Navigace

Výběr jazyka

  • Česky
  • English
  • Deutsch

Obsah

Dotazy od občanů

Z důvodu zamezení automatického vyplňování formulářů spamery a roboty odpovězte, prosím, na následující kontrolní otázku: Po kolika kolech jezdí motorka 

Stránka

Dobrý den, můj dotaz by měl být asi směrován na odbor životního prostředí. Bydlím v CHKO Křivoklátsko. Ovšem Ota Pavel by se asi divil!Čím vším dnes lidé dokáží topit, aby ušetřili! Něco se s tím musí dělat! Můj dotaz zní: budete lidi, kteří mají lokální topení nějak stimulovat, aby topili ekologičtěji? Mám na mysli např.dotaci ve formě příspěvku na pořízení ekologického vytápění. Děkuji Vám za odpověď. Dne 24.1.2012
Dobrý den,
město Rakovník ani odbor životního prostředí dotace na ekologický způsob vytápění neposkytuje a v současné době je bohužel ani nijak řešit nemůže. Dotace na nízkoemisní kotle poskytuje program "Zelená úsporám". Jedná se o poměrně známý program Ministerstva životního prostředí spravovaný Státním fondem životního prostředí. Poskytuje dotace pro energetické úspory a jeho cílem je napomoci úsporám energie a rozšíření využití obnovitelných zdrojů energie v rodinných domech. Účelem programu je především výměna neekologického vytápění  za nízkoemisní zdroje. Přijímání žádostí však bylo vzhledem k velkému množství žádostí prozatím pozastaveno. O dalším průběhu možnosti získání dotací doporučuji obrátit se přímo na zelenou linku telefon 800 260 500 nebo použít níže uvedené kontakty:
Kontaktní a korespondenční adresa Státního fondu životního prostředí ČR
Olbrachtova 2006/9
140 00 Praha 4
Kanceláře SFŽP jsou ve 2.- 5. patře budovy
tel: 267 994 300
fax: 272 936 597
 
Jan Švácha
Dobrý den, chtěla bych se zeptat zda-li je v plánu rozšířit v době jarních prázdnin otvírací dobu pro veřejnost na zimním stadionu tj. nejen 2x 2hod o víkendu a 1 hod v pátek večer a taktéž na bazénu. Děkuji za odpověď

Dobrý den,

rozšíření hodin pro veřejnost je v průběhu jarních prázdnin naplánováno pro zimní stadion i pro bazén. V době od 18.2 do 26.2. 2012 bude Městský plavecký bazén Rakovník pro veřejnost otevřen vždy 10.00 - 20.00 hodin. Podrobněji v měsíčníku RADNICE. Více informací o veřejném bruslení na: www.hc-rakovnik.cz/hc-rakovnik/verejne-brusleni-unor-2012

Jsem rád, že jsem Vám mohl podat příznivou zprávu.

