Město Rakovník
MěstoRakovník

Cyklostezka Rakovník - Kněževes

 

Cyklostezka Rakovník – Kněževes – dotace přislíbena, smlouva o dílo uzavřena

Pro propojení s připravovanou cyklostezkou na katastru Kněževsi a na našem severním okraji města návaznost na stávající cyklostezku jsme v roce 2020 připravili ve spolupráci s ateliérem K-projekt krátké propojení. Žadatelem i objednatelem celé stavby je městys Kněževes a my jsme v tomto projektu partnerem, se kterým byly již dříve na realizaci stavby uzavřeny smlouvy. Na stavbu cyklostezky byla podána v roce 2021 žádost o dotaci, která však nebyla podpořena. V říjnu 2021 jsme absolvovali konzultaci na SFDI a projekt byl upraven podle požadavků poskytovatele dotace tak, aby maximálně odpovídal cílům výzvy a jejich požadavkům na bezpečnost. V roce 2022 byla žádost opětovně podána a stavba cyklostezky byla výborem SFDI schválena k financování . Celkové náklady na cyklostezku do Kněževsi v délce 3,322 km jsou ve výši 14 mil. Kč bez DPH. Na tuto stavbu byla již proběhl výběr dodavatele stavby a zahájení je plánováno na rok 2023. Předpoklad dokončení stavby je do 9 měsíců od předání staveniště. Na naši část připadá spoluúčast ve výši cca 2 mil. Kč, na který je v návrhu rozpočtu města pamatováno.

Ing. arch. Jana Jirátková, vedoucí odd. rozvoje města a investic, vloženo 6. 1. 2023

SENIOR EXPRES
služba radnice pro občany města Rakovník

logo

logo

Portál krizového řízení