Navigace

Výběr jazyka

  • Česky
  • English
  • Deutsch

Obsah

Dotazy od občanů

Stránka

Dobrý den kdo zodpovídá za autobusové zastavky?Nemohlo by dojit k osazeni třeba dvou laviček k sezení a většímu zastřešení v případě deště se tam nemůže vejít více lidí.Mám na mysli třeba zastávkuna Pražské.Děkuji

Dobrý den,

město postupně buduje jednotlivé důležité zastávky ve městě. Začalo se vybudováním dopravního terminálu (2004) a postupně se pokračuje tak, jak pokračují rekonstrukce jednotlivých ulic. V loňském roce jsme vybudovali 2 zastávky - v ul. Lišanská a ul. Plzeňská. V ulici Pražská je problém se sítěmi, kterými je ulice doslova prošpikována, z tohoto důvodu nemůžeme vybudovat větší přístřešek. Druhým problémem je také výhled řidičů vyjíždějících z jednosměrné ul. Spalova, větší přístřešek by výhled ještě více omezil. 

O případném navýšení počtu laviček na zastávkách bude v brzké době rozhodovat rada města.

S pozdravem

A. Štulajterová, tisková mluvčí MěÚ

Alida Štulajterová, 23.05.2016
Dobrý den podruhé. Rád bych znal odpovědi na následující otázky: 1. Lze odhadnout, kdy by mohlo dojít k převodu zábradlí lemujícího Plzeňskou od viaduktu do majektu města? Je to taková ostuda! 2. Jak dlouho bude součástí parkoviště u Billy "díra po stánku" a v ní kopec zeminy? 3. Kolik se vybralo na parkovném prostřednictvím parkovacích automatů? 4. Dočkáme se letos revitalizace Palackého ulice včetně zkulturnění okolí závory? Ulice vedoucí na náměstí, která je ostudou Rakovníka, včetně závory s "mega cedulí". Petr Šíma

Dobrý den,

převod zábradlí bohužel nelze uskutečnit, protože majitel nekomunikuje. Město tak musí celou záležitost řešit jinou, daleko složitější, cestou. V současné době se zpracovává nabídka nejen na rekonstrukci zábradlí, ale také chodníků. Termín dořešení převodu se však nedá předjímat, ale rádi bychom tuto záležitost vyřešili nejpozději příští rok.

Parkovací automaty ve Vysoké a Poštovní ulici jsou v provozu od roku 2012, za tuto dobu byl zisk z jejich provozu ve výši 317 078 Kč (po odečtení pořizovací ceny a všech průběžných nákladů na jejich provoz).

Na Palackého ulici existuje studie z roku 2011, ale její podoba je v současné době neaktuální. Tato studie se bude aktualizovat v souladu s parkovacím systémem. V současné době, do úplného dořešení parkovacího systému na Husově náměstí, tedy rekonstrukci ul. Palackého nepřipravujeme. S rekonstrukcí však určitě počítáme jakmile bude dořešena otázka parkování na Husově náměstí.

Co se týče pozemku u Billy - jedná se o pozemek soukromého vlastníka, takže bohužel na tuto otázku nemohu odpovědět.

S pozdravem

Alida Štulajterová, tisková mluvčí MěÚ

Alida Štulajterová, 22.05.2016
Dobrý den, mohu vědět, jak dopadl záměr města na odprodej pozemku p.č. 30/1 v k.ú. Hořesedly, který je majetkem Města Rakovník. Děkuji za odpověď.

Dobrý den,

pozemek jako celek si nikdo neodkoupil, a proto bylo rozhodnuto o rozdělení na menší parcely a následném prodeji těchto jednotlivých parcel.

S pozdravem

Alida Štulajterová, tisková mluvčí MěÚ

Alida Štulajterová, 22.05.2016
Dobrý den, z jakého důvodu se zavedla "provozní doba" semaforů na křižovatce u Tylova divadla? Jaké jsou provozní hodiny všech semaforů ve městě a kdo o nich rozhoduje? Děkuji za odpovědi. Petr Šíma

Dobrý den,

k zavedení "provozní doby" křižovatky u Tylova divadla došlo z důvodu poruchy smyček uložených ve vozovce. Do doby, než dojde k jejich opravě, byla křižovatka operativně naprogramována na určitý cyklus a na noc se vypíná. Po opravě, která je naplánována na letní měsíce, se vrátí do svého původního režimu. O provozní době rozhoduje odbor správy majetku, nebo vedení města na návrh např. Policie ČR nebo odboru dopravy.