Jan Švácha

Dobrý den,v panelovém domě paní pronajímá byt rodině,ke které už byla nekolikrát přivolána MP kvůli domácímu násilí.Tito lidé také mají v bytě několik psů(bojová plemena),které při venčení nechávají volně pobíhat po okolí a i po prostorách domu.Je možný nějaký postih,nebo účinné řešení?Popřípadě,že by majitelku při jakémkoli incidentu konaktovala MP?Děkuji za odpověď
Dobrý den,
Na Vaši otázku lze odpovědět minimálně ze dvou hledisek.
Z hlediska městské policie by bylo nejvíce účinné, kdybyste v případě zjištění některého z uváděných skutků tak jako doposud ihned volala na linku 156. Vznikne záznam, podle kterého bude možné hledat konkrétní řešení, případně postih.
O vyjádření k dané problematice jsme požádali i právničku městského úřadu. Zde jsou její rady:
1) Pokud se nájemci v domě chovají způsobem, který lze označit za porušování dobrých mravů v domě, lze jim ze strany pronajímatele zaslat písemnou výstrahu s upozorněním na možnost výpovědi. Pokud by „závadné“ chování pokračovalo, může jim pronajímatel vypovědět nájem bytu. Toto řešení je však výlučně v kompetenci pronajímatele a bylo by vhodné se na něj s tímto upozorněním na chování nájemců obrátit.
2) Pokud by jednání nájemců naplňovalo znaky přestupku (viz. hledisko městské policie), například přestupku proti veřejnému pořádku, případně proti občanskému soužití, lze řešit situaci v rámci přestupkového správního řízení.
3) Další možností je podání příslušné negatorní žaloby ze sousedského práva na zdržení se závadného chování v rámci řádného výkonu sousedských práv ve smyslu ustanovení § 127 občanského zákoníku. Tato cesta je však poměrně zdlouhavá a nákladná.
Jan Švácha
Dobrý den, v říjnu 2011 jsme podávali žádost ohledně oplocení pozemku na stavební úřad. Do dnešního dne jsme neobdrželi žádnou odpověď, máme toto jednání od stavebního úřadu považovat za uzavřenou a schválenou? Kolik dní má stavební úřad na vyřízení žádosti. Děkuji za odpověď.
Nejsem přesně informovaný o Vašem případu, proto jsem Váš podnět předal na Stavební úřad městského úřadu v Rakovníku. V obecné rovině však mohu uvést, že je třeba mít všechny náležitosti podání (například souhlasy sousedů a „zástavců“, které budou vyznačené na situačním výkresu). Pokud je podání kompletní a v souladu se Stavebním zákonem má stavební úřad lhůtu na odpověď 30 dní. Děkuji za informaci.
Jan Švácha
Dobrý den, již v minulosti jsem se dotazoval na systém vjezdu a parkování v ul. Vysoká po její rekonstrukci. Rekonstrukci musím pochválit, povedla se (pouze postrádám zeleň). Zároveň bych chtěl upozornit na následující situaci: Vzhledem k osazení ulice dopravní značkou obytná zóna byla vyznačena parkovací stání - pracovníci usazovali dlažbu a tato stání zde pracně vyznačovali, liší se od okolní dlažby. Byla zde i dopravní značka podélné parkování s dodatkovou tabulkou 7 míst. Tato zmizela. Proč? Vozidla parkují všude, na chodnících, ihned při zúžení u vjezdu do ulice Vysoká u restaurace Na špici, u letního kina, u pekárny (zde i na trávníku), vyhýbají se jízdou po chodníku a málokdo zde jede rychlostí pod 20 km/h. Mnoho maminek s kočárky má problémy projet po chodníku, když zde šikovně stojí velká dodávka a zasahuje na chodník. Rezidenti nemají kde parkovat, neboť místa jsou obsazena lidmi, co šetří a nejedou na náměstí, případně na jiná parkoviště. Chápu je, každý se snaží šetřit, ale pro rezidenty je to neúnosné. Všude se snaží dopravu z center měst vytlačit a u nás, v nejvíce historické ulici ve městě? Po jistě finančně náročné rekonstrukci ulic je škoda spustit provoz tak, jak byl před rekonstrukcí, nemyslíte? Bude s tím tedy někdo něco dělat? Pro rezidenty bych měl návrh - osadit stání v zálivech sklopnými tyčemi zabudovanými do dlažby a každý zájemce o stání, který by prokázal bydliště v ul. Vysoká a zaplatil příslušný poplatek, by zde mohl parkovat a sám by si systém parkování hlídal a sklopnou tyč se zámkem obsluhoval. Nápad s parkovacími hodinami se mi zdá zcela nepřijatelný, neboť když nikdo nehlídá situaci nyní, těžko bude po usazení hodin kontrolovat lístky... Situaci by možná řešila i dopravní značka zákaz vjezdu s dodatkovou tabulkou dopravní obsluze vjezd povolen. Děkuji za odpověď Ing. Bc. Petr Kozel
