Navigace

Výběr jazyka

  • Česky
  • English
  • Deutsch

Obsah

Dotazy od občanů

Stránka

Dobrý den. Obracím se na Vás s dotazem - Kdy se bude obnovovat už dlouhou dobu poničené dopravní značení na Husově náměstí? Konkrétně jde o žlutou čáru na zemi v oblouku západní části. Kompetentní osoby tuto skutečnost míjí bez povšimnutí, takže to vypadá, že se v tomto oblouku smí parkovat (tak jak denně vidíme). Také je možné, že se čeká, až barva oprší úplně a už tak dost přeplněné náměstí se auty zacpe ještě vice. Předem děkuji za objasnění situace. Monika Pokorná

Dobrý den.

Děkuji za dotaz a jsem rád, že mohu k odpovědi připojit příznivou odpověď. Město zadalo Vámi zmíněné práce již minulý týden a v současné době se čeká na alespoň jeden zcela suchý den, aby bylo vodorovné dopravní zančení možné se zárukou obnovit.

Jan Švácha

12.04.2012
Dobrý den, chtěla bych se zeptat, kdy bude den otevřených dveří v jeslích? Děkuji za odpověď.

Dobrý den,

den otevřených dveří pořádají městské jesle 10. dubna od 8.30 do 11.00 a od 14.00 do 15.30. Těšíme se na Vaši návštěvu.

Jan Švácha 

Jan Švácha, 19.03.2012
Dobrý den, mám dotaz - majitel bytu v panelovém domě v Rakovníku u Autostopu pronajímá jeho byt pravidelně od března do listopadu prapodivným zahraničním (problematickým) osobám, zřejmě z Bulharska. Vzhledem k tomu že bydlím přímo pod tímto bytem, vzniká mi díky pobývání těchto osob újma ( výrazný hluk (i v noci), časté poškozování mého bytu únikem vody.. ). Majitel bytu nemá žádný zájem tuto situaci změnit, ptám se proto zda existují nějaké možnosti na městě jak se proti tomuto majiteli bránit. Podotýkám že všechny jednotky v domě jsou v OV, je zde zřízeno společenství vlastníků. Byl bych vám vděčný za každou radu jak lze postupovat. Díky. J.P.

 

Dobrý den,

případné rušení nočního klidu může být řešeno jako přestupek a sankcionováno dle přestupkového zákona. Pro tento případ je dobré ohlásit rušení nočního klidu městské policii. Ostatní případy „sousedských sporů“ včetně případné náhrady škody bude třeba řešit soudní cestou. V rámci sousedských sporů u bytů, které nejsou ve vlastnictví města, nemá město bohužel žádné kompetence. Může řešit pouze v rámci přenesené působnosti problematiku případně spáchaných přestupků (rušení nočního klidů, přestupky proti občanskému soužití a podobné záležitosti). Snad jsem Vám svou odpovědí alespoň trochu pomohl…

Jan Švácha

 

