Navigace

Výběr jazyka

  • Česky
  • English
  • Deutsch

Obsah

Dotazy od občanů

Z důvodu zamezení automatického vyplňování formulářů spamery a roboty odpovězte, prosím, na následující kontrolní otázku: Kolik má zdravý člověk dohromady prstů na obou rukou 

Stránka

Dobrý den, jelikož řeším své budoucí bydlení a rád bych zůstal bydlet v Rakovníku mám několik dotazů. Prodává město, případně v horizontu 1-2 let bude prodávat, nějaké parcely k výstavbě rodinných domů? Je možné nějak nabídku městských parcel někde sledovat, případně jakým způsobem probíhá jejich odkup? Děkuji

Dobrý den,

město Rakovník prodávalo a také prodává pozemky určené k zástavbě a další pozemky k zástavbě má připravené ke směnám. O jejich nabídce se dozvíte na úřední desce (i elektronicky zde: uredni-deska-1/), nebo na odboru správy majetku. Nejedná se však o připravené stavební parcely, ale celé pozemky. Pokud by někdo měl zájem o jejich menší podíl, musí parcelu buď odkoupit celou a následně rozdělit, nebo ji koupit s někým.

Město  vlastní ještě další pozemky, na kterých je možno stavět, je nutné si je vyhledat v nahlíženi do katastru nemovitostí a zkonfrontovat s možnostmi, které stanovuje platný územní plán a souběžně si zjistit podmínky zasíťování.

S pozdravem

Alida Štulajterová, tisková mluvčí MěÚ

Alida Štulajterová, 15.08.2016
Dobrý den, můžete mi prosím sdělit k čemu bude sloužit pozemek p.č. 2211 v katastrálním území Rakovník 739081, dle LV 10001 je v majetku města Rakovník. V pondělí 2.8.2016 do něj natloukli dva geodeti 39 úředních kolíků , kteří mi odmítli cokoliv sdělit, že se mám obrátit na Vás jako na zadavatele. Děkuji za sdělení.

Dobrý den,

geodeti nejsou oprávněni kohokoliv kromě vlastníka informovat. Město uvedenou parcelu nabízí k pachtu, a to buď celou, nebo její části o rozměrech cca 12 x 57 m, za účelem provozování zahrádkářské činnosti.

Záměr pachtu je v současné době zveřejněn na úřední desce.

S pozdravem

Alida Štulajterová, tisková mluvčí MěÚ

Alida Štulajterová, 15.08.2016
Dobrý den,jak to vypadá s privatizací bytů v Ot.Beníškové?Co bude s nájemníky,kteří byt nebudou chtít odkoupit?Budou se muset vystěhovat?Děkuji za odpověď

Dobrý den,

prodej bytů v ulici Otýlie Beníškové, konkrétně se jedná o byty v domě s č. p. 2532, se připravuje. Pro ty, kteří nebudou mít zájem o koupi bytu, se nic nemění. Nájemní smlouva přechází na nového vlastníka bytu se všemi jejími náležitostmi.

Alida Štulajterová, tisková mluvčí MěÚ

Alida Štulajterová, 11.08.2016
Dobrý den, na webových stránkách města Rakovník, v sekci Zemního plánování je vystaven "Návrh územního plánu města Rakovník - podklad pro společné jednání" zpracovaný společností HaskoningDHV Czech Republic, spol. s r.o., datovaný Srpen 2015. Dle dostupných informací by společné jednání (veřejné projednání) mělo být někdy na podzim roku 2016. Měl bych dotaz od kdy do kdy bude možné podávat eventuelní námitky proti tomuto novému návrhu ÚP. Děkuji za odpověď.

Dobrý den, 

společné jednání o návrhu územního plánu již proběhlo a lhůta pro stanoviska DO a připomínky občanů již uběhla. Nyní je prováděno vyhodnocování připomínek a stanovisek a s tím související dohodovací řízení.

Návrh vyhodnocení stanovisek a připomínek bude spolu s návrhem ÚP předložen krajskému úřadu ke kontrole souladu s nadřízenou dokumentací. Po prověření budou zpracovateli předány pokyny k úpravě návrhu a teprve po předání upraveného návrhu bude možné oznámit termín konání veřejného projednání a s ním i lhůty pro podání námitek a připomínek. Zatím nejsou jednání ještě ukončena, proto nemohu přesné datum veřejného projednání sdělit. Vše bude včas zveřejněno na úřední desce i v tisku.

S pozdravem

Alida Štulajterová, tisková mluvčí MěÚ

 

Alida Štulajterová, 28.07.2016
Dobrý den, jak je možné, že celou neděli 26.června od rána do večera - hlučné práškovací letadlo shazovalo chemický postřik na řepková pole nad západní hranicí města - přímo nad potokem a cyklostezkou na Senomaty. Chemický postřik se vesele snášel na maminky s dětmi, cykloturisty, chodce, lidi na procházce atd. Jak je navíc možné, že někdo dovolil chemický postřik z letadla na půdu v ochranném pásmu vodního hospodářství, kde jsou studny pro Rakovník. Postřik navíc šel díky větru na celou západní část města. Děkuji za odpověď.

Dobrý den,

leteckou aplikaci přípravků upravuje § 52 zákona č. 326/2004 Sb., o rostlinolékařské péči, ve znění pozdějších předpisů. Letecká aplikace přípravků je obecně zákonem zakázána a lze ji provést pouze na základě schváleného plánu letecké aplikace a následné žádosti o povolení jednotlivé letecké aplikace, nebo na základě žádosti o povolení mimořádné letecké aplikace. Rozhodnutí o povolení aplikace vyhlásí Ústav (Ústřední kontrolní a zkušební ústav zemědělský) na své úřední desce a úředních deskách obecních úřadů, jejichž územních obvodů se rozhodnutí týká. Obecní úřady následně informují obyvatele o obsahu rozhodnutí způsobem v místě obvyklým.

