Navigace

Výběr jazyka

  • Česky
  • English
  • Deutsch

Obsah

Dotazy od občanů

Stránka

Dobrý den, chtěl bych se zeptat, zda Městský úřad neuvažuje o intenzivnější kontrole rychlosti vozidel projíždějících Luženskou ulicí. Od rekonstrukce vozovky s položením "tichého" povrchu došlo k nárůstu dopravy, což je pochopitelné, nicméně zhruba 35-40% vozidel zde permanentně překračuje povolenou rychlost o 15-30 km/h, což účinnost tichého povrchu dosti snižuje, nehledě na bezpečnost v této lokalitě. Pakliže se takové kroky neplánují, dovoluji si to navrhnout jako podnět. Děkuji a přeji pěkný den!

Dobrý den,

Městská policie Rakovník rychlost neměří a v současné době se dokonce zvažuje zákonná úprava, v rámci níž bude obecním policiím tato pravomoc zcela odebrána. V rámci spolupráce města a Policie ČR jsme však Váš podnět předali.

S pozdravem

Alida Štulajterová, tisková mluvčí MěÚ

 

Alida Štulajterová, 28.06.2016
Dobrý den, není mi lhostejné, jak pěkné rakovnické náměstí hyzdí polepená výkladní skříň a vchod obchodu v průčelí náměstí vedle restaurace Šalanda.Dříve byla na místě tohoto obchodu s oblečením prodejna parfumerie a ta do popředí náměstí nenásilně zapadala. V současnosti je prodejna polepena otřesnými, papírovými upoutávkami na zboží a jejich ceny a slevy. Do historického centra města se toto nejen nehodí, ale vyloženě jej hyzdí a kazí celkový dojem z jinak hezkého a upraveného Husova náměstí.Žádám tedy touto cestou o zjednání nápravy v duchu hesla "za Rakovník a jeho náměstí krásnější"!!! Děkuji nejen za odpověď a jsem s pozdravem Renata Soudná, Petrovice u Rakovníka

Dobrý den,

město o tomto problému ví, s dotazem jsme se obrátili také na památkáře, nicméně ti se řídí zákonem č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči, v platném znění. Domy, stojící na území městské památkové zóny, které však samy nejsou kulturní památkou, se posuzují v souladu s § 14 odst. 2, který říká: "Vlastník (správce, uživatel) nemovitosti, která není kulturní památkou, ale je v památkové rezervaci, v památkové zóně nebo v ochranném pásmu nemovité kulturní památky, nemovité národní kulturní památky, památkové rezervace, nebo památkové zóny (§ 17), je povinen k zamýšlené stavbě, změně stavby, terénním úpravám, umístění nebo odstranění zařízení, odstranění stavby, úpravě dřevin nebo udržovacím pracím na této nemovitosti si předem vyžádat závazné stanovisko obecního úřadu obce s rozšířenou působností, není-li tato jeho povinnost podle tohoto zákona nebo na základě tohoto zákona vyloučena (§ 6a, § 17)."

Jedná se tedy o stavební práce, umístění zařízení apod., v případě reklamy by vlastník či uživatel byl povinen požádat o vydání závazného stanoviska v případě, že by se jednalo např. o desku připevněnou k fasádě či jiné konstrukci šrouby, hmoždinkami apod.

Pouhé přilepení papíru či fólie není stavebním zásahem, byť je sebe ošklivější. Stejně tak, bohužel, nelze regulovat předměty a nápisy umístěné ve výkladních skříních nebo různé polepy skel výkladních skříní.

Vzhled takovýchto prodejen je problém, a to především z estetického hlediska. Bohužel naše legislativa tyto případy neupravuje a my tak nemáme možnost jakkoliv zasáhnout.

S pozdravem

A. Štulajterová, tisková mluvčí MěÚ

Alida Štulajterová, 23.05.2016
Dobrý den.Prosil bych o informaci kdo vlastní nebo spravuje pozemky zahrádkářské kolonie u Tyršova koupaliště.Děkuji

Dobrý den,

většina pozemků v zahrádkářské kolonii u Tyršova koupaliště je soukromá - vlastníky si můžete dohledat např. na nahlizenidokn.cuzk.cz. Město zde má pouze 2 pozemky - 1 pronajatou zahrádku hned za mostem a v té samé lokalitě ještě 1 volný pozemek p. p. č. 3324/1 (cca 400 m2), který by bylo možné na zahrádku využít. Část zahrádkářské kolonie spravuje ZO Českého zahrádkářského svazu, Palackého 77, Rakovník.

