Navigace

Výběr jazyka

  • Česky
  • English
  • Deutsch

Obsah

Dotazy od občanů

Stránka

Dobrý den, zajímalo by mě, proč bylo před Dům osvěty nainstalováno životunebezpené zábradlí. Na každou stranu trčí cca 10 cm trubky s ostrými hranami. Představa, že někdo uklouzne na naprosto nevhodných kostkách, které v zimě kloužou, a upadne hlavou na ostrou hranu trubky, mě děsí. Navíc z boku jsou trubky ve výšce dětské hlavičky.

Děkuji za otázku. Problematikou zábradlí jsme se zabývali již v průběhu kolaudace. Zábradlí je skutečně nebezpečné, a to i z dopravního hlediska. Odbor dopravy doporučil  do obou boků doplnit  "oblouky", které se  napojí na horní a spodní  konce 10cm trubek.  To bude v nejbližší době realizováno. Ještě jednou děkuji za zájem o řádný chod města.

 

Jan Švácha, 28.06.2012
Dobrý den, rád bych se zeptal z jakého důvodu neodpovídáte na všechny dotazy, které Vám jsou zaslány. Již několikrát jsem zaslal dotaz či návrh a nebylo mi odpovězeno ani zde, ani na mail. Ptám se tedy znovu. Neuvažuje město Rakovník o zřízení profilu na sociální síti Facebook? Je to velmi rozšířené a myslím, že je to dobrý prostředek pro sdílení informací od MÚ. Inspiraci si můžete vzít například v Berouně. Viz jejich internetové stránky. Pojďme rozvoji naproti. Nechcete, aby byl Rakovník oprávněně označován jako zaostalé město a region. Díky

Na vaši otázku jsem odpovídal 25. dubna. Profil je založen a pracuje se na jeho náplni. Až bude vše podle našich představ, zveřejníme jeho adresu. 

Jan Švácha, 19.06.2012
Dobrý den,mám dotaz na provozovatele těchto internetových stránek. Je zde uvedena poměrně rozsáhlá statistika teplot, vlhkosti a vůbec počasí v mém rodném městě. Mohli byste mi, prosím, sdělit, kde je umístěno čidlo, které uvedené hodnoty snímá? Téměř každý den je zde uvedeno maximum kolem 30°C někdy v 8:00 ráno, což je poměrně prapodivné. Když si někdo dá tu práci zveřejňovat statistiky o počasí, mohlo by to vypadat trochu jinak. Na tyto nesrovnalosti mne upozornil kolega v práci, který si po několika dnech pozorování těchto statistik myslí, že jsem se narodila v Kocourkově.

Děkuji za podnět. Předám jej informatikům, kteří mají zařízení na starosti.

Jan Švácha, 13.06.2012
Zdravím,chtěl bych vědět jestli někdo dohlíží ve dnech kdy se konají trhy na to, aby při vybalování a sklízení prodejci ze stánků nešlapali a tím pádem neničili plochu kde je vysazená tráva a květiny.Děkuji.

Dobrý den,

na Vámi zmíněnou problematiku by měla dohlížet městská policie. Mám k Vám prosbu. Městská policie nemůže být všude. V případě, že zjistíte Vámi zmíněný přestupek, zavolejte na číslo 156 a informujte ji. Děkuji za pochopení.

Jan Švácha, 13.06.2012
Dobrý den,Měl bych na vás otázku,co plánuje město s prázdnými kasárna,když se mají rušit. A zda není pro město ztráta,zrušení posádky jako takové s ohledem i na množství financí plynoucích z daních. Děkuji

Dobrý den,

informace o rušení kasáren je pro mě nová a podle mě i nepodložená. Na včerejší schůzi bezpečnostní rady se na toto téma hovořilo a z diskuze vyplynulo, že žádné rozhodnutí o konci záchranného pluku v Rakovníku nepadlo. Z toho důvodu není možné ani plánovat, co s prázdnými kasárnami. Další podstatnou skutečností je, že kasárna ani většina pozemků pod nimi městu nepatří.

Jan Švácha, 13.06.2012
Dobrý den. Nedávno jsem zažil pozoruhodnou dopravní příhodu: Jel sem automobilem vzhůru ulicí Alešovou, směrem k ulici Pražské. Minul jsem ulici Michálkovu a blížil se ke křížení s cestou, která vede od vily Na spravedlnosti parkem, překříží Alešovu a pokračuje dolů směrem k domovu seniorů. V tu chvíli se směrem shora od vily Na spravedlnosti po této parkové cestě vyřítil cyklista a bez rozhlédnutí pokračoval vysokou rychlostí směrem k domovu seniorů. Za ním se stejnou rychlostí řítila další cyklistka. Byl jsem připraven prudce zabrzdit, avšak rychlým pohledem jsem se přesvědčil, že třetí cyklista už nejede, takže jsem naopak (pokud to svah dovolil) poněkud zvýšil rychlost - aby si cyklistka případně uvědomila, jak nebezpečnou situaci právě vytvořila. Patrně si toho všimla, protože se ohlédla a cosi směrem ke mně křičela (další značně riskantní manévr při té rychlosti). Její reakcí jsem byl zprvu překvapen, ale pak jsem dospěl k názoru, že si mohla myslet, že vzhledem ke mně přijížděla zprava, tudíž se domnívala, že má přednost. A to je právě to, na co bych rád dostal odpověď od nějakého odborníka na organizaci dopravy. Uprostřed té parkové komunikace - na hranici "křižovatky" s ulicí Michálkovou - je v asfaltu zbytek ocelového sloupku, který měl bránit ve vjezdu dvoustopým vozidlům. Nikdy mě nenapadlo považovat tu cestu za komunikaci rovnocennou Alešově ulici. Jednoznačně jsem ji považoval za chodník (cestu pro pěší), přičemž přes ulici Alešovu není zřízen přechod pro chodce. Po popsaném zážitku jsem v tom místě zvýšil ostražitost, ale zajímalo by mě, jakým způsobem by se řešila případná kolize s některým z těch cyklistů. Měli přednost zprava, nebo se měli rozhlédnout, protože vjížděli do ulice Alešova z místa mimo vozovku? Děkuji.