Jan Švácha, 13.03.2012
Dobrý den. Co dělat, pokud paní na Bendovce pronajímá byt lidem, kteří v bytě chovají více psů (bojové plemeno a majitel psů je vyhrožující agresor). Několikrát u nich v bytě zasahovala MP a psy nechávají volně pobíhat po okolí? Mohla by městská policie kontaktovat (upozornit) majitelku bytu? Děkuji.
Dobrý den,
jak už je psáno v otázce, v případě, že byl na místě prováděn zákrok ze strany strážníků městské policie na základě oznámení, není jiná možnost než ve volání na městskou policii pokračovat. To znamená, že na konkrétní věc, například k volnému pobíhání psů, které bude nahlášeno na městskou policii, vyjede hlídka a problém bude řešit. Vztah mezi majitelem bytu a podnájemníkem, je zřejmě upraven smluvně a ze strany strážníků ani města do tohoto vztahu není možné nijak zásadně zasahovat. Pokud je však majitel agresívní a napadá sousedy, lze podat podnět na přestupkové řízení přestupkovému oddělení MěÚ. A pokud je psů větší množství, a žijí v nevyhovujících podmínkách, lze podat podnět o přešetření stavu věci Veterinární správě Rakovník ve Vladislavově ulici.
Jan Švácha
Jan Švácha, 09.03.2012
Dobrý den, než položím dotaz, musím vedení města pchválit, protože za posledních 20 let se Rakovník změnil výrazně k lepšímu. Vzhledem k tomu, že zde žiji od narození (1977), mám z toho velkou radost :). Nyní mé dotazy: A. postrádám v lokalitě Zátiší více stojanových odpadkových košů. V oblasti kolem Malinovského ulice není ani jeden. Přitom zde chodí velmi mnoho lidí na Jirkov, kteří jsou pak původci odhozených odpadků. B. v Hornické ulici máme značku v "Slepé ulice se v zimě neudržují" - cítím to jako diskrimaci, pokud platím daně (ze kterých jste nepřímo placeni i vy), pak nerozumím tomu, proč jsme jako obyvatelé této ulice penalizováni za to, že je slepá. Děkuji za odpovědi. Petr Šíma
Dobrý den,
ad A) Na Zátiší je jedna 1/4 košů rozmístěných ve městě tj. cca 25 košů, převážná většina je v sídlišti Zátiší a starém Zátiší. Konkrétně v ulici Malinovského jsou 3 koše u parkové úpravy za zastávkou městské dopravy u domů čp. 1590 a 1589. Město má celkem přes 200 košů, převážně ve středu města. V roce 2005 bylo rozmístěno 50 ks košů mimo střed a parky, a to zejména v ulicích, kde jsou nějaké travnaté plochy, aby lidé venčící psi mohli exkrementy odhazovat do košů. Návrh předkládaný radě byl však 100 ks. Vzhledem k finančním možnostem města bylo rozhodnuto tehdy takto a RM vybrala lokality, kam koše byly umístěny. V současné době je bohužel finanční situace ještě napjatější a nelze předpokládat, že by se v letošním roce podařilo další koše přidat. Je tomu tak i z toho důvodu, že každoročně je kolem 100.000 Kč vynakládáno na jejich opravy, které vznikly jako důsledek poškození vandaly (část z městského rozpočtu, část z rozpočtu svozové firmy). Koše pohříchu, jak zmiňujete, často nic neřeší. Stačí se podívat po zimě - kdyby nebylo metařů, v odpadcích  bychom se topili, protože dnes jsou lidé zvyklí odhodit odpadky v okamžiku jejich vzniku.
ad B) Komunikace v Hornické ulici se udržuje v plném rozsahu. Část páteřní k otočce je zařazena v komunikacích 2. Třídy, což znamená zásah do 12 hodin za podmínky, že jsou ošetřeny komunikace 1. třídy. Ve slepých ulicích, jak správně konstatujete, se pouze, pokud napadne sněhu nad 12 cm, pluhuje. Důvodem jsou především jejich menší dopravní významnost, téměř nulová svažitost, parkující auta, která neumožňují pohyb vozidel údržby, a je třeba s pokorou přiznat, že především finanční možnosti města. Běžné výdaje za zimní údržbu se pohybují okolo 5-6 miliónů Kč ročně. Děkuji za pochopení.
Jan Švácha
Jan Švácha, 09.03.2012
Pod Normou je parkoviště, za jehož vjezdem vpravo a podél zdi vzhůru (vlevo od schodů vzhůru na Bendovku) je naházena zřejmě skelná vata, kterou poslední týdny vesele shazují nějací dělníci, pravděpodobně ze střechy. Která firma to je? Jak dlouho to tam bude? Kolik toho je v ovzduší pro lidi, pejsky....na vedlejším hřišti? Kdo za to zodpovídá? A co s tím uděláte, aby se takový šlendrián neopakoval. Děkuji.

 

Dobrý den,

Městský úřad Rakovník provedl dne 6.3.2012 místní šetření. Ještě téhož dne byl kontaktován správce objektu, který potvrdil, že skelná vata pochází ze střechy objektu, která je z důvodu nevyhovujícího stavu opravována. Dle sdělení správce objektu bude skelná vata odvezena a likvidována na skládce EKOLOGIE s.r.o. Doklady o odstranění a uložení odpadů oprávněnou osobou budou předloženy k nahlédnutí na Městském úřadu, oddělení ekologie krajiny do 30.3.2012.

Další postup Městského úřadu Rakovník bude záležet na splnění podmínek, bude provedena následná kontrola.

Děkujeme za informaci.

Jan Švácha

09.03.2012
Dobrý den, chtěla jsem se informovat, jakým způsobem a zda mohu jako jednotlivec dát podnět na úpravu dopravního značení nebo zřízení zrcadla pro bezpečnější výjezd. Děkuji
Dobrý den,
Nejlepším řešením je zaslat písemnou žádost odboru dopravy, protože ten pak rozliší, jestli se to týká města - místních komunikací nebo kraje - krajských komunikací. Rozhodující podstavení má při rozhodování tento orgán státní správy a Policie ČR. Pokud oni nebudou souhlasit, není možno DZ umístit.
Jan Švácha
Jan Švácha, 09.03.2012
prosím Vás o informáciu, kde by som mohla zistiť nejaké údaje o cintoríne, resp. o príbuzných, ktorí sú pochovaní asi v Rakovníku?
 
