Navigace

Výběr jazyka

  • Česky
  • English
  • Deutsch

Obsah

Dotazy od občanů

Stránka

Dobrý den, v prvé řadě musím vyslovit pochvalu nad novými povrchy v bývalém židovském ghettu. Bohužel musím zmínit i některé věci, které celý dojem kazí. Je to zejména vzhled některých domků. Je sice hezké, že se upraví povrchy, aby vypadaly historicky, ale když jsou na domech v ghettu použity moderní materiály, tak to k sobě bohužel nepasuje. Rakovnické ghetto se nedá samozřejmě srovnávat například s židovskou čtvrtí v Třebíči, ale je to historické zákoutí a tak by také mělo vypadat. Jaké jsou nastaveny podmínky pro rekonstrukce či stavby v této lokalitě? Myslím, že by bylo vhodné používat materiály, které tam patří. Zejména dřevěná vícetabulková okna,správná barevnost omítky. Naopak bych se vyvaroval materiálů, které by tam patřit neměly jako například betonové oplocení, plastová okna. Existuje nějaká metodika podle které by se mělo postupovat? Komunikuje město nějak s majiteli nemovitostí v této lokalitě ohledně úprav domů a snahy navracet mu historickou podobu? Každé město se snaží historické čtvrti navracet do původní podoby. V Rakovníku mám pocit, že je tomu naopak. Nebo jen z poloviny. Buď se původní domky bourají či nesmyslně přestavují a kazí tak celkový dojem. S pozdravem Bc. Tomáš Pichrt
Dobrý den. Nejprve musím poděkovat za pochvalu, které se nám od Vás dostalo. Rekonstrukce bývalého židovského ghetta patří mezi ty nejvíce povedené v letošním roce.
 
A teď k druhé části otázky. Není to ani trochu jednoduché, ale co v dnešní době vlastně je. Takže: Bývalá židovská čtvrť je součástí městské památkové zóny Rakovník.
 
Majitelé nemovitostí mají zákonem č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči, v platném znění, dánu povinnost požádat orgán státní památkové péče o vydání závazného stanoviska k zamýšleným stavebním pracím a úpravám zeleně na svých nemovitostech.
 
Toto závazné stanovisko vydává správní orgán po obdržení písemného vyjádření Národního památkového ústavu, územního odborného pracoviště středních Čech v Praze (dále jen NPÚ), který je odbornou organizací památkové péče. U staveb, které podléhají řízení u stavebního úřadu, je státní památková péče  dotčeným orgánem a rozhodnutí ve věci pak přísluší stavebnímu úřadu.
 
Pro celou městskou památkovou zónu jsou vypracovány podrobné plány ochrany (autorem je NPÚ), které řeší jednotlivé objekty.
 
Při posuzování jednotlivých domů se bere v úvahu stáří domů, dochované konstrukce, jejich kvalita a autenticita. Současně se zohledňuje spolupůsobení domu v rámci panoramatických pohledů, v rámci zachování tzv. střešní krajiny a pod. Nelze tedy stanovit jednotná pravidla, protože každý dům je individualitou.
 
Řada domů nese hluboké stopy nezdařených stavebních úprav provedených před vyhlášením městské památkové zóny, tedy před rokem 1992. Především se jedná o výměnu původních, výškově orientovaných oken za okna trojdílná, odstranění původních vrat průjezdů, otlučení historických fasád, použití nevhodné střešní krytiny a pod.
 
V současné době vyžaduje státní památková péče užití pálené střešní krytiny bez engoby a glazury, případně šablony (dříve eternit). Výjimky se mohou objevit u hospodářských staveb. Okna požaduje dřevěná, omítkové nátěry vápenné či silikátové, s majiteli projednává barevnost fasád a pod.
 
Nelze vyloučit, že některý z vlastníků nemovitosti poruší zákonnou povinnost a provede stavební práce bez vědomí příslušných orgánů. V tom případě následuje projednání přestupku a hrozí uložení sankce až do výše 2 mil. Kč pro každého z vlastníků příslušné nemovitosti jednotlivě. Uložená sankce se však na vzhledu objektu již neprojeví.
 
Nutné je upozornit, že vlastníci nemovitostí, které nejsou prohlášeny nemovitými kulturními památkami, nemají možnost žádat o dotace na obnovu svých objektů a opravy hradí ve 100% ze svých prostředků.
 
Porovnání židovského ghetta v Třebíči a Rakovníkem není možné. V Třebíči se jedná o památkovou rezervaci UNESCO, tedy území s nejvyšší možnou ochranou, v Rakovníku je městská památková zóna, jejíž stupeň ochrany je výrazně nižší, než u vybraných chráněných památek UNESCO.
 
Doufám, že jsem Vám odpověděl vyčerpávajícím způsobem.
 
