Město Rakovník
MěstoRakovník

Revitalizace sídliště Zátiší

logo

Vážení obyvatelé sídliště Zátiší,
představujeme vám studii na úpravy části sídliště Zátiší. Navrhované úpravy se týkají vybudování nového přístupového chodníku, vyřešení parkování v prostoru před Mateřskou školou Průběžná a dalších drobnějších úprav.

Byli bychom rádi, kdybyste se prostřednictvím Vašich zástupců vyjádřili k navrhovaným úpravám a pomohli nám přizpůsobit projekt tak, aby pomohl zlepšit okolí Vašich domů. Při hledání řešení vždy klademe důraz na bezpečí chodců, dále pak projekt rozšiřujeme o chybějící mobiliář, zeleň a další.

Vzhledem k tomu, že právě vy nejlépe znáte problémy a potřeby vašeho sídliště, rádi bychom vás požádali o vyplnění krátkého dotazníku, který nám pomůže zorientovat se ve vašich požadavcích.

Dále bychom Vás chtěli poprosit o zakreslení pěších tras, které nejčastěji používáte, do přiloženého obrázku. Vyznačte, prosím, tři nejdůležitější trasy a dále vyznačte trasu, kde vám chybí zpevněná cesta.

Dotazník a vyznačení pěších tras můžete odevzdat na podatelně MěÚ Rakovník nebo odeslat na adresu jjiratkova@murako.cz do 31. 10. 2014.

Alida Štulajterová, tisková mluvčí MěÚ

Dotazník je ke stažení zde.

Textová část studie je ke stažení zde, mapa lokality zde, stručný zápis z jednání se zástupci jednotlivých SVJ zde.

Situace popisované ve studii - varianta A, varianta B, varianta C1, varianta C2, situace - parkoviště před MŠ, katastrální situace.

SENIOR EXPRES
služba radnice pro občany města Rakovník

logo

logo

Portál krizového řízení