Navigace

Výběr jazyka

  • Česky
  • English
  • Deutsch

Obsah

Dotazy od občanů

Z důvodu zamezení automatického vyplňování formulářů spamery a roboty odpovězte, prosím, na následující kontrolní otázku: Kolik má zdravý člověk dohromady prstů na obou rukou 

Stránka

Již pár let existuje v rámci ČR projekt s názvem "Akademie umění a kultury pro seniory", většinou při místních ZUŠ. Senioři se tam věnují malování, recitaci, tanci nebo zpěvu, (není to akademie 3.věku). Má tento celostátní projekt také Rakovník? Děkuji za informaci J.Rockenschaubová

Dobrý den,

zřizovatelem ZUŠ v Rakovníku je Středočeský kraj. ZUŠ Rakovník poskytuje zájmové vzdělávání dle rámcového vzdělávacího programu pro základní umělecké vzdělávání. Tento RVP umožňuje mimo jiné studium pro dospělé v uměleckých oblastech v metodicky fundovaném prostředí v souladu s koncepcí celoživotního vzdělávání v základních uměleckých školách.

 

Středočeský kraj je rovněž zřizovatelem Vzdělávacího institutu Středočeského kraje, který je zaměřen převážně na další vzdělávání pedagogických pracovníků, ale každoročně zajišťuje též vzdělávací programy pro seniory formou A3V - Akademie třetího věku. Město Rakovník tuto formu vzdělávání dospělých finančně podporuje formou darů (školní rok 2017/2018 - 20.000,- Kč, školní rok 2018/2019 - 20.000,- Kč). Bližší informace jsou k dispozici na webových stránkách VISK.

 

Město Rakovník je zřizovatelem základních a mateřských škol, jejichž školní vzdělávací programy jsou v souladu s RVP pro předškolní a základní vzdělání (věk vzdělávaných dětí a žáků upravuje školský zákon a prováděcí předpisy k němu).

 

Doporučuji obrátit se s dotazem na ZUŠ Rakovník, případně jejího zřizovatele.

S přáním hezkého dne

J. Cafourek, tiskový mluvčí MěÚ

Jirka Cafourek, 17.01.2019
Dobrý den, chtěla bych se zeptat, zda mohu dostat kontakt na obchodníka, který udělal vánoční girlandy, které jsou pod okny městského úřadu. Děkuji

Dobrý den,

vánoční girlandy byly od firmy MK mont illuminations s.r.o., http://www.mkmont.cz/.

S pozdravem

J. Cafourek, tiskový mluvčí MěÚ

Jirka Cafourek, 10.01.2019
Dobrý den, ráda bych se zeptala, zda město řeší výstavbu chodníků na Zátiší mezi školou a školkou nebo na koho se obrátit a dozvědět se více? Děkuji, Trejbalová

Dobrý den,

pokud máte na mysli chodníky v ulici Průběžná v rámci revitalizace sídliště Zátiší, tak tato investiční akce je připravena k realizaci, čeká se v podstatě na financování. Bližší informace případně může poskytnout Pavel Holub (+420 313 259 160, pholub@murako.cz).

S pozdravem

J. Cafourek, tiskový mluvčí MěÚ

Jirka Cafourek, 10.01.2019
Dobrý den, měl bych tyto dotazy: A) Platí město nějaké pravidelné servisní poplatky dodavateli, který instaloval parkovací systém na náměstí? B) Existuje nějaký hodnotící dokument o provozu parkovacího systému po x měsících provozu? C) Po městě se válí docela dost odpadků. Jak často je zajištěn ruční úklid? Kolik úklidových čet má město k dispozici? Uklízí se tímto způsobem i okrajové části města? Děkuji, Petr Šíma

Dobrý den,

odpovím v bodech:

A) Město Rakovník nemá s tímto dodavatelem žádnou servisní smlouvu, tudíž mu neplatí žádné servisní poplatky.

B) V současné době se tento dokument zpracovává.

C) Ruční úklid probíhá každý týden od pondělí do pátku, úklid zajišťuje Údržba městských komunikací, funkci metaře mají dva zaměstnanci. Tímto způsobem se dočišťuje celé město, tedy i okrajové části města.

S pozdravem

J. Cafourek, tiskový mluvčí MěÚ

Jirka Cafourek, 09.01.2019
Dobrý den, mám dotaz ohledně Žižkova náměstí. Kdy by měla proběhnout revitalizace této části náměstí, respektive kdy by měla být dokončena? Děkuji.