Pokud v tomto případě došlo ke správnímu deliktu, je k jeho projednání příslušný Ústav, jemuž bude tento podnět Městským úřadem Rakovník, odborem životního prostředí předán.

S pozdravem

Alida Štulajterová, tisková mluvčí MěÚ

Alida Štulajterová, 11.07.2016
Dobrý den počítá se s rozsiřením dtského hřišt v parku o hrací prvky?Dkuji

Dobrý den,

město v současné době s rozšiřováním hracích prvků na dětském hřišti v parku nepočítá.

S pozdravem

Alida Štulajterová, tisková mluvčí MěÚ

Alida Štulajterová, 11.07.2016
Dobrý den, jaký je účel příčných prahů na silnici mezi Valeem a Eberspacherem ? Kamioni před nimi stejně nebrzdí, osobáci ve snaze vyhnout se alespoň polovinou auta jedou těsně u chodníku a ohrožují tak chodce. Do toho všude parkující vozy tam kde je zákaz, chodci chodící mimo chodníky, couvající zbloudilí kamioni (bylo by vhodné udělat velkou schématickou mapu všech závodů a zakreslit otočku u slepičárny). Neuvažuje se o rozšíření ulice Pod Letištěm ? (2 kamioni se nevyhnou a ten přijíždějící z města pak musí couvat až do křižovatky.) Panuje zde opravdu dopravní chaos. Děkuji

Dobrý den,

příčné prahy byly v místě instalovány na základě žádosti podniků, které si jejich instalaci uhradily. V této lokalitě dojde v brzké době ke zvýšení počtu parkovacích míst. Co se Vámi zmiňované ulice Pod Letištěm týče, jedná se o účelovou komunikací a město v současné době její rozšíření neplánuje. 

S pozdravem

Alida Štulajterová, tisková mluvčí MěÚ

Alida Štulajterová, 11.07.2016
Dobry den, existuje uprava pravidel pro Sberny Dvur v Rakovniku co se tyce četnosti nebo mnozstvi odpadu, ktery mohu ve Sbernem Dvore odevzdat jako soukroma osoba? (napriklad pro bioodpad nebo stavební suť?) Priklad z uplynule soboty - privezl jsem biodpad ze zahrady (vozik za autem), pracovnici Dvora se ptali, jestli prijedu znovu a ze mne jiz znovu nepusti - ze jsou na to pravidla. Tato se mi nepodarilo ani na strankach provozovatele (MP) ani na strankach mesta dohledat. dekuji za odpověď.

Dobrý den,

tuto problematiku řeší Obecně závazná vyhláška města Rakovníka č. 2/2015 o stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů a nakládání se stavebním odpadem na území města Rakovníka - zde: e_download.php?file=data/uredni_deska/obsah13260_41.pdf&original=OZV_2-519051317-0001.pdf. V této vyhlášce je stanoveno omezení množství pouze pro stavební odpad. 

Pokud tedy odvážíte na sběrný dvůr bioodpad, jeho množství není limitováno.

S pozdravem 

Alida Štulajterová, tisková mluvčí MěÚ

Alida Štulajterová, 22.06.2016
Paní Štulajterová dobrý den, dne 22.6. jste odpovídala na otázku ohledně limitů odkládání odpadu ve sběrném dvoře a odkázala na vyhlášku tím, že jste překopírovala odkaz. Když Váš odkaz překopíruji, tak mě to ukáže zase pouze dotazy od občanů. Opravdu to dá tolik práce, zvlášť když limit je pouze na stavební suť napsat je to tolik a tolik? Děkuji

Dobrý den,

děkuji za zpětnou vazbu, odkaz na vyhlášku dávám vždy z toho důvodu, že jiní občané, kteří rubriku čtou, případně v ní hledají, mohou hledat informace týkající se odpadů, ale ne nutně ty stejné, o kterých se v daném dotazu/odpovědi píše. Odkaz v odpovědi jsem opravila tak, aby byl funkční a odkazoval přímo na vyhlášku. Omezení pro fyzické osoby je do 500 kg/osoba/měsíc bezplatného odložení stavebního odpadu na sběrném dvoře.

S pozdravem

Alida Štulajterová, tisková mluvčí MěÚ

Alida Štulajterová, 30.06.2016
Dobrý den, zajímá mě odpověď na otázku ohledně výměny výtahu v ul. Beníšková 2531, neměla by být v nějaké době prováděna ?? Několikrát do týdne nejezdí, tlačítko nereaguje na stisknutí a co jsem se bavil s jednatelem společnosti výtahů, říkal, že by měla proběhnout do pěti let od prohlídky inspekcí. Bylo mi doporučeno se obrátit na majitele domu, který je odpovědný za stav výtahu a nedodržení termínu výměny. Nevím, kam bych se měl obrátit, proto Vám píši dotaz touto cestou, mnohokráte děkuji za vaši informaci. Mějte hezký den.

Dobrý den,

výměna výtahu rozhodně není plánována. Výtah má veškeré platné revize a kontroly a prochází periodickou údržbou a kontrolou každé čtvrtletí. Ve výtahu je umístěn kontakt na servisní společnost. V domě je navíc ustanoven domovník, v případě, že jsou nějaké problémy s výtahem, obracejte se, prosím, na něj, nebo přímo na referenta odboru správy majetku, který má byty na starost - tel. 313 259 151.

S pozdravem

A. Štulajterová, tisková mluvčí MěÚ

Alida Štulajterová, 28.06.2016

Stránka