Jan Švácha
Má město obecnou vyhlášku,která řeší případy,kdy soukromá osoba se nestará o zeleň na vlastním pozemku odkud se šíří semena bodláků a dalších plevelů.V případě,že ne ,jak mám postupovat?Děkuji.
Svojí odpovědí Vás pravděpodobně neuspokojím a jsem si toho plně vědom. Město Rakovník nemá vydanou obecně závaznou vyhlášku na Vámi zmiňované téma a hned vysvětlím proč:
Řešením by mohl být zák. č. 326/2004 Sb. o rostlinolékařské péči a o změně některých souvisejících zákonů v platném znění.
Při řešení likvidace plevelů, jak uvádí § 73 odst. 3, však musí město v řízení prokázat, že se jedná o plevele, které ohrožují životní prostředí nebo zdraví lidí nebo zvířat. To je poměrně problematické. V případě, že se výše uvedená citace neprokáže, není v zákoně uvedeno, jak vzniklou situaci řešit.
Odborníky je doporučeno v rámci dobrých sousedských vztahů se s vlastníkem zapleveleného pozemku dohodnout o jeho posekání s upozorněním, že mu tato povinnost vyplývá ze zákona.
Jan Švácha
dobrý den, chci se zeptat, jestli není zbytečné odstranit zábradlí v parku Na sekyře. V okamžiku, kdy k tomu dojde, si bude mnoho lidí zkracovat cestu přes hezky upravenou část parku a vzniknou tolik známé nevzhledné cestičky. Možná by to stálo za zvážení a zábradlí jen natřít.
Dobrý den, děkuji za dotaz. Zábradlí bude zrušeno až na jaře, kdy by měly zasázené keře bránit v přecházení mimo cesty. Nicméně je pochopitelně možné, že si někteří, ne příliš chytří a soudní občané, budou vzdálenost na protější chodník zkracovat mezi keři. I tak jsme se rozhodli věřit v to, že v Rakovníku podobných hlupáků nebude tolik. Děkuji za pochopení.
Jan Švácha
Dobrý den, už 2 roky je přes léto využíváno parkoviště u fotbalového hřiště na Zátiši jako skateboardová dráha, kde se povalují provizorní překážky z dřevěných palet a stejně jako u trafostanice u 3. ZŠ tam bývá neskutečný nepořádek. Situaci by mohla vyřešit dopravní značka upravující zákaz vjezdu s dodatkovou tabulkou "neplatí pro rezidenty a při konání sportovních akcí" a dále větší kontrolní činnost ze strany Městské policie Rakovník, která byla na stav věci několikrát upozorněna.

Děkujeme za podnět.

Problém s tím, že skateboardisté nemají kde jezdit, by se měl vyřešit s vysokou pravděpodobností v příštím roce. Na inkriminované místo u 3. ZŠ byla upozorněna městská policie.