Dobrý den. Ulice Vysoká byla projektována architektem a jeho projekt byl připomínkován inspektorátem Policie ČR i odborem dopravy, který také stanovil dopravní značení. Jak sám poukazujete, nikdo se s dodržováním dopravního značení „Obytná zóna“ nezatěžuje. Úplně stejně se zřejmě občané budou chovat k jakémukoliv dopravnímu značení, pokud jeho dodržování nebude dozorováno a vymáháno. Značka navíc sice nezatíží město, ale bude dublováním současného značení, přestože vymahatelnost je podle mě dostatečná. V celé ulici Vysoká je celkem 283 abonentů a rezidentů (tj. trvale bydlících a podnikajících), ve zmiňované části jich je cca 50%. Znamená to, že parkovacích míst při systému rezervace pro abonenty a rezidenty bychom potřebovali 5-6x více. Z toho důvodu proto musí bohužel být omezovány i tyto osoby. Je nutné počítat i s tím, že kromě snad dvou nemovitostí nemají stavby v této ulici vlastní prostory pro parkování. U systému zamykatelných stání by byla veškerá stání zamčená a nebylo by možné je používat ani v době, kdy jejich uživatelé budou během dne s autem v práci a místa budou prázdná. Tento návrh je pro ulici Vysokou proto podle mě naprosto nevyhovující. Zpoplatnění by se tak mohlo stát ideální regulací. Ti, kdo nebudou chtít platit, budou stát na parkovišti výše v ulici Havlíčkově či Lišanské. Ty jsou v současné době naplněny zpola nebo dokonce jejich kapacita není využita vůbec.
Zdeněk Nejdl
Dobrý večer, mám pár dotazů, které se týkají lokality na Zátiší - konkrétně ulice Žlutického a Krinitova. Máte v plánu zde opravit chodníky a silnice? Jsou v dezolátním stavu, myslím, že by oprava nebyla na škodu. Dále by mě zajímalo, co se dá dělat ohledně parkování zaměstnanců Rakony v této lokalitě? Den co den tu parkují a tak je kolikrát problém ulicemi projet, natož před vlastním domem zaparkovat auto. Mělo by se to řešit, je to neúnosné. A poslední dotaz se týká dětského hřiště poblíž této lokality. Není tady s dětmi kam jít. Myslím, že po celém Rakovníku je málo dětských hřišť a hlavně hezkých hřišť, kam by mohli rodiny s dětmi zajít a pohrát si. Na druhou stranu musím město pochválit za opravu výjezdových komunikací z Rakovníka - to se vážně povedlo !!! Děkuji a přeji úspěšný celý rok 2012. S pozdravem Nikol Nováková
Dobrý den,
děkujeme za podnět. Bohužel musím po pravdě říci, že celková rekonstrukce ulic v této lokalitě není prozatím plánována. Parkování aut zaměstnanců jakéhokoliv podniku, i když je jistě nepříjemnou daní za pensum pracovních míst v Rakovníku, je obecným užíváním komunikace a lze mu zabránit pouze dopravním značením. To by však bránilo v parkování i lidem, kteří v této lokalitě bydlí. Jediné travnaté plochy kolem panelových domů jsou ve vlastnictví Rakony a ta deklarovala v budoucnu zájem změnit je na parkovací plochy. Město zde nemá žádný prostor, který by byl takto využitelný. Tím jsem současně odpověděl na možnost stavby dětského hřiště. Vzhledem k provozu v okolí je zdejší lokalita vysloveně nevhodná pro stavbu hřiště. Vím, že Vás tím neuspokojím, ale v dostupné vzdálenosti existují tři dětská hřiště v daleko vhodnějších lokalitách – dvě na Zátiší a jedno na Průhoně. Děkuji za pochopení.
Jan Švácha
Dobrý den. Prosím Vás, plánuje se s opravou železného zábradlí při silnici pod viaduktem a na náměstí Komenského? Buď do úchytů, jež v železných rámech jsou, dodělat výplně (pro ochranu chodců na chodníku před znečištěním projíždějícími automobily, nebo úchyty odřezat, pochopitelně zábradlí natřít a celkově tak nějak zlepšit dojem? Děkuji za odpověď. Monika Pokorná
Dobrý den,
Věřte, že Vámi zmíněný problém trápí i nás. Zábradlí však není v majetku města Rakovníka. Patří fyzické osobě. Od doby svého zřízení nebylo dokonce ani zkolaudováno. Správa majetku města se od roku 2008 již několikrát neúspěšně pokoušela jednat o převzetí zábradlí, které plní jistě záslužnou funkci mimo jiné i během cest dětí do školy, do majetku města. Majitel však doposud nereagoval. Máte však pravdu v tom, že se jedná o věc, která kazí estetický dojem města a je třeba to co nejrychleji vyřešit.
Jan Švácha
Dobrý den, v prvé řadě musím vyslovit pochvalu nad novými povrchy v bývalém židovském ghettu. Bohužel musím zmínit i některé věci, které celý dojem kazí. Je to zejména vzhled některých domků. Je sice hezké, že se upraví povrchy, aby vypadaly historicky, ale když jsou na domech v ghettu použity moderní materiály, tak to k sobě bohužel nepasuje. Rakovnické ghetto se nedá samozřejmě srovnávat například s židovskou čtvrtí v Třebíči, ale je to historické zákoutí a tak by také mělo vypadat. Jaké jsou nastaveny podmínky pro rekonstrukce či stavby v této lokalitě? Myslím, že by bylo vhodné používat materiály, které tam patří. Zejména dřevěná vícetabulková okna,správná barevnost omítky. Naopak bych se vyvaroval materiálů, které by tam patřit neměly jako například betonové oplocení, plastová okna. Existuje nějaká metodika podle které by se mělo postupovat? Komunikuje město nějak s majiteli nemovitostí v této lokalitě ohledně úprav domů a snahy navracet mu historickou podobu? Každé město se snaží historické čtvrti navracet do původní podoby. V Rakovníku mám pocit, že je tomu naopak. Nebo jen z poloviny. Buď se původní domky bourají či nesmyslně přestavují a kazí tak celkový dojem. S pozdravem Bc. Tomáš Pichrt
Dobrý den. Nejprve musím poděkovat za pochvalu, které se nám od Vás dostalo. Rekonstrukce bývalého židovského ghetta patří mezi ty nejvíce povedené v letošním roce.
 