S pozdravem

A. Štulajterová, tisková mluvčí MěÚ

Alida Štulajterová, 23.05.2016
Dobrý den kdo zodpovídá za autobusové zastavky?Nemohlo by dojit k osazeni třeba dvou laviček k sezení a většímu zastřešení v případě deště se tam nemůže vejít více lidí.Mám na mysli třeba zastávkuna Pražské.Děkuji

Dobrý den,

město postupně buduje jednotlivé důležité zastávky ve městě. Začalo se vybudováním dopravního terminálu (2004) a postupně se pokračuje tak, jak pokračují rekonstrukce jednotlivých ulic. V loňském roce jsme vybudovali 2 zastávky - v ul. Lišanská a ul. Plzeňská. V ulici Pražská je problém se sítěmi, kterými je ulice doslova prošpikována, z tohoto důvodu nemůžeme vybudovat větší přístřešek. Druhým problémem je také výhled řidičů vyjíždějících z jednosměrné ul. Spalova, větší přístřešek by výhled ještě více omezil. 

O případném navýšení počtu laviček na zastávkách bude v brzké době rozhodovat rada města.

S pozdravem

A. Štulajterová, tisková mluvčí MěÚ

Alida Štulajterová, 23.05.2016
Dobrý den podruhé. Rád bych znal odpovědi na následující otázky: 1. Lze odhadnout, kdy by mohlo dojít k převodu zábradlí lemujícího Plzeňskou od viaduktu do majektu města? Je to taková ostuda! 2. Jak dlouho bude součástí parkoviště u Billy "díra po stánku" a v ní kopec zeminy? 3. Kolik se vybralo na parkovném prostřednictvím parkovacích automatů? 4. Dočkáme se letos revitalizace Palackého ulice včetně zkulturnění okolí závory? Ulice vedoucí na náměstí, která je ostudou Rakovníka, včetně závory s "mega cedulí". Petr Šíma

Dobrý den,

převod zábradlí bohužel nelze uskutečnit, protože majitel nekomunikuje. Město tak musí celou záležitost řešit jinou, daleko složitější, cestou. V současné době se zpracovává nabídka nejen na rekonstrukci zábradlí, ale také chodníků. Termín dořešení převodu se však nedá předjímat, ale rádi bychom tuto záležitost vyřešili nejpozději příští rok.

Parkovací automaty ve Vysoké a Poštovní ulici jsou v provozu od roku 2012, za tuto dobu byl zisk z jejich provozu ve výši 317 078 Kč (po odečtení pořizovací ceny a všech průběžných nákladů na jejich provoz).

Na Palackého ulici existuje studie z roku 2011, ale její podoba je v současné době neaktuální. Tato studie se bude aktualizovat v souladu s parkovacím systémem. V současné době, do úplného dořešení parkovacího systému na Husově náměstí, tedy rekonstrukci ul. Palackého nepřipravujeme. S rekonstrukcí však určitě počítáme jakmile bude dořešena otázka parkování na Husově náměstí.

Co se týče pozemku u Billy - jedná se o pozemek soukromého vlastníka, takže bohužel na tuto otázku nemohu odpovědět.

S pozdravem

Alida Štulajterová, tisková mluvčí MěÚ

Alida Štulajterová, 22.05.2016
Dobrý den, mohu vědět, jak dopadl záměr města na odprodej pozemku p.č. 30/1 v k.ú. Hořesedly, který je majetkem Města Rakovník. Děkuji za odpověď.

Dobrý den,

pozemek jako celek si nikdo neodkoupil, a proto bylo rozhodnuto o rozdělení na menší parcely a následném prodeji těchto jednotlivých parcel.

S pozdravem

Alida Štulajterová, tisková mluvčí MěÚ

Alida Štulajterová, 22.05.2016
Dobrý den, z jakého důvodu se zavedla "provozní doba" semaforů na křižovatce u Tylova divadla? Jaké jsou provozní hodiny všech semaforů ve městě a kdo o nich rozhoduje? Děkuji za odpovědi. Petr Šíma

Dobrý den,

k zavedení "provozní doby" křižovatky u Tylova divadla došlo z důvodu poruchy smyček uložených ve vozovce. Do doby, než dojde k jejich opravě, byla křižovatka operativně naprogramována na určitý cyklus a na noc se vypíná. Po opravě, která je naplánována na letní měsíce, se vrátí do svého původního režimu. O provozní době rozhoduje odbor správy majetku, nebo vedení města na návrh např. Policie ČR nebo odboru dopravy.

Obě zbylé křižovatky se vypínají v sobotu ve 12 hodin a znovu se zapínají v neděli ve 12 hodin.

