Navigace

Výběr jazyka

  • Česky
  • English
  • Deutsch

Obsah

Dotazy od občanů

Stránka

Dobrý den, ve Spalově ulici parkují na některých vyhrazených místech pro invalidy s vyznačenou SPZ pravidelně jiné vozy. Mám tedy několik otázek: 1. Který odbor uzavírá smlouvy o zřízení těchto míst? 2. Co musí být splněno pro takovouto rezervaci místa? 3. Jak často se kontroluje splnění těchto podmínek? 4. Kdy naposled byla provedena kontrola konkrétně míst ve Spalově ulici? Takto to totiž vypadá, že jsou tato parkovací místa zneužívána.

Dobrý den,

občané zde parkují na základě rozhodnutí o povolení zvláštního užívání místní komunikace a toto rozhodnutí vydává odbor dopravy ve spolupráci s odborem správy majetku. Žádost o povolení zvláštního užívání může podat každý občan, odbor správy majetku ji následně předkládá radě města, která rozhoduje o schválení. Ve většině případů se žádosti povolují z kapacitních důvodů pouze pro držitele průkazů ZTP a ZTP/P. Městský úřad pravidelně kontroluje dobu platnosti vydaného povolení, případné zneužívání vyhrazených parkovacích míst však nekontroluje. Městská policie nemá informace o pravidelném parkování jiných vozidel na vyhrazených místech. Jakmile je takové místo obsazeno cizím vozidlem, majitel tohoto místa zpravidla volá na linku 156. Dle velitele MP se tyto případy stávají a vozidlo je následně odtaženo. Nicméně majitel se většinou dohledá ještě dříve. Stává se totiž, že vozidlo, pro něhož je toto místo určeno, má v opravě, proto na místě parkuje jiným vozidlem.

S pozdravem

J. Cafourek, tiskový mluvčí MěÚ

Jirka Cafourek, 20.11.2018
Dobrý den. Čí byl prosím nápad na umístění kamene na výjezdu z Klicperovy ulice? Jaký úředník jeho původní umístění navrhl a schválil? Kolik stálo následné přemístění a z jakých zdrojů byly náklady na přemístění hrazeny? Děkuji.

Dobrý den,

rozhodnutí o umístění kamenů spadá do kompetence odboru správy majetku a byly zde umístěny z estetického hlediska, přesné umístění kamenů dáno nebylo. Poloha kamenů měla být situována tak, aby nebránila výhledu. Instalace proběhla v pátek a bylo zjištěno, že poloha je nevyhovující, firma tedy musela zajistit nové odpovídající umístění. Cena objednávky za dodání a instalaci kamenů byla 17 654,- Kč a byla hrazena z rozpočtu odboru správy majetku. Kámen byl dnes posunut, aby nebránil výhledu do křižovatky. Přemístění nestálo žádné peníze navíc, jelikož bylo v rámci objednávky.

S pozdravem

J. Cafourek, tiskový mluvčí MěÚ

Jirka Cafourek, 20.11.2018
Dobrý den, rád bych touto cestou požádal Městský úřad o vyjádření ke stavu schodů v Heroldově ulici (u Raportu), nacházející se na městském pozemku 3868/1. Děkuji, Petr Šíma

Dobrý den,

odbor správy majetku registruje špatný stavu těchto schodů, celková rekonstrukce však není v zásobníku projektů a v současné době se neplánuje. Na schodech byly provedeny lokální opravy po nepříznivých klimatických podmínkách.

S pozdravem

J. Cafourek, tiskový mluvčí MěÚ

Jirka Cafourek, 19.11.2018
Vážený pane starosto, obracím se na Vás se žádostí, zda byste se nemohl zasadit o prošetření bezpečnosti přechodu na ulici Plzeňská (mezi Albertem a firmou Mercedes). Přechod je velmi frekventovaný, nebezpečný a v brzkých ranních hodinách a po setmění špatně viditelný (neosvětlený). Občané, žijící v této lokalitě, zvláště potom starší lidé a školáci, mají co dělat, aby se bezpečně dostali na druhou stranu. Nehledě na to, že se zde již stalo několik dopravních nehod, při nichž byli vážně zraněni právě chodci. Děkuji za pochopení S pozdravem V Rakovníku 15. listopadu 2018 Ing. M. Rojíková

Dobrý den,

tuto problematiku vnímáme a nezávisle na nehodách, které se staly na Vámi zmiňovaném přechodu v Plzeňské ulici u obchodního centra Albert, byly již v minulých měsících provedeny kroky pro nasvícení tohoto přechodu. Projektová dokumentace je hotová, realizace je plánována na příští rok. 

