Navigace

Výběr jazyka

  • Česky
  • English
  • Deutsch

Obsah

Dotazy od občanů

Stránka

Dobrý den, než položím dotaz, musím vedení města pchválit, protože za posledních 20 let se Rakovník změnil výrazně k lepšímu. Vzhledem k tomu, že zde žiji od narození (1977), mám z toho velkou radost :). Nyní mé dotazy: A. postrádám v lokalitě Zátiší více stojanových odpadkových košů. V oblasti kolem Malinovského ulice není ani jeden. Přitom zde chodí velmi mnoho lidí na Jirkov, kteří jsou pak původci odhozených odpadků. B. v Hornické ulici máme značku v "Slepé ulice se v zimě neudržují" - cítím to jako diskrimaci, pokud platím daně (ze kterých jste nepřímo placeni i vy), pak nerozumím tomu, proč jsme jako obyvatelé této ulice penalizováni za to, že je slepá. Děkuji za odpovědi. Petr Šíma
Dobrý den,
ad A) Na Zátiší je jedna 1/4 košů rozmístěných ve městě tj. cca 25 košů, převážná většina je v sídlišti Zátiší a starém Zátiší. Konkrétně v ulici Malinovského jsou 3 koše u parkové úpravy za zastávkou městské dopravy u domů čp. 1590 a 1589. Město má celkem přes 200 košů, převážně ve středu města. V roce 2005 bylo rozmístěno 50 ks košů mimo střed a parky, a to zejména v ulicích, kde jsou nějaké travnaté plochy, aby lidé venčící psi mohli exkrementy odhazovat do košů. Návrh předkládaný radě byl však 100 ks. Vzhledem k finančním možnostem města bylo rozhodnuto tehdy takto a RM vybrala lokality, kam koše byly umístěny. V současné době je bohužel finanční situace ještě napjatější a nelze předpokládat, že by se v letošním roce podařilo další koše přidat. Je tomu tak i z toho důvodu, že každoročně je kolem 100.000 Kč vynakládáno na jejich opravy, které vznikly jako důsledek poškození vandaly (část z městského rozpočtu, část z rozpočtu svozové firmy). Koše pohříchu, jak zmiňujete, často nic neřeší. Stačí se podívat po zimě - kdyby nebylo metařů, v odpadcích  bychom se topili, protože dnes jsou lidé zvyklí odhodit odpadky v okamžiku jejich vzniku.
ad B) Komunikace v Hornické ulici se udržuje v plném rozsahu. Část páteřní k otočce je zařazena v komunikacích 2. Třídy, což znamená zásah do 12 hodin za podmínky, že jsou ošetřeny komunikace 1. třídy. Ve slepých ulicích, jak správně konstatujete, se pouze, pokud napadne sněhu nad 12 cm, pluhuje. Důvodem jsou především jejich menší dopravní významnost, téměř nulová svažitost, parkující auta, která neumožňují pohyb vozidel údržby, a je třeba s pokorou přiznat, že především finanční možnosti města. Běžné výdaje za zimní údržbu se pohybují okolo 5-6 miliónů Kč ročně. Děkuji za pochopení.
Jan Švácha
Jan Švácha, 09.03.2012
Pod Normou je parkoviště, za jehož vjezdem vpravo a podél zdi vzhůru (vlevo od schodů vzhůru na Bendovku) je naházena zřejmě skelná vata, kterou poslední týdny vesele shazují nějací dělníci, pravděpodobně ze střechy. Která firma to je? Jak dlouho to tam bude? Kolik toho je v ovzduší pro lidi, pejsky....na vedlejším hřišti? Kdo za to zodpovídá? A co s tím uděláte, aby se takový šlendrián neopakoval. Děkuji.

 

Dobrý den,

Městský úřad Rakovník provedl dne 6.3.2012 místní šetření. Ještě téhož dne byl kontaktován správce objektu, který potvrdil, že skelná vata pochází ze střechy objektu, která je z důvodu nevyhovujícího stavu opravována. Dle sdělení správce objektu bude skelná vata odvezena a likvidována na skládce EKOLOGIE s.r.o. Doklady o odstranění a uložení odpadů oprávněnou osobou budou předloženy k nahlédnutí na Městském úřadu, oddělení ekologie krajiny do 30.3.2012.

Další postup Městského úřadu Rakovník bude záležet na splnění podmínek, bude provedena následná kontrola.

Děkujeme za informaci.

Jan Švácha

09.03.2012
Dobrý den, chtěla jsem se informovat, jakým způsobem a zda mohu jako jednotlivec dát podnět na úpravu dopravního značení nebo zřízení zrcadla pro bezpečnější výjezd. Děkuji
Dobrý den,
Nejlepším řešením je zaslat písemnou žádost odboru dopravy, protože ten pak rozliší, jestli se to týká města - místních komunikací nebo kraje - krajských komunikací. Rozhodující podstavení má při rozhodování tento orgán státní správy a Policie ČR. Pokud oni nebudou souhlasit, není možno DZ umístit.
Jan Švácha
Jan Švácha, 09.03.2012
prosím Vás o informáciu, kde by som mohla zistiť nejaké údaje o cintoríne, resp. o príbuzných, ktorí sú pochovaní asi v Rakovníku?
 