Dobrý den.

Popisované místo není křižovatka, takže všichni cyklisté musejí dát přednost všem vozidlům, která jedou. Alešovou ulicí směrem k ulici Pražské a opačným směrem.

Pro upřesnění: Podle zákona č. 361/2000 Sb., ve znění pozdějších změn §1 písm. w) je křižovatka místo, v němž se pozemní komunikace spojují nebo protínají. Za křižovatku se nepovažuje vyústění polní nebo lesní cesty nebo jiné účelové komunikace na jinou pozemní komunikaci. Ve zmíněném případě se jedná o veřejně přístupnou účelovou komunikaci, která je určena převážně pro pěší.

 

Jan Švácha, 13.06.2012
Dobrý den, chtěl bych vědět, co je pravdy na tom, že v mateřské školce v Průběžné ulici, se má zrušit kuchyň a jídlo bude dodávat firma Eurest. Děkuji.

Není to pravda!!! Jde o fámu, která vnáší zmatek do řad rodičů i zaměstnanců školek. Původ tohoto nesmyslu je možné vysledovat pravděpodobně v návrhu, který firma Scholarest předložila městu a který rada zhruba přede dvěma měsíci pouze vzala na vědomí, aniž by o něm dále rozhodovala. Pro přesnost je nutné podotknout, že rada je povinna se zabývat všemi návrhy, které přijdou na adresu města. Ještě jednou tedy opakuji, že tvrzení o tom, že by školní a školkové kuchyně převzala jakákoliv firma, je nepravdivé a nesmyslné.

Jan Švácha, 13.06.2012
Dobrý den.Bylo by možné více a lépe zvýraznit přechody pro chodce v blízkosti 1.ZŠ?Mám konkrétně na mysli přechod pro chodce ve Vladislavově ulici mezi "veterinou" a fitness Milenium + přechod u Vysoké brány.Tyto přechody nejsou nijak moc bezpečné a hlavně nevýrazné.Je možnost lepšího a výraznějšího označení?Jde přece hlavně o bezpečnost dětí,které tu (téměř)denně přecházejí.Děkuji.

Dobrý den,

děkuji za podnět. Souhlasím s Vámi v tom, že je zapotřebí lokalitu v okolí Milénia lépe zabezpečit. Celou situaci řeší projekt na rekonstrukci Vladislavovy ulice. Do té doby by v lokalitě mohla zvýšit svoji kontrolní činnost městská policie. Váš podnět předám.

Jan Švácha, 17.05.2012
Zdravím, rád bych věděl, zda se v brzké době chystá kompletní rekonstrukce ulice od hlavní křižovatky na Zátiší směrem k Anexii? Je totálně zdevastovaná nejen silnice ale i chodníky. Díky za odpověď.

Dobrý den,

v letošním roce se v rozpočtu s celkovou rekonstrukcí ulice Malinovského nepočítá. Proběhnou zde pouze udržovací nejnutnější opravy. O situaci v této lokalitě pochopitelně víme. Děkuji za podnět, který předám a dám popud k jeho zařazení do příštího rozpočtu. 

Jan Švácha, 17.05.2012
Dobrý den. Před naším domem Fojtíkova 2404-07 bylo vyhrazeno(namalovány nové čáry) 1 parkovací místo pro invalidu,které zabete cca 1,5 místa normálního.Ale staré čary zustaly a nelze podle nich parkovat tak,aby se využila dostačně kapacita parkovacích míst,kterých je tu už takhle málo!Je možnost vyznačit novýma čarama ostataní parkovací místa a tím zefektivnit parkování.Díky za rychlou odpověď

Dobrý den,

vyhrazené invalidní místo vzniklo ve Vámi zmíněné lokalitě nově a skutečně zabere 1,5 normálního parkovacího místa. Původní dopravní značení však již není téměř patrné. Z toho důvodu bude dopravní značení optimálně obnoveno tak, aby byl využit veškerý zbývající prostor pro parkovací místa, v okamžiku, kdy bude v této ulici probíhat blokové čištění. Děkuji za pochopení.

Jan Švácha, 17.05.2012

Stránka