S pozdravem

J. Cafourek, tiskový mluvčí MěÚ

Jirka Cafourek, 19.11.2018
Dobrý den, co je v domku v urnovém háji hned za vchodem vpravo a dojde-li k zateplení obřadní síně?

Dobrý den,

tento domek bude sloužit pro uskladnění uren s popelem ze sociálních pohřbů. Tyto urny tedy již nebudou uskladněny u pohřební služby, ale na důstojnějším místě v areálu pohřebiště. Zateplení obřadní síně se v současné době naplánuje.

S pozdravem

J. Cafourek, tiskový mluvčí MěÚ

Jirka Cafourek, 12.11.2018
Dobrý den, chtěla jsem se zeptat zda by nebylo možné dát aspoň dva odpadkové koše mezi TOS a Ateso. Lidé jsou nevychovani a odpadky hážou všude.

Dobrý den,

po skončení zimy budou v této lokalitě umístěny dva odpadkové koše.

S pozdravem

J. Cafourek, tiskový mluvčí MěÚ

Jirka Cafourek, 08.11.2018
Dobrý den, prosím o zodpovězení následujících dotazů: A) Která firma a za kolik opravovala schody z Plzeňské do Heroldovy (schody vpravo hned za železním viaduktem při cestě na Zátiší)? Odbor správy majetku je spokojen s výsledkem prací, kdy hezké žulové obrubníky, tvořící lem schodu, jsou doslova "prasácky opatlány" od betonu? B) Co dělá Město Rakovník pro to, aby Ottovu ulici před vjezdem do P&G (Rakona) neblokovaly kamiony, které nadto ani při čekání nevypínají motor a zatěžují naše ovzduší zplodinami? Kolik pokut udělila v roce 2018 Městská policie právě kamionům za porušení značky č. B29 "Zákaz stání" v ulici Ottova? Jaké je celková výše příspěvku, kterou firma P&G Rakona věnovala v roce 2018 Městu Rakovník? C) Na závěr bych naopak rád pochválil toho, kdo navrhl, že v Rakovníku budou všechna zábradlí z pozinkovaných trubek. Výsledek je hezký. Petr Šíma

Dobrý den,

v následujících bodech zasílám odpovědi na Vaše dotazy:

 

A) Schody opravila Údržba městských komunikací za celkovou částku 5.861,24 Kč vč. DPH. V případě této záležitosti je potřeba si uvědomit, že se nejednalo o rekonstrukci jako takovou, ale o lokální opravu po nepříznivých klimatických podmínkách.

 

B) Otázka kamionové dopravy v Rakovníku se projednává v podstatě neustále a to celoplošně. Tato záležitost se dlouhodobě řeší nejenom s firmou P&G Rakona, ale také s ostatními kamionovými dopravci.

 

Městská policie Rakovník se situaci ohledně nákladních automobilů celkově snaží řešit a to hlavně nákladní vozidla čekající na nakládku. Např. poslední schůzka na odboru dopravy ohledně nákladních automobilů proběhla 6. 11. 2018. Jednání probíhalo i za účasti zástupců přepravních společností. Problém nastává v okamžiku, kdy nákladní vozidlo přijede nakládat např. do Rakony a musí počkat, než bude puštěno do areálu. Ale ze zkušenosti víme, že odbavení v Rakoně bývá rychlé. Je pravda, že většinou mají řidiči při čekání nastartovaný motor, ale to neznamená, že porušují „zákaz stání“, protože nákladní vozidlo v tomto úseku neparkuje. Opravdu čeká jen na povolení vjezdu do areálu. Za poslední rok bylo minimum oznámení na stížnost ohledně tohoto „stání“. Při příjezdu hlídky na místo, bylo vozidlo již vpuštěno do areálu, případně byl řidič upozorněn na urychlení.