Dobrý den,
údaje o hrobových místech na hřbitově je možné zjistit u správcové hřbitova paní Petry Gašpárkové tel. 724 230 447, popřípadě na mailové adrese hrbitov@umkrakovnik.cz. Podmínkou je skutečnost, že dědici hrob nezrušili. Dobré je také znát číslo hrobu, popřípadě alespoň jméno nájemce. V ojedinělých případech lze hrob nalézt i podle uložených osob. Pokud za hrob nikdo neplatil, hrozí, že po uplynutí předepsané doby a veřejném vyvěšení oznámení, byl dle platné legislativy zrušen.
Jan Švácha
Jan Švácha, 09.03.2012
Dobrý den,chtěla bych se zeptat,za jakých podmínek a kolik stojí jednodenní pronájem stánku v tržnici. Předem děkuji za odpověď Erbenová
Dobrý den,
veškeré informace jsou uvedeny v obecně závazné vyhlášce o místních poplatcích na webových stránkách města abc-z-uradu/vyhlasky-a-narizeni-mesta-opatreni-obecne-povahy/?detail=8372&kshowback=26 nebo jsou k dispozici na odboru ekonomickém u paní Benešové tel. 313 259 133. Ta také každé ráno vybírá poplatek přímo na místě, takže není problém si stánek ráno obsadit a přímo na místě zaplatit. Podmínkou je dodržení prodeje stanoveného sortimentu - výpěstků, sadeb a osiv a podobných produktů.
Jan Švácha
Jan Švácha, 09.03.2012
Dobrý den. V tisku jsem se dočetl o nevyužití dotace z evropských fondů na výstavbu obchvatu města Rakovník, přičemž Město by mělo mít údajně již všechny požadované podklady připravené. Můžete mi sdělit jaká je v současné době situace s výstavbou obchvatu města Rakovník a z jakého důvodu nejsou dotace na výstavbu obchvatu využity ? Děkuji.

Dobrý den, před časem otiskla některá média inzerci Středočeského kraje, v níž byly uvedeny záměrné nepravdy a spekulace.

Přípravy stavby obchvatu města Rakovníka jsou rozděleny na přeložku silnice II/229 označenou jako část B3 a B1, která by se měla napojit na již existující část B2 na jihozápadní straně města. V současné době jsou projekty u obou částí obchvatu ve fázi projektové dokumentace DÚR (dokumentace pro územní rozhodnutí). Orgány města nyní budou projednávat uzavření dodatku ke smlouvě s firmou, která by měla řešit získání pravomocného územního rozhodnutí pro část B3 (viz také titulni-strana/aktuality/?ftshow=592#news592). Aby mohlo město Rakovník požádat o dotaci, jsou k tomu zapotřebí min. dvě věci.

Tou první je získání pravomocného stavebního povolení, které může investor získat pouze za předpokladu vyřešení majetkoprávních vztahů k pozemkům pod stavbou. U nyní řešené části B3 nemá město Rakovník pod kontrolou 20 000 m2 pozemků z celkových 57 000 m2 v trase obchvatu. U některých pozemků mají majitelé velké požadavky na cenu a u některých se musí dořešit dědické řízení nebo jiná zástavní práva.

Druhou podmínkou je vyhlášení dotační výzvy, odkud by mohl projekt získat peníze. Ta zatím také nebyla vyhlášena. I kdyby se druhá podmínka naplnila, není projekt obchvatu města připraven do takové fáze, aby mohlo být požádáno o dotaci.

Dále je třeba podotknout, že obchvat města má smysl pouze v případě jeho návaznosti na budoucí přivaděč z R6, který připravuje Středočeský kraj. Dle našich informací ani tento projekt jako celek není připraven k realizaci. Svým způsobem město Rakovník připravuje projekt pro Středočeský kraj, protože obchvat města bude znamenat přeložky krajských komunikací. Město Rakovník se snažilo navrhnout písemnou formu dohody o spolupráci s krajem, ale reakce byla ze strany jeho zástupců velmi zdrženlivá.

