Navigace

Výběr jazyka

  • Česky
  • English
  • Deutsch

Obsah

Dotazy od občanů

Stránka

Dobrý den, mám dotaz ohledně Žižkova náměstí. Kdy by měla proběhnout revitalizace této části náměstí, respektive kdy by měla být dokončena? Děkuji.

Dobrý den,

jedná se o regeneraci MPZ Rakovník a týká se ulic Martinovského a V Hradbách, nikoli Žižkova náměstí. V první polovině února se staveniště předává zhotoviteli, zahájení stavebních prací se předpokládá ve druhé polovině února, pokud budou vhodné klimatické podmínky. Předpoklad dokončení prací připadá na konec června tohoto roku. 

S pozdravem

J. Cafourek, tiskový mluvčí MěÚ

Jirka Cafourek, 09.01.2019
Dobrý den, mám dvě otázky. První, s kým má město smlouvu o odtahu vozidel a kolik platí za odtah vozidla? A druhá je kolik vozidel má město? Děkuji.

Dobrý den,

město má uzavřenou smlouvu o ekologické likvidaci vozidla se třemi firmami - Trak s.r.o., Robert Oplt a Autostop Rakovník. Za manipulaci s vozidlem (nadzvednutí) + odtah se platí shodná částka u všem firem a to 600,- Kč. 

Město má ve vlastnictví 11 vozidel a 1 skůtr.

S pozdravem

J. Cafourek, tiskový mluvčí MěÚ

Jirka Cafourek, 18.12.2018
Dobrý den, můžete mi sdělit, kde na stránkách města najdu složení povodňové komise, povodňové komise s rozšířenou působností a vysvětlit mi rozdíl mezi těmito komisemi?

Dobrý den,

složení těchto komisí najdete v sekci "Organizační struktura" v levém sloupci webových stránek pod odkazem "Zvláštní orgány" a rozkliknutí příslušné komise. 

 

Rozdíl mezi povodňovou komisí obce, v tomto případě města Rakovník, a povodňovou komisí obce s rozšířenou působností města Rakovník spočívá v následujícím:

1. Povodňovou komisi obce může zřídit obecní Rada. Povodňovou komisi obce s rozšířenou působností zřizuje starosta obce s rozšířenou působností.

 

2.Povodňová komise obce má působnost pouze na katastru své obce (města Rakovník) a povodňová komise obce s rozšířenou působností má působnost ve svém správním obvodu (83 obcí).

 

3. Povodňová komise obce je podřízená povodňové komisi obce s rozšířenou působností.

S pozdravem

J. Cafourek, tiskový mluvčí MěÚ 

Jirka Cafourek, 29.11.2018
Dobrý den, kdo má na starosti funkčnost kamer, které hlídají naši bezpečnost ve městě a funguje ta u dětského hřiště "s lodí"? Děkuji za info.

Dobrý den,

kamery má na starostí městská policie. Na Vámi zmiňovaném místě se kamera nachází a momentálně je funkční, byla dočasně mimo provoz. Záznam je poskytován pouze orgánům řešící nějaký přestupek, popř. Policii ČR.

S pozdravem

J. Cafourek, tiskový mluvčí MěÚ

Jirka Cafourek, 27.11.2018
Dobrý den, kolik je na území města krytů a zda jsou někde evidovány a kontrolovány? Děkuji

Dobrý den,

v Rakovníku se žádný kryt již nenachází. Za minulého režimu bylo v Rakovníku asi 7 stálých tlakově odolných krytů 5. kategorie s celkovou kapacitou přibližně 2000 osob. Byly vybavené filtroventilací, radiomajáky, tlakovými dveřmi, nouzovými výlezy, některé měly i improvizované filtroventilační zařízení (jízdní kola napojená na bedny s dřevěným uhlím) a starali se o ně správci, kteří je udržovali v provozuschopnosti. Po revoluci se tyto kryty staly terčem posměchu, byly označeny za zbytečné a proto se postupem času zrušily a prodaly, ať už majitelům domů, ve kterých byly vybudovány, nebo podnikatelům. Většinou došlo k nějakým úpravám, které tyto kryty úplně znehodnotily, takže dnes už jsou z nich pouhé sklepy.

S pozdravem

J. Cafourek, tiskový mluvčí MěÚ

Jirka Cafourek, 21.11.2018
Dobrý den, chtěla jsem se zeptat, na koho se příp. obrátit, pokud bychom chtěli navýšit počet kontejnerů na směsný komunální odpad a na nápojové kartony. Jedná se o sídliště V Lukách. Mohu poslat fota, kontejnery zde doslova "přetékají" odpadem. Popelnice na nápojové kartony jsou obloženy i úhledně srovnanými krabicemi ve větším množství zřejmě i z nedaleké školky, ale zjevně je nádob málo. Děkuji

Dobrý den,

se záležitostmi ohledně odpadů se můžete obrátit na referenta odboru správy majetku Petra Štrougala, pstrougal@murako.cz, +420 313 259 118.

