Navigace

Výběr jazyka

  • Česky
  • English
  • Deutsch

Obsah

Dotazy od občanů

Z důvodu zamezení automatického vyplňování formulářů spamery a roboty odpovězte, prosím, na následující kontrolní otázku: Po kolika kolech jezdí běžné auto 

Stránka

Dobrý den, bydlíme s rodinou v ul. Vysoká. Měli bychom dotaz, zda po rekonstrukci této ulice bude tato opětovně otevřena všem motoristům k volnému parkování? Myslíme, že by byla škoda tuto ulici opět zcela otevřít veřejnosti, neboť se zde budou opětovně vytvářet fronty parkováníchtivých řidičů, kteří se budou snažit obejít poplatky za vjezd na náměstí a parkovat v této části. Před rekonstrukcí byla již situace neúnosná. Pokud by město volně otevřelo vjezd motoristům, měl bych druhou část dotazu - zda bude občanům bydlícím v této ulici přednostně nabídnuto parkovací stání, třeba rezervované a za poplatek? Děkuji za odpověď. Petr Kozel
 
V rámci současné diskuze k parkovacímu systému v centru města, bude řešen také problém parkování a pohybu vozidel ve Vysoké ulici. Je navrženo osadit do opravené lokality dopravní značení pro obytnou zónu. Toto značení znamená snížení rychlosti v lokalitě na 20 km/hod, stání vozidel pouze na vyznačených parkovacích místech a upozorňuje na zvýšený pohyb lidí a obzvláště dětí. Předpokládám, že parkování i v této části bude regulováno například parkovacími automaty. Problematiku rezidentů a abonentů by řešila rada města nařízením. Mimo 17 parkovacích míst se počítá s částečným stáním podél celé Vysoké ulice, čímž by se počet parkovacích míst hlavně pro rezidenty zvětšil. Vyhrazená parkovací místa mohou být povolena ve výjimečných případech, pokud o tom rozhodne rada. Vhodnější by bylo, kdyby v dané lokalitě bylo dopravních značek co nejméně.
Zdeněk Nejdl
Zdravím, měl bych jeden dotaz. Na zátiší hned nad obchodem COOP je jeden nebo tuším dva vzrostlé a košaté stromy, které mají větve už skoro až k chodníku a nedá se tudy vůbec projít, aniž byste se musel sehnout. Navíc v noci (i když je tam lampa) je tato část ponurá a není tu moc vidět. Bude se něco s těmito stromy dělat či řešit z důvodu jak bezpečnosti přes den (kdo zapomene, může si vypíchnout třeba oko) nebo v noci (není skoro vidět na cestu z důvodu zaclonění lampy větvemi). Děkuji.

 

Děkuji za Váš podnět. Odbor správy majetku města situaci prověří a v případě potřeby (jsou-li stromy na městském pozemku) lokalitu upraví tak, aby byla bezpečná pro chodce.

Jan Švácha

Dobrý den, chci se zeptat ohledně přihlášení psa. Od jakého věku je nutné ho na městě přihlásit? Kde přesně bych tuto věc mohle vyřídit a zda se cena liší např. velikostí psa, či bydlištěm jeho vlastníka? Děkuji za odpověd Z. Vondráčková
 
Dobrý den,
děkujeme za Váš dotaz. Poplatek se platí ze psů starších 3 měsíců. Přihlášení k poplatku se vyřizuje na Městském úřadu v Rakovníku, na ekonomickém odboru, číslo dveří 22. Ujme se Vás referentka místních poplatků paní Jana Nováková, v její nepřítomnosti pak referenti v kanceláři číslo 19. Velikost psa na výši poplatku nemá vliv. Za prvního psa chovaného v rodinném domě se platí 360 korun, za druhého a každého dalšího pak 540 korun. Za psa chovaného v ostatních bytových domech se platí 800 korun, za druhého a každého dalšího psa pak 1200 korun. Pro úplnost informace bych rád dodal, že zákon umožňuje vybírat za každého psa až 1500 korun. Případné další dotazy konzultujte s paní Novákovou – telefon 313 259 131, e-mail - jnovakova@murako.cz.
Jan Švácha
Dobrý den, kdy prosím bude další zasedání zastupitelstva? Jsou na webu radnice uvedeny termíny jejich konání?

Dobrý den,

další zastupitelstvo města Rakovníka zasedá 26. září od 17.00 v KC Rakovník. Na internetových stránkách zatím termíny zastupitelstev nejsou uvedeny a beru jako dobrý podnět, aby zde umístěny byly.