S pozdravem

Alida Štulajterová, tisková mluvčí MěÚ

Alida Štulajterová, 18.05.2016
Dobrý den, chci se zeptat - kde všude v Rakovníku jsou kontejnery na elektroodpad ? Na zátiší jsou velmi blízko sebe, jinde téměř nejsou. Nešel by nějaký přidat někam poblíž centra města ? Děkuji

Dobrý den,

děkujeme za dotaz. Jako základní místo je pro pro ukládání elektrozařízení stanoven obecně závaznou vyhláškou sběrný dvůr. Kromě toho je také rozmístěno 6 kontejnerů na drobný elektroodpad na místech s největší koncentrací obyvatel. Tento projekt je v tuto chvíli pouze zkušební, ale bohužel se moc neosvědčuje, protože obyvatelé nerespektují, že je do kontejnerů možné ukládat pouze drobné elektrospotřebiče a pokud se jim něco do vhozového otvoru nevejde, odloží to vedle. Stejně tak občané nerespektují případnou zaplněnost kontejnerů. Týdně odvážíme ze stanovišť více než 2 dodávky odpadu, který patří do sběrného dvora a občané jej odloží u kontejnerů. 

Jakékoliv stanoviště na odpad je reálným zdrojem černých skládek, takže prozatím neplánujeme ani rozšíření tohoto systému, ani přesunutí stávajících nádob na jiná stanoviště.

Děkujeme za pochopení.

S pozdravem

Alida Štulajterová, tisková mluvčí MěÚ

Alida Štulajterová, 12.05.2016
Že si město hrálo na tichou poštu ohledně poplatků za druhou nemovitost, to si myslí víc lidí, jak je možné,se to prosáklo až vloni když začli padat pokuty? Jak to, že jste mi vyměřili pokutu až letos, když jsem za dva roky zpátky platil loni. Jak máte pořešeno pokud v bytě bude nájemník s trvalým pobytem v Rakovníku a platí si odpady protože je zde hlášen ( rozumím tomu poplatku a dává mi smysl pokud tam bude někdo mimo město).

Dobrý den,

v zákoně o místních poplatcích je zakotveno, že fyzická osoba může být poplatníkem místního poplatku současně ze dvou důvodů, jednak z důvodu pobytu na území obce, jednak z důvodu vlastnictví stavby určené k individuální rekreaci, bytu nebo rodinného domu, ve kterých není hlášena k pobytu žádná fyzická osoba. Tuto změnu přinesla novela zákona č. 174/2012 s účinností od 1. 7. 2012.

V rozsahu zákonného zmocnění přijalo zastupitelstvo města Rakovník dne 26. 11. 2012 OZV č. 9/2012, která definuje poplatníky v čl. II, a to zcela v souladu se zákonem. Pokud má fyzická osoba ve městě trvalý pobyt je povinna uhradit místní poplatek z titulu trvalého pobytu. Pokud na území města  vlastní stavbu pro individuální rekreaci, byt nebo rodinný dům, ve kterém není hlášena k pobytu žádná fyzická osoba, je povinna uhradit místní poplatek ve výši odpovídající poplatku za jednu fyzickou osobu. Může se stát, že fyzická osoba de facto hradí místní poplatek dvakrát, avšak z různých zákonných důvodů. 

Dále zákon o místních poplatcích umožňuje navýšení poplatku pokud nebude uhrazen včas, nebo ve správné výši.  Zastupitelstvo města v čl. VII OZV č. 9/2012 stanovilo pravidla pro navyšování poplatků, které nebyly uhrazeny včas, nebo ve správné výši.

V současné době městský úřad přistoupil k vyměření poplatků, které nebyly zaplaceny včas, nebo ve správné výši, včetně navýšení za období od roku 2013 do roku 2015 u poplatníků, kteří v tomto období vlastnili na území města stavbu určenou k individuální rekreaci, byt nebo rodinný dům, ve kterých nebyla hlášena k pobytu žádná fyzická osoba. Lhůta pro stanovení poplatků činí dle § 148 zákona č. 280/2009 Sb., daňový řád, 3 roky. Poplatky jsou tedy vyměřovány zcela v souladu se zákonem a OZV č. 9/2012.

Citovaná vyhláška je doposud dostupná na abc-z-uradu/vyhlasky-a-narizeni-mesta-opatreni-obecne-povahy/obecne-zavazna-vyhlaska-c-9-2012-o-mistnim-poplatku-za-provoz-systemu-shromazdovani-sberu-prepravy-trideni-vyuzivani-a-odstranovani-komunalnich-odpadu-14673.html?kshowback=26.

S pozdravem

Alida Štulajterová, tisková mluvčí MěÚ

Alida Štulajterová, 12.05.2016
Dobrý den, chtěla bych se zeptat zda má městská policie facebookové stránky, chtěla bych mít informace snáze přístupné, např. odchyt psů atd. Děkuji D.S

Dobrý den,

městská policie nemá stránky na Facebooku.

S pozdravem

Alida Štulajterová, tisková mluvčí MěÚ

Alida Štulajterová, 12.05.2016

Stránka