Město Rakovník
MěstoRakovník

Dotace 2022-23

2023

Školní družina 2. ZŠ Rakovník – stavební úpravy šatny a sociálního zařízeníbanner

SZIFEU

Předmětem projektu jsou stavební úpravy šatny a sociálních zařízení v 2 nadzemním podlaží objektu družiny 2. ZŠ Rakovník, Fr. Diepolta č.p. 1542. V tomto objektu mají družinu dvě oddělení 2. základní školy s kapacitou 60 dětí. Bude zrekonstruována šatna jednoho z oddělení školní družiny a sociální zařízení pro vychovatele a žáky. Důraz je kladen i na snížení energetické náročnosti této historicky cenné budovy, a proto budou původní dožilá okna v chodbě, šatně i na sociálním zařízení nahrazena za truhlářsky vyrobená dřevěná špaletová okna s venkovní špaletou osazenou trojsklem.

Šatna bude vybavena novým šatním nábytkem – vícemístnými lavicemi s policemi a háčky, položena podlaha z PVC a vyměněno osvětlení.

Rozsáhlejší rekonstrukcí potom projdou sociální zařízení, která jsou v havarijním stavu. Sociální zařízení jsou rozdělena na WC pro učitele s jednou toaletou a WC pro žáky s dvěma toaletními kabinkami a úklidovou kabinkou. Obě části budou mít nové sanitární kabinky, obklady, sanitární keramiku, vodovodní baterie i osvětlení.

Cena investice je 790 tis. Kč a město získalo na rekonstrukci zázemí družiny dotaci z Programu rozvoje venkova v rámci 8. výzvy MAS Rakovnicko o.p.s. ve výši 632 428 Kč.

šatnaumývárny 2umývárny

 

Víceúčelové studijní a společenské centrum

IIROP 1IROP 2

2022

Výsadba lipové aleje 

Město získalo od MŽP v rámci Programu Podpory obnovy přirozených funkcí krajiny dotaci na akci „Výsadba lipové aleje ke kynologickému civčišti“ ve výši 200 tis. Kč. Celkem zde bylo vysazeno 37 ks stromů druhu Tilia Cordata včetně dodávky a osazení podpěrných kůlů, oplocení, mulče a následné péče. Celková cena projektu činila 349.922 Kč vč. DPH. Stromořadí bude mít pozitivní vliv na vytvoření kvalitnějšího okolního prostředí pro člověka i živočichy. Stromy představují lokální biotop a zdroj potravy pro řadu drobných živočichů, ptáků a hmyzu a zvyšují lokální biodiverzitu, zároveň slouží jako větrolamy a zmírňují hluk.

SENIOR EXPRES
služba radnice pro občany města Rakovník

logo

logo

Portál krizového řízení