Jan Polák, 17.02.2012
Dobrý den, můj dotaz by měl být asi směrován na odbor životního prostředí. Bydlím v CHKO Křivoklátsko. Ovšem Ota Pavel by se asi divil!Čím vším dnes lidé dokáží topit, aby ušetřili! Něco se s tím musí dělat! Můj dotaz zní: budete lidi, kteří mají lokální topení nějak stimulovat, aby topili ekologičtěji? Mám na mysli např.dotaci ve formě příspěvku na pořízení ekologického vytápění. Děkuji Vám za odpověď. Dne 24.1.2012
Dobrý den,
město Rakovník ani odbor životního prostředí dotace na ekologický způsob vytápění neposkytuje a v současné době je bohužel ani nijak řešit nemůže. Dotace na nízkoemisní kotle poskytuje program "Zelená úsporám". Jedná se o poměrně známý program Ministerstva životního prostředí spravovaný Státním fondem životního prostředí. Poskytuje dotace pro energetické úspory a jeho cílem je napomoci úsporám energie a rozšíření využití obnovitelných zdrojů energie v rodinných domech. Účelem programu je především výměna neekologického vytápění  za nízkoemisní zdroje. Přijímání žádostí však bylo vzhledem k velkému množství žádostí prozatím pozastaveno. O dalším průběhu možnosti získání dotací doporučuji obrátit se přímo na zelenou linku telefon 800 260 500 nebo použít níže uvedené kontakty:
Kontaktní a korespondenční adresa Státního fondu životního prostředí ČR
Olbrachtova 2006/9
140 00 Praha 4
Kanceláře SFŽP jsou ve 2.- 5. patře budovy
tel: 267 994 300
fax: 272 936 597
 
Jan Švácha
Dobrý den, chtěla bych se zeptat zda-li je v plánu rozšířit v době jarních prázdnin otvírací dobu pro veřejnost na zimním stadionu tj. nejen 2x 2hod o víkendu a 1 hod v pátek večer a taktéž na bazénu. Děkuji za odpověď

Dobrý den,

rozšíření hodin pro veřejnost je v průběhu jarních prázdnin naplánováno pro zimní stadion i pro bazén. V době od 18.2 do 26.2. 2012 bude Městský plavecký bazén Rakovník pro veřejnost otevřen vždy 10.00 - 20.00 hodin. Podrobněji v měsíčníku RADNICE. Více informací o veřejném bruslení na: www.hc-rakovnik.cz/hc-rakovnik/verejne-brusleni-unor-2012

Jsem rád, že jsem Vám mohl podat příznivou zprávu.

Jan Švácha

Dobrý den,v panelovém domě paní pronajímá byt rodině,ke které už byla nekolikrát přivolána MP kvůli domácímu násilí.Tito lidé také mají v bytě několik psů(bojová plemena),které při venčení nechávají volně pobíhat po okolí a i po prostorách domu.Je možný nějaký postih,nebo účinné řešení?Popřípadě,že by majitelku při jakémkoli incidentu konaktovala MP?Děkuji za odpověď
Dobrý den,
Na Vaši otázku lze odpovědět minimálně ze dvou hledisek.
Z hlediska městské policie by bylo nejvíce účinné, kdybyste v případě zjištění některého z uváděných skutků tak jako doposud ihned volala na linku 156. Vznikne záznam, podle kterého bude možné hledat konkrétní řešení, případně postih.
O vyjádření k dané problematice jsme požádali i právničku městského úřadu. Zde jsou její rady:
1) Pokud se nájemci v domě chovají způsobem, který lze označit za porušování dobrých mravů v domě, lze jim ze strany pronajímatele zaslat písemnou výstrahu s upozorněním na možnost výpovědi. Pokud by „závadné“ chování pokračovalo, může jim pronajímatel vypovědět nájem bytu. Toto řešení je však výlučně v kompetenci pronajímatele a bylo by vhodné se na něj s tímto upozorněním na chování nájemců obrátit.
2) Pokud by jednání nájemců naplňovalo znaky přestupku (viz. hledisko městské policie), například přestupku proti veřejnému pořádku, případně proti občanskému soužití, lze řešit situaci v rámci přestupkového správního řízení.
3) Další možností je podání příslušné negatorní žaloby ze sousedského práva na zdržení se závadného chování v rámci řádného výkonu sousedských práv ve smyslu ustanovení § 127 občanského zákoníku. Tato cesta je však poměrně zdlouhavá a nákladná.
Jan Švácha
Dobrý den, v říjnu 2011 jsme podávali žádost ohledně oplocení pozemku na stavební úřad. Do dnešního dne jsme neobdrželi žádnou odpověď, máme toto jednání od stavebního úřadu považovat za uzavřenou a schválenou? Kolik dní má stavební úřad na vyřízení žádosti. Děkuji za odpověď.
Nejsem přesně informovaný o Vašem případu, proto jsem Váš podnět předal na Stavební úřad městského úřadu v Rakovníku. V obecné rovině však mohu uvést, že je třeba mít všechny náležitosti podání (například souhlasy sousedů a „zástavců“, které budou vyznačené na situačním výkresu). Pokud je podání kompletní a v souladu se Stavebním zákonem má stavební úřad lhůtu na odpověď 30 dní. Děkuji za informaci.
Jan Švácha

Stránka