S pozdravem

J. Cafourek, tiskový mluvčí MěÚ

Jirka Cafourek, 21.11.2018
Dobrý den, ve Spalově ulici parkují na některých vyhrazených místech pro invalidy s vyznačenou SPZ pravidelně jiné vozy. Mám tedy několik otázek: 1. Který odbor uzavírá smlouvy o zřízení těchto míst? 2. Co musí být splněno pro takovouto rezervaci místa? 3. Jak často se kontroluje splnění těchto podmínek? 4. Kdy naposled byla provedena kontrola konkrétně míst ve Spalově ulici? Takto to totiž vypadá, že jsou tato parkovací místa zneužívána.

Dobrý den,

občané zde parkují na základě rozhodnutí o povolení zvláštního užívání místní komunikace a toto rozhodnutí vydává odbor dopravy ve spolupráci s odborem správy majetku. Žádost o povolení zvláštního užívání může podat každý občan, odbor správy majetku ji následně předkládá radě města, která rozhoduje o schválení. Ve většině případů se žádosti povolují z kapacitních důvodů pouze pro držitele průkazů ZTP a ZTP/P. Městský úřad pravidelně kontroluje dobu platnosti vydaného povolení, případné zneužívání vyhrazených parkovacích míst však nekontroluje. Městská policie nemá informace o pravidelném parkování jiných vozidel na vyhrazených místech. Jakmile je takové místo obsazeno cizím vozidlem, majitel tohoto místa zpravidla volá na linku 156. Dle velitele MP se tyto případy stávají a vozidlo je následně odtaženo. Nicméně majitel se většinou dohledá ještě dříve. Stává se totiž, že vozidlo, pro něhož je toto místo určeno, má v opravě, proto na místě parkuje jiným vozidlem.

S pozdravem

J. Cafourek, tiskový mluvčí MěÚ

Jirka Cafourek, 20.11.2018
Dobrý den. Čí byl prosím nápad na umístění kamene na výjezdu z Klicperovy ulice? Jaký úředník jeho původní umístění navrhl a schválil? Kolik stálo následné přemístění a z jakých zdrojů byly náklady na přemístění hrazeny? Děkuji.

Dobrý den,

rozhodnutí o umístění kamenů spadá do kompetence odboru správy majetku a byly zde umístěny z estetického hlediska, přesné umístění kamenů dáno nebylo. Poloha kamenů měla být situována tak, aby nebránila výhledu. Instalace proběhla v pátek a bylo zjištěno, že poloha je nevyhovující, firma tedy musela zajistit nové odpovídající umístění. Cena objednávky za dodání a instalaci kamenů byla 17 654,- Kč a byla hrazena z rozpočtu odboru správy majetku. Kámen byl dnes posunut, aby nebránil výhledu do křižovatky. Přemístění nestálo žádné peníze navíc, jelikož bylo v rámci objednávky.

S pozdravem

J. Cafourek, tiskový mluvčí MěÚ

Jirka Cafourek, 20.11.2018
Dobrý den, rád bych touto cestou požádal Městský úřad o vyjádření ke stavu schodů v Heroldově ulici (u Raportu), nacházející se na městském pozemku 3868/1. Děkuji, Petr Šíma

Dobrý den,

odbor správy majetku registruje špatný stavu těchto schodů, celková rekonstrukce však není v zásobníku projektů a v současné době se neplánuje. Na schodech byly provedeny lokální opravy po nepříznivých klimatických podmínkách.

S pozdravem

J. Cafourek, tiskový mluvčí MěÚ

Jirka Cafourek, 19.11.2018
Vážený pane starosto, obracím se na Vás se žádostí, zda byste se nemohl zasadit o prošetření bezpečnosti přechodu na ulici Plzeňská (mezi Albertem a firmou Mercedes). Přechod je velmi frekventovaný, nebezpečný a v brzkých ranních hodinách a po setmění špatně viditelný (neosvětlený). Občané, žijící v této lokalitě, zvláště potom starší lidé a školáci, mají co dělat, aby se bezpečně dostali na druhou stranu. Nehledě na to, že se zde již stalo několik dopravních nehod, při nichž byli vážně zraněni právě chodci. Děkuji za pochopení S pozdravem V Rakovníku 15. listopadu 2018 Ing. M. Rojíková

Dobrý den,

tuto problematiku vnímáme a nezávisle na nehodách, které se staly na Vámi zmiňovaném přechodu v Plzeňské ulici u obchodního centra Albert, byly již v minulých měsících provedeny kroky pro nasvícení tohoto přechodu. Projektová dokumentace je hotová, realizace je plánována na příští rok. 

S pozdravem

J. Cafourek, tiskový mluvčí MěÚ

Jirka Cafourek, 19.11.2018

Stránka