Město Rakovník
MěstoRakovník

Dotace do roku 2013

Ohlédnutí za programovým obdobím 2007 – 2013 – využití dotací z fondů Evropské unie

Minulé programové období nabídlo mnoho výzev, z kterého město Rakovník využilo několik pro realizaci tzv. tvrdých projektů. Díky podpoře mohly být realizovány tyto akce:

2009

V roce 2009 byly dokončeny „Územně analytické podklady ORP Rakovník“, které byly spolufinancovány z Integrovaného operačního programu částkou 1,1 mil. Kč z celkových výdajů 1,9 mil. Kč.

2011

V roce 2011 byl ukončen projekt první etapy regenerace městské památkové zóny, konkrétně části ulice Vysoká, V Brance, Grillova a U Hluboké studny. Z celkových nákladů 20,6 mil. Kč bylo proplaceno 10 mil. Kč z Regionálního operačního programu Střední Čechy (ROP SČ).

2012

V roce 2012 pokračovala regenerace městské památkové zóny druhou etapou. Navázala na Vysokou ulici, byla zrekonstruována ulice Kamenná a Masná, vzniklo odpočinkové místo s vodním prvkem a sochou. Z celkových nákladů 16,9 mil. Kč byla proplacena dotace 10,3 mil. Kč.

V tomto roce byla dokončena cyklostezka z Rakovníka do Olešné a propojení úseku na Kněževes. Z celkových nákladů 13 mil. Kč podpořil ROP SČ projekt částkou 7,1 mil. Kč.

Vyhledávaným cílem turistů i místních je od roku 2012 také Lechnýřovna, historický objekt, který se podařilo zachránit díky dotaci ve výši 4,9 mil. Kč a díky aktivitám Městské knihovny mu vdechnout život. Celkové náklady činily 8,4 mil. Kč.

Rekonstrukce Domu Osvěty rozšířila nabídku prostor, ve kterých se mohou představit začínající kapely, ale svoje příznivce přilákají i další aktivity Kulturního centra nebo Městské knihovny. Z celkových nákladů 23,7 mil. Kč přispěl ROP SČ částkou 15,8 mil. Kč.

V roce 2012 byl dokončen doprůzkum staré ekologické zátěže ohrožující jímací území Rakovnického potoka. Tento projekt podpořilo MŽP prostřednictvím SFŽP částkou 2 mil. Kč, doplatek do celkových nákladů 2,2 mil. Kč byl financován z dotace Středočeského kraje.

2013

V roce 2013 byla opravena Vladislavova ulice nákladem 9,9 mil. Kč. Dotace ROP SČ činila 3,8 mil. Kč. Ve stejném roce byla zrekonstruována také ulice Huřviny, která usnadnila přístup k nemovitostem podnikatelů v této lokalitě. Na jejich podporu poslal ROP SČ 7,4 mil. Kč z celkových nákladů ve výši 12,6 mil. Kč.

2014

V roce 2014 se podařilo dokončit zateplení objektu 3. ZŠ. Na tuto akci se dlouho nedařilo získat podporu, a nakonec byla realizace akce s celkovými náklady 29,4 mil. Kč a podporou SFŽP ve výši 18,5 mil. Kč největším investičním projektem tohoto programového období.

Ve stejném roce byla zateplena také Mateřská škola Průběžná. Zateplením a výměnou kotlů a změnou způsobu vytápění došlo již v prvním roce ke značným úsporám. Z celkových nákladů 6,5 mil. Kč přispěl SFŽP částkou 4,3 mil. Kč.

Jedním z projektů, který byl přihlášen do výzvy vyhlašované již na konci programového období, bylo dokončení regenerace Vysoké ulice. S pomocí dotace 4,5 mil. Kč byl realizován projekt s náklady ve výši 12,7 mil. Kč a mohli jsme postoupit zase o krůček v regeneraci ulic Městské památkové zóny.

2015

V roce 2014 po akceleračních opatřeních byly podpořeny projekty se SFŽP s cílem snížit energetickou náročnost budov v majetku obcí. Město Rakovník využilo této příležitosti ve velké míře. V průběhu tohoto roku bylo dokončeno pět projektů s dotací SFŽP a jeden projekt s dotací ROP SČ.

Nový teplý kabát dostaly Mateřské školy V Lukách (4,6 mil. Kč, z toho dotace 3,4 mil. Kč), Klicperova (6,5 mil. Kč, z toho dotace 4,9 mil. Kč), V Parku (6,9 mil. Kč, z toho dotace 5 mil. Kč), Vinohrady (4,2 mil. Kč, z toho dotace 2,9 mil. Kč) a také Domov Ráček s Jeslemi Rakovník (3,1 mil. Kč, z toho dotace 1,4 mil. Kč).

Posledním projektem s podporou ROP SČ v tomto programovém období byla rekonstrukce Luženské ulice. Z celkových nákladů 19,3 mil. Kč činila dotace 14 mil. Kč.

S podporou Evropské unie bylo realizováno v letech 2007 - 2015 18 projektů v celkovém objemu 202,6 mil. Kč. Město Rakovník v tomto programovém období využilo 121,4 mil. Kč.

 

Poskytovatelé dotací:

barevne_logo_s_textem_(ceska_verze)__format_jpg

 

 

 

 

 

Ing. arch. Jana Jirátková, aktualizováno 23. 12. 2015

 

SENIOR EXPRES
služba radnice pro občany města Rakovník

logo

logo

Portál krizového řízení