 

P&G Rakona věnovala městu Rakovník v roce 2018 částku ve výši 2.000.000,- Kč.

 

C) Vaši pochvalu jsem vyřídil na odboru správy majetku.

S pozdravem

J. Cafourek, tiskový mluvčí MěÚ

Jirka Cafourek, 07.11.2018
Dobrý den, můj dotaz se týká realizace Václavské ulice. V rámci rekonstrukce vodovodu, plynu, veř.osvětlení, kanalizace a pokládce opt. kabelů vše proběhlo podle harmonogramu. Od srpna 2018 se měla zrealizovat rekonstrukce podloží, povrchů komunikací vozovky, chodníků a ploch zeleně. Předpoklad dokončení investice byl do konce října 2018. Jediné co se povedlo zajistit byly dvakrát zasypané přívody po rekonstrukci štěrkem a utmelování pěchovadlem. Tím, že po této provizorní opravě denně projede docela dost vozidel, během dvou dní bylo vše zase při starém. Dnes je to opět nepojízdná komunikace s rygoly i 15 cm hlubokými. Proto se ptám, jak dlouho si budeme ničit svoje auta? Děkuji za informaci.

Dobrý den,

postup probíhal přesně, jak zmiňujete. Ke dni 31. 7. 2018 byly veškeré práce na rekonstrukcích inženýrských sítí ukončeny a od 1. 7. 2018 měly být zahájeny stavební práce na rekonstrukci samotné komunikace. Do dnešního dne nebyly práce zahájeny. Společnost Froněk zaslala žádost o uzavření dodatku na prodloužení termínu dokončení stavby z kapacitních důvodů do 31. 5. 2019. Vzhledem k tomu, že ulice Václavská je velmi svažitá a nyní se nachází ve velmi špatném stavu, rada města uzavřela dodatek s tím, že do doby zahájení stavebních prací, bude komunikace udržována ve sjízdném stavu na náklady zhotovitele. V současné době došlo ze strany zhotovitele k dosypání výkopů po inženýrských sítích.

S pozdravem

J. Cafourek, tiskový mluvčí MěÚ

Jirka Cafourek, 02.11.2018
Dobrý den, mám pár otázek. Město se zbavuje bytů v domě Otylie Ben. 2531. NELZE při hypotéce ručit bytem, takže... Normální člověk, který na hypotéku dosáhne a chce si ho koupit, nemůže. To je to udělaný jen pro "majetnejší" lidi? Opět většinu bytů koupí jeden majitel? To už je to dané? Nebo jak si to vysvětlit? Má město nějak ošetřené, teda pokud mu záleží na občanech našeho města, aby ho nový majitel nevyhodil? Nebo aby mu nezvedl nájem o více jak 250%, jako tomu je v prvním prodaném domě v Otylce, kdy ze 3 tis. najednou lidé platí 9 tis. plus poplatky? I přesto, že měli s městem smlouvu na dobu neurčitou? Prosím vysvětlit. Jaksi se v tom všichni ztrácíme. Město s nikým nekomunikuje. Jen že přijde soudní znalec (ceny kde není zohlednění staré střechy, kterou zatéká, výtah v hroznem stavu (věčně rozbitý,nejezdí), stoupačky ty jsou v šíleném stavu, několikrát praskly a sama paní z města říkala, že v tomhle stavu jsou všechny! Plíseň v bytech, která jde odspodu, je vidět, že celý barák je mokrý, voda každou chvíli teče studená a musí se volat pohotovost. Nabídka ke koupi, ale co jak, co když. Proč se město zbavuje těchto bytů? Velké náklady na opravy? A pak postaví jiné? Zajímejte se o své občany! Neberte tento dotaz ve zlém, ale měli byste se přece se všemi sejít a probrat to s námi, co máme zájem, pokud vám nejsme lhostejní. Nebo proč nelze byt prodat a splácet formou nájmu? Díky za info

Dobrý den,

rozhodnutí o prodeji bytů je v kompetenci zastupitelstva města, které rozhodlo o prodeji a to především z důvodu zvýšeného zájmu o vlastnictví bytů.

