Navigace

Výběr jazyka

  • Česky
  • English
  • Deutsch

Obsah

Dotazy od občanů

Stránka

Zajímalo by mě z čího popudu bylo provedeno nové dopravní značení na nábřeží T.G.M u zimního stadionu ? Navíc toto dopravní značení je v rozporu ze zákonem o provozu na pozemních komunikacích. Toto nové značení vůbec nic neřeší a komplikuje akorát situaci návštěvníkům při zápasech a veřejném bruslení.Děkuji za odpoveď.

Dobrý den,

zasílám vyjádření z odboru dopravy:

Značení bylo stanoveno odborem dopravy po předchozím vyjádření příslušného orgánu Policie ČR, což přesně požaduje zákon 361/2000 Sb. Prvotní podnět na řešení dopravní situace podal jeden z obyvatelů trvale žijících na nábřeží, který upozornil na problémy s parkováním a stáním v zeleni v obytné zóně. Na základě tohoto podnětu a ústního jednání s účastí města, MP, Policie ČR a jednoho z obyvatelů lokality, a vyjádření PČR (souhlasu) byla stanovena daná přechodná úprava provozu.

Nezákonné být v žádném případě nemůže, protože při jakémkoli stanovení přechodné úpravy provozu v roce 2015 stačí pouze vyjádření Policie ČR. Navíc všichni přítomní při jednání souhlasili. 

Andrea Strnadová, 19.01.2016
Dobrý den, již před půl rokem zastupitelstvo odhlasovalo zahájení procesu odprodeje bytů v ulici Otýlie Beníškové č.p. 2532. Zajímalo by mě jak proces pokračuje, jestli se vůbec něco děje a kdy budou byty oceněny a umožněny k případnému prodeji. Díky

Dobrý den,

dle informací z odboru správy majetku se v současné době připravuje prohlášení vlastníka, které bude s největší pravděpodobností předloženo k projednání na zasedání zastupitelstva 25. 4. 2016. Následně bude toto podáno ke vkladu práva do katastru nemovitostí a po zveřejnění záměru odprodeje jednotlivých bytových jednotek budou osloveni současní nájemci předmětných bytů.

Andrea Strnadová, 18.01.2016
Dobrý den jak jsou aktualizovany www.stránky?Děkuji

Dobrý den,

stránky jsou aktualizovány průběžně podle požadavků vedení města a jednotlivých vedoucích odborů.

Andrea Strnadová, 12.01.2016
Dobrý den,chtěla bych se zeptat,proč bylo zrušeno občerstvení ve žluté budově na parkovišti u Billy a jestli se někam nepřesunulo. Jednu chvíli na budově visela cedule o jejím stěhování do stále volného prostoru nově postaveného centra. Děkuji za odpověď.

Dobrý den,

jedná se o pozemek, který patří soukromému subjektu (investorovi nákupního centra), a ten nás bohužel o svých zájmech nemusí informovat. Dle našich informací se ale místo "buňky" s rychlým občerstvením bude na daném místě rozšiřovat parkoviště. O tom, zda se dohodli provozovatelé občerstvení s investorem na jiném místě možného podnikání, nemáme zatím žádné zprávy. 

Andrea Strnadová, 07.01.2016
Dobrý den, chtěl bych se zeptat na zemědělské pozemky, které má město ve vlastnictví. Protože jsou všechny nájemní smlouvy uzavřené na dobu neurčitou, tak bych chtěl vědět, jak často se vypisuje výběrové řízení na nájemce pozemků. Měl bych o pronájem zájem a nabídl bych i vyšší nájemné. Děkuji

Dobrý den,

zasílám vyjádření z odboru správy majetku: Pokud jsou smlouvy uzavřeny na dobu neurčitou, tak se nový záměr nevypisuje, dokud se smlouva neukončí. Smlouva může být ukončena většinou z důvodu neplacení či nezemědělského využívání pozemků. Často se to však nestává. Pokud platí a orají, tak smlouvy město nechává. U smluv na dobu určitou se záměr vypisuje vždy při uplynutí doby platnosti. V 99 % jsou všechny pozemky vhodné k zemědělskému využití pronajaty či propachtovány. Evidence zemědělských pozemků se dělala od konce roku 2014 do podzimu letošního roku, kdy město většinu nepronajatých pozemků pronajalo. V současné době tedy město nemá žádné další k využití, a ani se neblíží ukončení smluv či nějaká výpověď.