Jan Švácha

Proč mám při poruše parkovacího automatu platit 20 Kč, když jsem na náměstí byla 10 minut ? Cožpak za poruchu u závory mohu já ??? Na to se ptalo hodně řidičů, protože paní v budce už z toho byla dost pohoršená. Děkuji za odpověď.
Děkujeme za důležitou otázku. Přestože porucha dopravního systému není příliš častá, občas k této situaci opravdu dojde. V ceníku cen sjednaných podle cenových předpisů k stání silničního motorového vozidla je pak stanoveno, že paušální cena je bez ohledu na dobu stání dvacet korun. Tento ceník je přílohou nařízení č. 2/2011, které schválila rada  města. Cenu je možné porovnat s místním poplatkem za povolení vjezdu do vybraných míst a částí měst, jehož sazba může činit ze zákona až 20 Kč za den. Tak to bylo v Rakovníku již před existencí stávajícího dopravního systému na Husově náměstí. Díky za pochopení problematiky.
Zdeněk Nejdl
Dobrý den, chtěla bych se zeptat jestli nevíte o denním stacionáři pro seniory. Myslím tím bez nároku na ubytování, něco podobného jako je Ráček, ale pro seniory. Děkuji
Dobrý den. Jsem rád, že Vám mohu podat kladnou odpověď. Město Rakovník sice nedisponuje denním stacionářem jako takovým, ale pro seniory má zřízené Centrum denních služeb na Wintrově náměstí 1903. Zde jsou proškolení zaměstnanci, které poskytují Vámi požadované služby na nevyšší úrovni. Toto zařízení je provozováno příspěvkovou organizací města Pečovatelskou službou. Bližší informace Vám podá paní ředitelka Zlatuše Lüftnerová na telefonním čísle 313 516 777 nebo 603 323 017, popřípadě na mailové adrese luftnerova@psrakovnik.cz.
Jan Švácha
Dobrý den, rád bych se zeptal, zda se již někde odstraňovali zbytečné prádelní držáky a šnůry, které vystavěli tenkrát komunisté mezi paneláky venku. Nejen že tyto ohavné tyče hyzdí okolí, ale hlavně již delší dobu nejsou využívány. Konkrétně mi jde o tyto "věšáky na prádlo" v ulici Průběžná mezi domy 1851/52 a 1853/54. Nejlepší řešení bych viděl demolici. Díky.
Dobrý den.
Děkujeme Vám za podnět. Držáky a věšáky v plochách zeleně již postupně odstraňujeme více jak dva roky. Zaměstnankyně úřadu paní Věra Digmayerová oslovuje předsedy příslušných společenství vlastníků. Pokud je přislíbeno, že se vlastníci o věšáky budou starat, ponecháme je na místě. Odbor správy majetku by nejraděj odstranil veškerá zařízení podobného typu, to by se však určitě nesetkalo s pochopením obyvatel všech lokalit. Je zvláštní, že ač občané tyto archaické kovové patvary ve většině případů nevyužívají, brání je často s nasazením vlastního těla. Vámi zmíněné věšáky budou pochopitelně prověřeny.
Jan Švácha
Otázka:Dobrý den, měla bych dotaz, zda by se nedalo něco udělat ve slepé ulici Pod letištěm se stromy a vzrostlými keři? Jedná se mi o to, že zde neustále parkují v zákazu zastavení zaměstnanci okolních firem, ačkoliv mají vlastní parkoviště!!! I když dostanou pokutu od městské policie, za pár dní tam parkují znovu. Já bydlím v dané lokalitě a danou cestou jezdím několikrát denně pro děti. Nemluvě o netoleranci kamionů, které jezdí do skladu Anexie. Zdejší cesta je průjezdná na jedno vozidlo a zmiňované stromy a vzrostlé keře velice omezují výhled. Již se mi párkrát stalo, že mě protijedoucí kamion vyloženě donutil najet na vzrostlé keře, které mi poškrábaly lak na autě, jelikož nebylo volné místo z důvodu zaparkovaných vozidel. Prosím Vás o vyjádření, zda by se dalo se zmiňovaným porostem něco udělat. Další dotaz je ten, zda je v plánu rekonstrukce nebo rozšíření zmíněné komunikace, která je dle mého názoru poddimenzovaná vzhledem k frekvenci a hmotnosti pohybujících se vozidel. V dané ulici je opět spousta velkých děr, kterým je již velmi těžko možné se vyhnout. Děkuji za vyjádření.
Dobrý den.
Děkujeme Vám za podnětný dotaz. Komunikace v ulici Pod Letištěm má dvě specifika, která její opravu nečiní úplně snadnou. Je účelová a bohužel není celá ve vlastnictví města. Od můstku občasné vodoteče směrem k polím má město pozemek jen v šíři 2,8 m a většina zpevněné komunikace se nachází na přilehlých pozemcích soukromých vlastníků. Město má v současné době zpracovaný plán údržby a opravy pouze u místních komunikací. Oprava účelových komunikací je pak většinou řešena ve spolupráci s uživateli. Na rovinu: Rekonstrukce v současné době naplánována není. Jak tedy postupovat? Nejprve je nutné vypořádat majetkoprávní vztahy k pozemkům. Až pak by nejschůdnější cestou mohla být žádost například radě města o opravu s tím, že se na opravě budete nějakým způsobem podílet. Neomalenost některých účastníků silničního provozu bohužel neumíme ovlivnit jinak, než zmíněným pokutováním městskou policií. Podnět ohledně stromů a vzrostlých keřů jsem předal správě majetku města, která se jím bude zabývat.
Jan Švácha
Zdravím, chci se zeptat, zda někdo občas kontroluje stav zeleně v ulici Průběžná? Např. před domem 1851 jsou dva jehlič.stromy co se vzájemně kříží v růstu, jeden jehličnan je tu zlomený a strom, který již dosahuje 4.patra tu opadává a navíc překáží ve výhledu. Budete se prosím tímto v brzké době zabývat, budeme vám vděčni. Díky.
Děkujeme za podnět. Stav této ulice je kontrolován minimálně jedenkrát ročně při prohlídce, například letos však byla tato lokalita kontrolována již třikrát. Vaším podnětem se již zabývá odbor správy majetku města.
Jan Švácha
Dobrý den, vůbec nechápu, proč se za komunisnu dávali mezi paneláky v Průběžná ulici jehličnaté stromy. Vždyt museli počítat s tím, že přerostou v monstra a jak to sídliště pak vypadá. Budete se někdy touto otázkou zabývat případně tyto nevzhledné stromy řešit? Děkuji.
Tímto problémem se zabýváme stále. Je to možné doložit například pravidelnými prohlídkami. Ze Zátiší za posledních 15 let zmizely desítky stromů, dva jehličnaté stromy ze Zátiší posloužily dokonce jako vánoční na Husově náměstí. Na rozhraní roku v době vegetativního klidu zmizí také další juniperusy, ale není třeba zatracovat vše. Pás jehličnanů mezi Plzeňskou a paneláky je ideální protihlukovou a protiprašnou bariérou.
Jan Švácha

Stránka