Dobrý den,

jedná se o regeneraci MPZ Rakovník a týká se ulic Martinovského a V Hradbách, nikoli Žižkova náměstí. V první polovině února se staveniště předává zhotoviteli, zahájení stavebních prací se předpokládá ve druhé polovině února, pokud budou vhodné klimatické podmínky. Předpoklad dokončení prací připadá na konec června tohoto roku. 

S pozdravem

J. Cafourek, tiskový mluvčí MěÚ

Jirka Cafourek, 09.01.2019
Dobrý den, mám dvě otázky. První, s kým má město smlouvu o odtahu vozidel a kolik platí za odtah vozidla? A druhá je kolik vozidel má město? Děkuji.

Dobrý den,

město má uzavřenou smlouvu o ekologické likvidaci vozidla se třemi firmami - Trak s.r.o., Robert Oplt a Autostop Rakovník. Za manipulaci s vozidlem (nadzvednutí) + odtah se platí shodná částka u všem firem a to 600,- Kč. 

Město má ve vlastnictví 11 vozidel a 1 skůtr.

S pozdravem

J. Cafourek, tiskový mluvčí MěÚ

Jirka Cafourek, 18.12.2018
Dobrý den, můžete mi sdělit, kde na stránkách města najdu složení povodňové komise, povodňové komise s rozšířenou působností a vysvětlit mi rozdíl mezi těmito komisemi?

Dobrý den,

složení těchto komisí najdete v sekci "Organizační struktura" v levém sloupci webových stránek pod odkazem "Zvláštní orgány" a rozkliknutí příslušné komise. 

 

Rozdíl mezi povodňovou komisí obce, v tomto případě města Rakovník, a povodňovou komisí obce s rozšířenou působností města Rakovník spočívá v následujícím:

1. Povodňovou komisi obce může zřídit obecní Rada. Povodňovou komisi obce s rozšířenou působností zřizuje starosta obce s rozšířenou působností.

 

2.Povodňová komise obce má působnost pouze na katastru své obce (města Rakovník) a povodňová komise obce s rozšířenou působností má působnost ve svém správním obvodu (83 obcí).

 

3. Povodňová komise obce je podřízená povodňové komisi obce s rozšířenou působností.

S pozdravem

J. Cafourek, tiskový mluvčí MěÚ 

Jirka Cafourek, 29.11.2018
Dobrý den, kdo má na starosti funkčnost kamer, které hlídají naši bezpečnost ve městě a funguje ta u dětského hřiště "s lodí"? Děkuji za info.

Dobrý den,

kamery má na starostí městská policie. Na Vámi zmiňovaném místě se kamera nachází a momentálně je funkční, byla dočasně mimo provoz. Záznam je poskytován pouze orgánům řešící nějaký přestupek, popř. Policii ČR.

S pozdravem

J. Cafourek, tiskový mluvčí MěÚ

Jirka Cafourek, 27.11.2018
Dobrý den, kolik je na území města krytů a zda jsou někde evidovány a kontrolovány? Děkuji

Dobrý den,

v Rakovníku se žádný kryt již nenachází. Za minulého režimu bylo v Rakovníku asi 7 stálých tlakově odolných krytů 5. kategorie s celkovou kapacitou přibližně 2000 osob. Byly vybavené filtroventilací, radiomajáky, tlakovými dveřmi, nouzovými výlezy, některé měly i improvizované filtroventilační zařízení (jízdní kola napojená na bedny s dřevěným uhlím) a starali se o ně správci, kteří je udržovali v provozuschopnosti. Po revoluci se tyto kryty staly terčem posměchu, byly označeny za zbytečné a proto se postupem času zrušily a prodaly, ať už majitelům domů, ve kterých byly vybudovány, nebo podnikatelům. Většinou došlo k nějakým úpravám, které tyto kryty úplně znehodnotily, takže dnes už jsou z nich pouhé sklepy.

S pozdravem

J. Cafourek, tiskový mluvčí MěÚ

Jirka Cafourek, 21.11.2018
Dobrý den, chtěla jsem se zeptat, na koho se příp. obrátit, pokud bychom chtěli navýšit počet kontejnerů na směsný komunální odpad a na nápojové kartony. Jedná se o sídliště V Lukách. Mohu poslat fota, kontejnery zde doslova "přetékají" odpadem. Popelnice na nápojové kartony jsou obloženy i úhledně srovnanými krabicemi ve větším množství zřejmě i z nedaleké školky, ale zjevně je nádob málo. Děkuji

Dobrý den,

se záležitostmi ohledně odpadů se můžete obrátit na referenta odboru správy majetku Petra Štrougala, pstrougal@murako.cz, +420 313 259 118.

S pozdravem

J. Cafourek, tiskový mluvčí MěÚ

Jirka Cafourek, 21.11.2018

Stránka