Jan Švácha

Dobrý den, koupili jsme rodinný dům, kde v územnim rozhodnutí pro danou lokalitu je povolen dřevěný plot. Máme zájem o kovový. Prosíme o info, zda existuje nějaký standardizovaný formulář žádosti a kam se podává. Děkuji
 
Dobrý den,
Odpověď tentokrát nebude vůbec jednoduchá a je třeba citovat zákon. Je-li v rozhodnutí o umístění stavby v rámci výrokové části stanovena mimo jiné i  podmínka o materiálu, ze kterého má oplocení být, je možné změnit tuto podmínku výroku pouze formou změny rozhodnutí o umístění stavby. Stavební zákon v tomto ohledu nehledí na velikost či rozsah změn a pouze konstatuje, že je použito ustanovení § 94 stavebního zákona (Územní rozhodnutí lze změnit na žádost oprávněného, jestliže se změnila územně plánovací dokumentace nebo jiné podklady pro územní rozhodnutí nebo podmínky v  území, a to tak, že se jeho dosavadní část nahradí novým územním rozhodnutím). Osobně bych Vám doporučil kontaktovat příslušné oddělení stavebního úřadu (pro venkov paní Marii Kynclovou, telefonní číslo 313 259 165, pro město Rakovník pan Aleše Gregora, telefonní číslo 313 259 164) a nad konkrétním spisem se domluvit na zákonných možnostech.
Jan Švácha
Dobý den. Byl jsem se rekreovat v areálu Tyršova koupaliště. Areál je v suprovém místě, je to prostě krásné prostředí. Chatky jsou však katastrofa a sociální zařízení taktéž. Mluvím o tom že je tam jen jedna sprcha pro muže a jedna pro ženy a pouze dvě toalety muže a dvě pro ženy. Ikdyž vím, že areál je v nájmu, město by se asi mělo nějakým způsobem o areál starat. pravděpodobně to není ve finančních možnostech nájemníka.
Dobrý den,
děkujeme za Váš podnět. Musím bohužel konstatovat, že v letošním roce není na Tyršově koupališti naplánována žádná investice.  Je nám však jasné, že v budoucnu se nákladům v této lokalitě nevyhneme. K toaletám a sprchám: Při současném stavu věcí je problémem zřídit větší množství požadovaných hygienických zařízení.  Jde o to, že voda čerpaná pro zmíněné účely je ze studny a teče do jímky. Díky tomu mají sociální zařízení omezenou kapacitu. Je však třeba říci, že Vaše upozornění není jediné. Na Tyršově koupališti nám záleží a jeho stavem se budeme zabývat v nejbližší době.
Jan Švácha
Dobrý den, prý se prostředek náměstí bude předělávat na parkovou úpravu (keře, túje, lavičky...)a odstraní se nevzhledné \"pískoviště\". Je to pravda?

Dobrý den,

v nejbližší době se s žádnou razantní přestavbou Husova náměstí nepočítá.

Jan Švácha

Dobrý den, koupily jsme domek a chtěly bychom vykácet staré ovocné stromky a nasázet nové. Potřebovaly bychom poradit, s kým to máme konzultovat, jestli se starostkou obce či odborem životního prostředí. A dále by nás zajímalo s kým máme řešit, že sousedi vypouštějí fekálie z jímky k našemu společnému plotu, vůbec se nám to nelíbí a myslíme, že to v dnešní době jde řešit i jinak, když v obci není kanalizace. Děkuji za odpověď.
Dobrý den,
Věc není tak složitá, jak by se mohlo zdát. Povolení ke kácení dřevin je v kompetenci Vašeho obecního úřadu. Žádost o povolení ke kácení dřevin podává vlastník pozemku, nájemce či jiná oprávněná osoba se souhlasem vlastníka.
Povolení ke kácení ovšem není zapotřebí pro všechny stromy. Nevztahuje se totiž na dřeviny s danou velikostí. Zákon hovoří o obvodu kmene 80 cm měřeném ve výšce 130 cm nad zemí a keřových porostech do 40 m2. To tedy znamená, že pokud má strom větší obvod kmene než 80 cm v uvedené výšce, je třeba požádat o povolení ke kácení dřevin. Je nutné říci, že se to vztahuje na všechny druhy dřevin. Doporučuje se kácet dřeviny v období vegetačního klidu od 1. 10. do 31. 3.
Ke druhé otázce: Příslušným správním úřadem ke kontrole vypouštění odpadních vod je Odbor životního prostředí Městského úřad Rakovník. Na ten je třeba se obrátit a ten Vám také podá všechny potřebné informace k vyřešení vašeho problému. Volejte na telefonní číslo 259 111 237 paní Miroslavu Kučerovou.
Jan Švácha
Dobrý den, rád bych se informoval na dva termíny pro uzavření manželství, zda jsou volné případně co udělat pro jejich rezervaci. Jde o dny 11.11.2011 (pátek), 20.11.2011 (neděli) anebo 2.12.2011 (pátek). Děkuji za odpověď.
Dobrý den,
zatím není problém uzavřít manželství ani v jednom z uvedených termínů. Je však zapotřebí se zastavit na matrice Městského úřadu Rakovník co nejdříve. Zmíněné termíny totiž patří mezi ty, které manželské páry pro snadnou zapamatovatelnost vyhledávají. Například na 11. 11. 2011 již máme první zájemce.
Jan Švácha
Dobrý den, slyšel jsem, že se již začíná budovat skatepark. Mužete sdělit kde to je a kdy bude hotový. Děkuji

Dobrý den,

bylo by skutečně vynikající, kdybych mohl na Vaši otázku odpovědět kladně. Bohužel tomu tak není. Podle "Zprávy o stavu a připravenosti investičních projektů," která byla schválena na posledním zastupitelstvu, se s výstavbou skateparku počítá v roce 2012. V současné době se jedná (pokolikáté už) o pozemcích, kde by skatepark mohl vyrůst. Věřím, že vše dopadne tak, aby skejťáci mohli do nového areálu již v příštím roce.

Jan Švácha

Stránka