A teď k druhé části otázky. Není to ani trochu jednoduché, ale co v dnešní době vlastně je. Takže: Bývalá židovská čtvrť je součástí městské památkové zóny Rakovník.
 
Majitelé nemovitostí mají zákonem č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči, v platném znění, dánu povinnost požádat orgán státní památkové péče o vydání závazného stanoviska k zamýšleným stavebním pracím a úpravám zeleně na svých nemovitostech.
 
Toto závazné stanovisko vydává správní orgán po obdržení písemného vyjádření Národního památkového ústavu, územního odborného pracoviště středních Čech v Praze (dále jen NPÚ), který je odbornou organizací památkové péče. U staveb, které podléhají řízení u stavebního úřadu, je státní památková péče  dotčeným orgánem a rozhodnutí ve věci pak přísluší stavebnímu úřadu.
 
Pro celou městskou památkovou zónu jsou vypracovány podrobné plány ochrany (autorem je NPÚ), které řeší jednotlivé objekty.
 
Při posuzování jednotlivých domů se bere v úvahu stáří domů, dochované konstrukce, jejich kvalita a autenticita. Současně se zohledňuje spolupůsobení domu v rámci panoramatických pohledů, v rámci zachování tzv. střešní krajiny a pod. Nelze tedy stanovit jednotná pravidla, protože každý dům je individualitou.
 