Dobrý den,
údaje o hrobových místech na hřbitově je možné zjistit u správcové hřbitova paní Petry Gašpárkové tel. 724 230 447, popřípadě na mailové adrese hrbitov@umkrakovnik.cz. Podmínkou je skutečnost, že dědici hrob nezrušili. Dobré je také znát číslo hrobu, popřípadě alespoň jméno nájemce. V ojedinělých případech lze hrob nalézt i podle uložených osob. Pokud za hrob nikdo neplatil, hrozí, že po uplynutí předepsané doby a veřejném vyvěšení oznámení, byl dle platné legislativy zrušen.
Jan Švácha
Jan Švácha, 09.03.2012
Dobrý den,chtěla bych se zeptat,za jakých podmínek a kolik stojí jednodenní pronájem stánku v tržnici. Předem děkuji za odpověď Erbenová
Dobrý den,
veškeré informace jsou uvedeny v obecně závazné vyhlášce o místních poplatcích na webových stránkách města abc-z-uradu/vyhlasky-a-narizeni-mesta-opatreni-obecne-povahy/?detail=8372&kshowback=26 nebo jsou k dispozici na odboru ekonomickém u paní Benešové tel. 313 259 133. Ta také každé ráno vybírá poplatek přímo na místě, takže není problém si stánek ráno obsadit a přímo na místě zaplatit. Podmínkou je dodržení prodeje stanoveného sortimentu - výpěstků, sadeb a osiv a podobných produktů.
Jan Švácha
Jan Švácha, 09.03.2012
Dobrý den. V tisku jsem se dočetl o nevyužití dotace z evropských fondů na výstavbu obchvatu města Rakovník, přičemž Město by mělo mít údajně již všechny požadované podklady připravené. Můžete mi sdělit jaká je v současné době situace s výstavbou obchvatu města Rakovník a z jakého důvodu nejsou dotace na výstavbu obchvatu využity ? Děkuji.

Dobrý den, před časem otiskla některá média inzerci Středočeského kraje, v níž byly uvedeny záměrné nepravdy a spekulace.

Přípravy stavby obchvatu města Rakovníka jsou rozděleny na přeložku silnice II/229 označenou jako část B3 a B1, která by se měla napojit na již existující část B2 na jihozápadní straně města. V současné době jsou projekty u obou částí obchvatu ve fázi projektové dokumentace DÚR (dokumentace pro územní rozhodnutí). Orgány města nyní budou projednávat uzavření dodatku ke smlouvě s firmou, která by měla řešit získání pravomocného územního rozhodnutí pro část B3 (viz také titulni-strana/aktuality/?ftshow=592#news592). Aby mohlo město Rakovník požádat o dotaci, jsou k tomu zapotřebí min. dvě věci.

Tou první je získání pravomocného stavebního povolení, které může investor získat pouze za předpokladu vyřešení majetkoprávních vztahů k pozemkům pod stavbou. U nyní řešené části B3 nemá město Rakovník pod kontrolou 20 000 m2 pozemků z celkových 57 000 m2 v trase obchvatu. U některých pozemků mají majitelé velké požadavky na cenu a u některých se musí dořešit dědické řízení nebo jiná zástavní práva.

Druhou podmínkou je vyhlášení dotační výzvy, odkud by mohl projekt získat peníze. Ta zatím také nebyla vyhlášena. I kdyby se druhá podmínka naplnila, není projekt obchvatu města připraven do takové fáze, aby mohlo být požádáno o dotaci.

Dále je třeba podotknout, že obchvat města má smysl pouze v případě jeho návaznosti na budoucí přivaděč z R6, který připravuje Středočeský kraj. Dle našich informací ani tento projekt jako celek není připraven k realizaci. Svým způsobem město Rakovník připravuje projekt pro Středočeský kraj, protože obchvat města bude znamenat přeložky krajských komunikací. Město Rakovník se snažilo navrhnout písemnou formu dohody o spolupráci s krajem, ale reakce byla ze strany jeho zástupců velmi zdrženlivá.

Jan Polák, 17.02.2012

Stránka