Navigace

Výběr jazyka

  • Česky
  • English
  • Deutsch

Obsah

Dotazy od občanů

Stránka

Dobrý den přeji, mám dotaz, zda po nedávné rekonstrukci chodníku v Průběžné ulici bude pokračovat i další rekonstrukce sídlíště myšleno i silnic a okolí. Aby to tu vypadalo celkově lépe a ne jen úseky. Děkuji za odpověď.

Dobrý den. Děkuji za otázku. V opravě chodníků a ulic města se bude pokračovat podle stanoveného časového harmonogramu oprav komunikací. Dá se tedy předpokládat, že v budoucnosti dojde i na další chodníky a silnice na Zátiší.

Jan Švácha

ozývají se hlasy, že skládka v Luženské ulici naproti domu č.2240 je nepovolená. Co je na tom pravdy?

Váš podnět už řešil odbor životního prostředí. V Luženské ulici žádná skládka pochopitelně povolena není.

Jan Švácha

Dobrý den, v ulici Malinovského u autobus.zastávky jsou dvě urostlé tuším břízy. Některé jejich větve jsou však převyslé a zasahují svojí výškou na chodník, kde se člověk musí přikrčit, aby vůbec po chodníku prošel. Plánujete nějakou úpravu, aby se tu dalo normálně po chodníku projít? Děkuji.

Děkujeme za podnět. Podle mých informací již jej, stejně jako řadu dalších, řeší paní Digmayerová ze správy majetku města.

Jan Švácha

Dobrý den, měl bych dotaz na možnou úpravu zeleně na Zátiší. Jde o silnici od hokejbal.hřiště směrem k Benzině. Je tu hlavní silnice lomená do sídliště Průběžná a jejím cípu jsou "křoviny" řeknu-li to tak. Jenže tento úsek je dosti nepřehledný, a často jsem se tu setkal s tím, že auta proti sobě jedoucí tu na sebe "vybafla" a měli co dělat zastavit. Co kdyby se tu ty "křoviny" ořezali na min. aby přes ně bylo vidět či úplně odstranili? Moc díky.

Dobrý den, tento podnět přišel z více směrů a správa majetku města jej bude řešit v nejbližší době.

Jan Švácha

Dobrý den,denně chodím po chodníku před obchodem Zoubek-nábytek,který je v katastrofálním stavu.Plánujete jeho opravu? Děkuji za odpověd

Dobrý den.

Děkujeme za podnět. Jsem rád, že Vám mohu podat příznivou informaci. Vámi zmiňovaný chodník bude opraven v nejbližší době doplněním původní dlažby do flexibilního lepidla s tím, že celková rekonstrukce je plánována do příštího roku.

Jan Švácha

Dobrý den,zajímalo by mě,kdo podepsal superlukrativní smlouvu p.Titzlové,když předseda svazku o tom neví!Po přečtení článku v Raportu jsem byla celkem šokována.Je to výsměch všem pracujícím lidem,kteří nemají tyhle peníze ani na plný měsíční prac.úvazek!!Nemohla jsem se zúčastnit pondělního zasedání zastupitelstva,abych se veřejně na tuhle otázku zeptala,tak volím písemnou formu.Děkuji Hlavsová

Dobrý den.

Tato otázka by měla být adresována spíše orgánům Svazku měst a obcí pro dopravní obslužnost. Podle dostupných informací však smlouvy vždy podepisoval  předseda svazku. Který konkrétně v té době, však nedokážu odpovědět.