Řada domů nese hluboké stopy nezdařených stavebních úprav provedených před vyhlášením městské památkové zóny, tedy před rokem 1992. Především se jedná o výměnu původních, výškově orientovaných oken za okna trojdílná, odstranění původních vrat průjezdů, otlučení historických fasád, použití nevhodné střešní krytiny a pod.
 
V současné době vyžaduje státní památková péče užití pálené střešní krytiny bez engoby a glazury, případně šablony (dříve eternit). Výjimky se mohou objevit u hospodářských staveb. Okna požaduje dřevěná, omítkové nátěry vápenné či silikátové, s majiteli projednává barevnost fasád a pod.
 
Nelze vyloučit, že některý z vlastníků nemovitosti poruší zákonnou povinnost a provede stavební práce bez vědomí příslušných orgánů. V tom případě následuje projednání přestupku a hrozí uložení sankce až do výše 2 mil. Kč pro každého z vlastníků příslušné nemovitosti jednotlivě. Uložená sankce se však na vzhledu objektu již neprojeví.
 
Nutné je upozornit, že vlastníci nemovitostí, které nejsou prohlášeny nemovitými kulturními památkami, nemají možnost žádat o dotace na obnovu svých objektů a opravy hradí ve 100% ze svých prostředků.
 
Porovnání židovského ghetta v Třebíči a Rakovníkem není možné. V Třebíči se jedná o památkovou rezervaci UNESCO, tedy území s nejvyšší možnou ochranou, v Rakovníku je městská památková zóna, jejíž stupeň ochrany je výrazně nižší, než u vybraných chráněných památek UNESCO.
 
Doufám, že jsem Vám odpověděl vyčerpávajícím způsobem.
 
Jan Švácha
Má město obecnou vyhlášku,která řeší případy,kdy soukromá osoba se nestará o zeleň na vlastním pozemku odkud se šíří semena bodláků a dalších plevelů.V případě,že ne ,jak mám postupovat?Děkuji.
Svojí odpovědí Vás pravděpodobně neuspokojím a jsem si toho plně vědom. Město Rakovník nemá vydanou obecně závaznou vyhlášku na Vámi zmiňované téma a hned vysvětlím proč:
Řešením by mohl být zák. č. 326/2004 Sb. o rostlinolékařské péči a o změně některých souvisejících zákonů v platném znění.
Při řešení likvidace plevelů, jak uvádí § 73 odst. 3, však musí město v řízení prokázat, že se jedná o plevele, které ohrožují životní prostředí nebo zdraví lidí nebo zvířat. To je poměrně problematické. V případě, že se výše uvedená citace neprokáže, není v zákoně uvedeno, jak vzniklou situaci řešit.
Odborníky je doporučeno v rámci dobrých sousedských vztahů se s vlastníkem zapleveleného pozemku dohodnout o jeho posekání s upozorněním, že mu tato povinnost vyplývá ze zákona.
Jan Švácha
dobrý den, chci se zeptat, jestli není zbytečné odstranit zábradlí v parku Na sekyře. V okamžiku, kdy k tomu dojde, si bude mnoho lidí zkracovat cestu přes hezky upravenou část parku a vzniknou tolik známé nevzhledné cestičky. Možná by to stálo za zvážení a zábradlí jen natřít.
Dobrý den, děkuji za dotaz. Zábradlí bude zrušeno až na jaře, kdy by měly zasázené keře bránit v přecházení mimo cesty. Nicméně je pochopitelně možné, že si někteří, ne příliš chytří a soudní občané, budou vzdálenost na protější chodník zkracovat mezi keři. I tak jsme se rozhodli věřit v to, že v Rakovníku podobných hlupáků nebude tolik. Děkuji za pochopení.
Jan Švácha

Stránka