Město Rakovník
MěstoRakovník

Sportovní hala - investiční záměr

 

Představení analýzy a vysvětlení variant investičního záměru

Dne 7. 10. 2020 od 17 hodin proběhlo v sále Kulturního centra v Rakovníku veřejné představení analýzy a vysvětlení jednotlivých variant investičního záměru rekonstrukce/novostavby Sportovní haly v Rakovníku. Během představení analýzy probíhal přímý přenos pro zájemce, kteří se do Kulturního centra nedostavili.

Celá prezentace je ke zhlédnutí ZDE a přenos ZDE.

Případné dotazy k analýze můžete psát přímo pod video v odkazu, případně do emailu khradilova@murako.cz.

Bc. Kateřina Hradilová, aktualizováno dne 8. 10. 2020

 

Sportovní hala Rakovník

"Analýza variant investičního záměru rekonstrukce/novostavby Sportovní haly v Rakovníku"

Město Rakovník převzalo v roce 2019 do svého majetku budovu sportovní haly, která vznikla v 80. letech společně s budovou plaveckého bazénu. V posledních desetiletích fungovaly oba provozy stávajícího sportovního areálu nezávisle na sobě. V průběhu desátých let byly rozvíjeny myšlenky na rekonstrukci a rozšíření této haly, ať už ze strany uživatelů nebo samotného města. V roce 2012 zpracoval ateliér A1 spol. s r.o. v čele s Ing. arch. Karlem Zuskou architektonickou studii „Rozšíření sportovní haly v Rakovníku“. Zadání bylo jednoznačné: upravit halu tak, aby v ní mohly probíhat tréninky a sportovní utkání s vyššími nároky na hrací plochu. Návrh řešení spočíval v rozšíření haly směrem k autobusovému nádraží. V případě potřeby plochy hřiště 44 x 22 m by došlo ke složení tribun, které byly navrženy při severní straně hracího pole. Již v roce 2012 byly odhadované náklady na tuto rekonstrukci ve výši 29 mil. Kč bez DPH, proto projekt zůstal na delší dobu mezi přáními.

S převzetím haly stojí vedení města před rozhodnutím, jak postupovat ve správě budovy s ohledem na budoucí vize. Napovědět by měl materiál, který město objednalo v lednu 2020 u společnosti Sportovní projekty s. r. o. Spolu s autory Ing. arch. Viktorem Drobným a Ing. arch. Martinem Kabrielem byly rozeslány dotazníky zástupcům všech organizovaných sportů v našem městě a architekti nabídli také osobní konzultace. Ze všech odpovědí a nápadů čerpali architekti při vytváření variant a možností, jak dále směřovat rozvoj podmínek pro rakovnické sportovce. Požadavkem města bylo také nahlédnout na náš problém vzdálenější a nezávislou optikou. Došlo ke srovnání nabídky sportovních ploch s městy s podobným počtem obyvatel. Architekti prošli také místa v našem městě, která byla vytipována pro možnou výstavbu nové haly. Autoři prověřili mnoho variant a kombinací a předložili také odhadované náklady pro různé varianty. Vzhledem k odhadovaným nákladům ve všech variantách řešení bude rozhodnutí vedení města jak nadále směřovat budoucí rozvoj sportovních staveb velmi složité.

Veřejné představení analýzy a vysvětlení jednotlivých variant proběhne v sále Kulturního centra v Rakovníku 7. 10. 2020 od 17 hodin.

Ing. arch. Jana Jirátková, vedoucí oddělení rozvoje města a investic

vloženo 28. 8. 2020

 

SENIOR EXPRES
služba radnice pro občany města Rakovník

logo

logo

Portál krizového řízení