Navigace

Výběr jazyka

  • Česky
  • English
  • Deutsch

Obsah

Granty, půjčky, dotace

 Granty

Odbor sociálně-právní ochrany dětí a sociální prevence

Rok 2018

Žádost o poskytnutí dotace na rok 2018 v oblasti sociálních věci a zdravotnictví

Program pro poskytování dotací města Rakovníka v oblasti sociálních věcí a zdravotnictví v roce 2018

Rok 2019

Program pro poskytování dotací města Rakovníka v oblasti sociálních věcí a zdravotnictví v roce 2019

Žádost o poskytnutí dotace 2019

 

 

Odbor školství, památkové péče, kultury, tělovýchovy a cestovního ruchu

Rok 2018

Zásady

Závěrečná zpráva

 

Rok 2019

Nové zásady programu pro poskytování dotací z rozpočtu města Rakovníka v oblasti kultury, sportu, životního prostředí a prevence sociálně patologických jevů

Žádost o poskytnutí dotace 2019

Program pro poskytování dotací města Rakovníka v oblasti kultury v roce 2019

Program pro poskytování dotací města Rakovníka v oblasti prevence patologických jevů v roce 2019

Program pro poskytování dotací města Rakovníka v oblasti sportu v roce 2019

Program pro poskytování dotací města Rakovníka na podporu zájmových spolků v roce 2019

Program pro poskytování dotací města Rakovníka v oblasti životního prostředí

Závěrečná zpráva o realizaci projektu včetně vyúčtování dotace z rozpočtu města Rakovníka v roce 2019

 

 .

Ekonomický odbor

Fond rozvoje bydlení města Rakovníka

Zásady pro používání FRB města Rakovníka

Smlouva o zápůjčce

Potvrzení o příjmu

Prohlášení ručitele

V souvislosti s legislativními změnami v oblasti poskytování úvěrů obcemi bylo poskytování nových zápůjček z fondu rozvoje bydlení pozastaveno.

 

...........................................................................................................................

 Dotace

Odbor výstavby a investic

Příspěvek na výstavbu komunikací, chodníků včetně inženýrských sítí

Zásady pro poskytnutí příspěvku, žádost a další dokumenty najdete na úřední desce.