Všechny byty byly oceněny znaleckým posudkem a ceny odpovídají stavu konkrétního bytu. Zástava na byt při prodeji skutečně není možná, ale je dnes běžnou praxí, že finanční ústavy uzavřou s žadatelem o úvěr/hypotéku budoucí smlouvu o zástavě a uhradí kupní cenu městu. Ve chvíli, kdy podáme smlouvu k zápisu na katastr, finanční ústav podá na katastr návrh na zápis zástavy. Tím dojde k tomu, že jakmile se byt převede na soukromého vlastníka, zapíše se následně i zástava, která je tak už na nového majitele, nikoliv na město. Tato praxe je s finančními ústavy běžná a běžně ji praktikujeme.

Každý nájemce bytu, který se přijde informovat na možnost odkoupení bytu, dostane všechny informace a dokonce nabízíme možnost, že se finanční ústav může obrátit přímo na odbor správy majetku a ten s ním spolupracuje. Současný nájemce má předkupní právo, pokud ho však nevyužije, bude byt nabídnut k prodeji se závazkem nájemní smlouvy. Nový vlastník pak kupuje byt s původní nájemní smlouvou a musí dodržet podmínky smlouvy. Má však právo požadovat nájemné v místě a čase obvyklé, a pokud nájemce na toto nepřistoupí, může se vlastník domáhat zvýšení nájmu soudní cestou. Nutno podotknout, že pokud bychom byty neprodávali, přistoupili bychom také na navýšení nájemného, neboť původní bylo stanoveno jako tzv. nákladové a bylo nízké z důvodu výstavby domu s dotací, která zaručovala lhůtu udržení těchto nájmů. Lhůta už uplynula a je tedy možné buď byty prodat, nebo nájemné navýšit. Obvyklé nájemné se nyní opravdu pohybuje v rozmezí 7 tis – 9 tis Kč.

Běžné opravy a údržbu provádíme na domě v rámci možností, případně při nahlášení problému. O tom, že by město nekomunikovalo, nemá odbor správy majetku žádné informace. Vždy, když se kdokoliv z nájemců přišel informovat, snažíme se mu podat co nejvíce informací. Rád bych zde podotkl, že v případě negativních zkušeností při jednání s městem je pro nás podstatné vědět více podrobností (datum a čas osobní schůzky, případně telefonátu) a samozřejmě je slušností podepsat se celým jménem.

V případě zájmu může žadatel kontaktovat odbor správy majetku (P. Davidová, pdavidova@murako.cz, +420 313 259 174) a může si domluvit osobní schůzku. Zatím jsme od nájemců nezaznamenali žádné problémy s odkoupením a většina již souhlasila. Ti, co neměli o odkoupení zájem, sami požádali o ukončení nájemní smlouvy a z bytu se vystěhovali. Dva byty budou tedy prodány jako volné, tři jsou již prodány současným nájemcům.

S pozdravem

J. Cafourek, tiskový mluvčí MěÚ

Jirka Cafourek, 30.10.2018
Dobrý den, chci se zeptat zda mohou parkovat kamiony jinde než na určených parkovištích? Jedná se o cizí kamion, který parkuje (během týdne někdy i o víkendu) na bývalé autobus. zastávce směrem na Olešnou. Před pár měsíci jsme požádali město o umístění zrcadla pro bezpečné vyjíždění ze sídliště Bendovka na tuto silnici. Pokud tam zmíněný kamion stojí, tak je obtížné a nebezpečné vjíždět na hlavní silnici. V zrcadle je vidět stojící kamion. Když jsme se informovali na policii (obvod odd.), tak nám odpověděli, že to musí řešit město. Tak nás zajímá, zda by to bylo možné řešit. Je to zakrývání dopravní značky. Děkujeme, občané Fojtíkovy ulice

Dobrý den,

kamiony nesmí parkovat mimo odstavné plochy pro ně určené. Pokud se tato situace bude opakovat, záležitost vyřeší přivolání Městské policie.

S pozdravem

J. Cafourek, tiskový mluvčí MěÚ

Jirka Cafourek, 25.10.2018

Stránka