zpráva byla předložena radě města. Rada města rozhodla, že revitalizace sídliště bude zpracována komplexně a celý projekt bude zařazen do programu regenerace panelových sídlišť. V současné době připravujeme projektovou dokumentaci. V dalších letech bychom se mohli pokusit získat dotaci na tuto regeneraci od Ministerstva pro místní rozvoj. 

Ing. arch. Jana Jirátková, vedoucí oddělení rozvoje města a investic

aktualizováno dne 8. 4. 2015


Vážení obyvatelé sídliště Zátiší,
představujeme vám studii na úpravy části sídliště Zátiší. Navrhované úpravy se týkají vybudování nového přístupového chodníku, vyřešení parkování v prostoru před Mateřskou školou Průběžná a dalších drobnějších úprav.

Byli bychom rádi, kdybyste se prostřednictvím Vašich zástupců vyjádřili k navrhovaným úpravám a pomohli nám přizpůsobit projekt tak, aby pomohl zlepšit okolí Vašich domů. Při hledání řešení vždy klademe důraz na bezpečí chodců, dále pak projekt rozšiřujeme o chybějící mobiliář, zeleň a další.

Vzhledem k tomu, že právě vy nejlépe znáte problémy a potřeby vašeho sídliště, rádi bychom vás požádali o vyplnění krátkého dotazníku, který nám pomůže zorientovat se ve vašich požadavcích.

Dále bychom Vás chtěli poprosit o zakreslení pěších tras, které nejčastěji používáte, do přiloženého obrázku. Vyznačte, prosím, tři nejdůležitější trasy a dále vyznačte trasu, kde vám chybí zpevněná cesta.

Dotazník a vyznačení pěších tras můžete odevzdat na podatelně MěÚ Rakovník nebo odeslat na adresu jjiratkova@murako.cz do 31. 10. 2014.

Alida Štulajterová, tisková mluvčí MěÚ

Dotazník je ke stažení zde.

Textová část studie je ke stažení zde, mapa lokality zde, stručný zápis z jednání se zástupci jednotlivých SVJ zde.

Situace popisované ve studii - varianta A, varianta B, varianta C1, varianta C2, situace - parkoviště před MŠ, katastrální situace.

SENIOR EXPRES
služba radnice pro občany města Rakovník

logo

logo

Portál krizového řízení