O pronájem jakéhokoliv pozemku může požádat kdokoliv a kdykoliv s nabídkou nájemného a je na rozhodnutí rady města, zda vypoví stávající smlouvu a zveřejní záměr. Je však nutné vzít v potaz, že většina smluv mají roční výpovědní lhůtu až k 1. 10., a to z důvodu zemědělského roku.

Andrea Strnadová, 06.01.2016
Dobrý den.Zajímalo by mě z jakého důvodu bylo fy. VSP Auto rozšířeno parkoviště na 5 míst.Většinou zeje prázdnotou.Přitom v přilehlém sídlišti s 232 byty je zoufalý nedostatek parkovacích míst.Neuvažuje se s rozšířením parkoviště pod "Stalinem" ? Děkuji a jsem s pozdravem Lechner

Dobrý den,

společnost VSP Auto si požádala o povolení zvláštního užívání na 5 parkovacích míst a rada města jim uvedené schválila. Dle mých informací mají navíc na tato místa uzavřenou nájemní smlouvu.

O rozšíření parkoviště „ Pod Stalinem“ se v tuto chvíli neuvažuje.

Andrea Strnadová, 28.12.2015
Dobrý den. V prostoru mezi parkovištěm u Albertu a silnicí je schodiště, které je po setmění téměř ve tmě. Můj otec si tam před pár dny ošklivě zranil ruku, když upadl (je mu 80 let). Plánuje se tam instalace nějaké lampy? Děkuji.

Dobrý den,

Váš podnět jsem předala odboru správy majetku. Ten mne informoval, že po prohlídce daného místa zjistil, že lampa, která osvěcuje schodiště a okolí, je hypermarketu Albert. Jelikož je i pozemek daného hypermarketu, není možné tam v současné době instalovat další lampu. V případě, že byste měla zájem o bližší informace a možnosti, obraťte se prosím na p. Štrougala z odboru správy majetku. 

Andrea Strnadová, 15.12.2015
Dobrý den, zajímalo by mě, zda při plánování nového domova důchodců na Pražské ulici bylo počítáno i s rozšířením parkovacích míst v této lokalitě. Již teď je zde málo parkovacích míst. Děkuji

Dobrý den,

nový domov seniorů je projektem Středočeského kraje kraje, takže v případě požadování podrobných informací byste se musel obrátit přímo na něj. Nicméně je nám známo, že zde bude zajištěno parkování pro lékaře a personál rozšířením parkovací kapacity přímo v objektu bývalého internátu.

 

Andrea Strnadová, 14.12.2015
Dne 30.11. byla schválena nová vyhláška o místních poplatcích a do dneška (11.12.) není zveřejněna. Jaký bude poplatek za odpady v roce 2016? Děkuji, J. Růžek

Dobrý den,

vyhláška visí na úřední desce: uredni-deska-1/obecne-zavazna-vyhlaska-c-8-2015-o-mistnim-poplatku-za-provoz-systemu-shromazdovani-sberu-prepravy-trideni-vyuzivani-a-odstranovani-komunalnich-odpadu-14424.html?kshowback=8 (až po tomto vyhlášení na desce se přesune i do sekce vyhlášky města).

Sazba bude stále 600Kč (viz odkaz).

Andrea Strnadová, 14.12.2015
Dobrý den, rád bych věděl, kdy proběhne další vítání občánků v Rakovníku. Děkuji a přeji hezký den.

Dobrý den,

další vítání občánků v Rakovníku proběhne 3.prosince 2015 (pro děti ve věku 3 měsíce).

Andrea Strnadová, 04.11.2015

Stránka