Obě zbylé křižovatky se vypínají v sobotu ve 12 hodin a znovu se zapínají v neděli ve 12 hodin.

S pozdravem

Alida Štulajterová, tisková mluvčí MěÚ

Alida Štulajterová, 18.05.2016
Dobrý den, chci se zeptat - kde všude v Rakovníku jsou kontejnery na elektroodpad ? Na zátiší jsou velmi blízko sebe, jinde téměř nejsou. Nešel by nějaký přidat někam poblíž centra města ? Děkuji

Dobrý den,

děkujeme za dotaz. Jako základní místo je pro pro ukládání elektrozařízení stanoven obecně závaznou vyhláškou sběrný dvůr. Kromě toho je také rozmístěno 6 kontejnerů na drobný elektroodpad na místech s největší koncentrací obyvatel. Tento projekt je v tuto chvíli pouze zkušební, ale bohužel se moc neosvědčuje, protože obyvatelé nerespektují, že je do kontejnerů možné ukládat pouze drobné elektrospotřebiče a pokud se jim něco do vhozového otvoru nevejde, odloží to vedle. Stejně tak občané nerespektují případnou zaplněnost kontejnerů. Týdně odvážíme ze stanovišť více než 2 dodávky odpadu, který patří do sběrného dvora a občané jej odloží u kontejnerů. 

Jakékoliv stanoviště na odpad je reálným zdrojem černých skládek, takže prozatím neplánujeme ani rozšíření tohoto systému, ani přesunutí stávajících nádob na jiná stanoviště.

Děkujeme za pochopení.

S pozdravem

Alida Štulajterová, tisková mluvčí MěÚ

Alida Štulajterová, 12.05.2016
Že si město hrálo na tichou poštu ohledně poplatků za druhou nemovitost, to si myslí víc lidí, jak je možné,se to prosáklo až vloni když začli padat pokuty? Jak to, že jste mi vyměřili pokutu až letos, když jsem za dva roky zpátky platil loni. Jak máte pořešeno pokud v bytě bude nájemník s trvalým pobytem v Rakovníku a platí si odpady protože je zde hlášen ( rozumím tomu poplatku a dává mi smysl pokud tam bude někdo mimo město).

Dobrý den,

v zákoně o místních poplatcích je zakotveno, že fyzická osoba může být poplatníkem místního poplatku současně ze dvou důvodů, jednak z důvodu pobytu na území obce, jednak z důvodu vlastnictví stavby určené k individuální rekreaci, bytu nebo rodinného domu, ve kterých není hlášena k pobytu žádná fyzická osoba. Tuto změnu přinesla novela zákona č. 174/2012 s účinností od 1. 7. 2012.

V rozsahu zákonného zmocnění přijalo zastupitelstvo města Rakovník dne 26. 11. 2012 OZV č. 9/2012, která definuje poplatníky v čl. II, a to zcela v souladu se zákonem. Pokud má fyzická osoba ve městě trvalý pobyt je povinna uhradit místní poplatek z titulu trvalého pobytu. Pokud na území města  vlastní stavbu pro individuální rekreaci, byt nebo rodinný dům, ve kterém není hlášena k pobytu žádná fyzická osoba, je povinna uhradit místní poplatek ve výši odpovídající poplatku za jednu fyzickou osobu. Může se stát, že fyzická osoba de facto hradí místní poplatek dvakrát, avšak z různých zákonných důvodů. 

Dále zákon o místních poplatcích umožňuje navýšení poplatku pokud nebude uhrazen včas, nebo ve správné výši.  Zastupitelstvo města v čl. VII OZV č. 9/2012 stanovilo pravidla pro navyšování poplatků, které nebyly uhrazeny včas, nebo ve správné výši.