Jan Švácha

Dobrý den, rád bych touto formou podal podnět k narovnání stavu za bytovým domem Dukelských hrdinů 1804. Jedná se o potřebu výměny písku v pískovišti za tímto domem. Výměny prken na 2 lavičkách s betonovými nosníky v blízkosti zmíněného pískoviště a výměny prken na 1 lavičce s betonovými nosníky vedle domu směrem do jednosměrné části ul. Dukel. hrdinů. A nakonec nátěr konstrukce pro zavěšení mobilní dětské houpačky, rovněž v blízkosti pískoviště za domem 1804. Nikdo zde nechce nějaké extra hřiště, vzhledem k vytíženosti to není nutné a ani vzhledem k povaze lokality by to nebylo vhodné. Jde mi pouze o uvedení do provozuschopného, bezpečného a hygienicky nezávadného stavu zařízení, které bezproblémově sloužilo cca 40 let, bohužel posledních pár let nikoliv. V nejbližším okolí není kam jinam s nejmenším dítětem zajít. Prosím o projednání a evetuelní zařazení do plánu investic na rok 2012. Realizace na jaře 2012 se jeví jako ideální. Děkuji za reakci.

Dobrý den.

Děkuji za informaci. Váš podnět byl předán na odbor správy majetku města. Lokalita bude zařazena do návrhu rozpočtu pro rok 2012.

Jan Švácha

Mám provedenou revizi spalinové cesty. Platnost je uvedena do konce kalendářního roku. I přes upozornění že formulace je chybná, kominík nechce změnit znění revize. Na koho se mohu obrátit o radu?
Dobrý den.  Podle informace referentky ochrany ovzduší Odboru životního prostředí paní Bendlové se můžete obrátit na Hasičský záchranný sbor. Přímo pak na pana Kadeřábka, telefonní číslo 723 220 502.
Jan Švácha
Dobrý den, plánujete opravu nebo výměnu chodníku v Hwiezdoslavově ul. v okolí bývalé prodejny? Jsou v katastrofálním stavu a je jen otázka času kdy se stane úraz. Lidé chodí raději po silnici což je nebezpečné.
 
Dobrý den, děkuji za dotaz. Svojí odpovědí Vás v současné době zklamu, abych Vám dal vzápětí naději do budoucna. Vzhledem k tomu, že v letošním a příštím roce budou probíhat výkopové práce ČEZ, RWE i CB Computers v ulici Čelakovského a mají pokračovat i do Hwiezdoslavovy ulice, nemělo by smysl chodníky v současné době (vyjma lokálních oprav) rekonstruovat. V budoucnu by se totiž měly v souvislosti se sítěmi dělat nové. Děkuji za pochopení.
Jan Švácha
Dobrý den, bydlíme s rodinou v ul. Vysoká. Měli bychom dotaz, zda po rekonstrukci této ulice bude tato opětovně otevřena všem motoristům k volnému parkování? Myslíme, že by byla škoda tuto ulici opět zcela otevřít veřejnosti, neboť se zde budou opětovně vytvářet fronty parkováníchtivých řidičů, kteří se budou snažit obejít poplatky za vjezd na náměstí a parkovat v této části. Před rekonstrukcí byla již situace neúnosná. Pokud by město volně otevřelo vjezd motoristům, měl bych druhou část dotazu - zda bude občanům bydlícím v této ulici přednostně nabídnuto parkovací stání, třeba rezervované a za poplatek? Děkuji za odpověď. Petr Kozel
 
V rámci současné diskuze k parkovacímu systému v centru města, bude řešen také problém parkování a pohybu vozidel ve Vysoké ulici. Je navrženo osadit do opravené lokality dopravní značení pro obytnou zónu. Toto značení znamená snížení rychlosti v lokalitě na 20 km/hod, stání vozidel pouze na vyznačených parkovacích místech a upozorňuje na zvýšený pohyb lidí a obzvláště dětí. Předpokládám, že parkování i v této části bude regulováno například parkovacími automaty. Problematiku rezidentů a abonentů by řešila rada města nařízením. Mimo 17 parkovacích míst se počítá s částečným stáním podél celé Vysoké ulice, čímž by se počet parkovacích míst hlavně pro rezidenty zvětšil. Vyhrazená parkovací místa mohou být povolena ve výjimečných případech, pokud o tom rozhodne rada. Vhodnější by bylo, kdyby v dané lokalitě bylo dopravních značek co nejméně.
Zdeněk Nejdl

Stránka