V současné době městský úřad přistoupil k vyměření poplatků, které nebyly zaplaceny včas, nebo ve správné výši, včetně navýšení za období od roku 2013 do roku 2015 u poplatníků, kteří v tomto období vlastnili na území města stavbu určenou k individuální rekreaci, byt nebo rodinný dům, ve kterých nebyla hlášena k pobytu žádná fyzická osoba. Lhůta pro stanovení poplatků činí dle § 148 zákona č. 280/2009 Sb., daňový řád, 3 roky. Poplatky jsou tedy vyměřovány zcela v souladu se zákonem a OZV č. 9/2012.

Citovaná vyhláška je doposud dostupná na abc-z-uradu/vyhlasky-a-narizeni-mesta-opatreni-obecne-povahy/obecne-zavazna-vyhlaska-c-9-2012-o-mistnim-poplatku-za-provoz-systemu-shromazdovani-sberu-prepravy-trideni-vyuzivani-a-odstranovani-komunalnich-odpadu-14673.html?kshowback=26.

S pozdravem

Alida Štulajterová, tisková mluvčí MěÚ

Alida Štulajterová, 12.05.2016
Dobrý den, chtěla bych se zeptat zda má městská policie facebookové stránky, chtěla bych mít informace snáze přístupné, např. odchyt psů atd. Děkuji D.S

Dobrý den,

městská policie nemá stránky na Facebooku.

S pozdravem

Alida Štulajterová, tisková mluvčí MěÚ

Alida Štulajterová, 12.05.2016
Dobrý den, upozorňoval jsem MěP na nepojízdný vůz (zelená Lancia) bez registračních značek, který zabírá parkovací místo na parkovišti u čerpací stanice Benzina. Vůz tam stojí dál, výzva od MěP majiteli žádná, odpověď na můj podnět od MěP rovněž žádná.

Dobrý den,

děkujeme za informaci. Vámi uváděné vozidlo dle novely zákona č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, bohužel nenaplňuje znaky vraku (citujeme: "vozidlo, které je pro závady v technickém stavu zjevně technicky nezpůsobilé k provozu na PK a obnovení způsobilosti by si vyžádalo výměnu, doplnění nebo opravu podstatných částí mechanismu nebo konstrukce silničního vozidla "dále jen vrak"). Z tohoto důvodu nebylo u Vámi popisovaného vozidla nijak zakročeno.

S pozdravem

A. Štulajterová, tisková mluvčí MěÚ

Alida Štulajterová, 09.05.2016
Dobrý den chci se zeptat zda se počítá se zvysenim počtu laviček v Čermákovych sadech.Děkuji

Dobrý den,

v letošním roce dojde k částečné opravě Čermákových sadů. V rámci této opravy budou doplněny také lavičky (cca 15 ks).

S pozdravem

Alida Štulajterová, tisková mluvčí MěÚ

Alida Štulajterová, 02.05.2016
Dobrý den, minulý rok byl nově zřízen jednosměrný provoz v ulici Bratří Burianů v Rakovníku. Zřejmě tímto krokem došlo ke zvýšení provozu v ulici Nad Tržištěm, většina lidí jedoucích od Olešné si zde krátí cestu. Auta projíždějící touto lokalitou jedou většinou velmi rychle a stávají se nebezpečnými pro místní obyvatele. Bylo by prosím možné nějakým způsobem též upravit provoz v této lokalitě (omezení vjezdu, snížení rychlosti, obytná zóna, retardéry..)? Současné situace je dlouhodobě neúnosná. Děkuji

Dobrý den,

děkujeme za Váš podnět.Nárůst vozidel podle našeho názoru nesouvisí se zjednosměrněním ulice Bratří Burianů, ale s obnovením činnosti zahrádkářů, kteří stále častěji používají automobily k dojezdu k zahrádkám. Jen počet parkujících vozidel v Sadové ulici odhadujeme na několik desítek. 

Město v současné době neuvažuje o žádných dalších opatřeních v této lokalitě, ale situaci budeme sledovat a pro sledování využijeme také studenty Střední zemědělské školy v Rakovníku, kteří již obdobný průzkum pro město několikrát zajišťovali. 

S pozdravem

Alida Štulajterová, tisková mluvčí MěÚ

 

Alida Štulajterová, 27.04.2016

Stránka