Navigace

Výběr jazyka

  • Česky
  • English
  • Deutsch

Obsah

Dotazy od občanů

Stránka

Že si město hrálo na tichou poštu ohledně poplatků za druhou nemovitost, to si myslí víc lidí, jak je možné,se to prosáklo až vloni když začli padat pokuty? Jak to, že jste mi vyměřili pokutu až letos, když jsem za dva roky zpátky platil loni. Jak máte pořešeno pokud v bytě bude nájemník s trvalým pobytem v Rakovníku a platí si odpady protože je zde hlášen ( rozumím tomu poplatku a dává mi smysl pokud tam bude někdo mimo město).

Dobrý den,

v zákoně o místních poplatcích je zakotveno, že fyzická osoba může být poplatníkem místního poplatku současně ze dvou důvodů, jednak z důvodu pobytu na území obce, jednak z důvodu vlastnictví stavby určené k individuální rekreaci, bytu nebo rodinného domu, ve kterých není hlášena k pobytu žádná fyzická osoba. Tuto změnu přinesla novela zákona č. 174/2012 s účinností od 1. 7. 2012.

V rozsahu zákonného zmocnění přijalo zastupitelstvo města Rakovník dne 26. 11. 2012 OZV č. 9/2012, která definuje poplatníky v čl. II, a to zcela v souladu se zákonem. Pokud má fyzická osoba ve městě trvalý pobyt je povinna uhradit místní poplatek z titulu trvalého pobytu. Pokud na území města  vlastní stavbu pro individuální rekreaci, byt nebo rodinný dům, ve kterém není hlášena k pobytu žádná fyzická osoba, je povinna uhradit místní poplatek ve výši odpovídající poplatku za jednu fyzickou osobu. Může se stát, že fyzická osoba de facto hradí místní poplatek dvakrát, avšak z různých zákonných důvodů. 

Dále zákon o místních poplatcích umožňuje navýšení poplatku pokud nebude uhrazen včas, nebo ve správné výši.  Zastupitelstvo města v čl. VII OZV č. 9/2012 stanovilo pravidla pro navyšování poplatků, které nebyly uhrazeny včas, nebo ve správné výši.

V současné době městský úřad přistoupil k vyměření poplatků, které nebyly zaplaceny včas, nebo ve správné výši, včetně navýšení za období od roku 2013 do roku 2015 u poplatníků, kteří v tomto období vlastnili na území města stavbu určenou k individuální rekreaci, byt nebo rodinný dům, ve kterých nebyla hlášena k pobytu žádná fyzická osoba. Lhůta pro stanovení poplatků činí dle § 148 zákona č. 280/2009 Sb., daňový řád, 3 roky. Poplatky jsou tedy vyměřovány zcela v souladu se zákonem a OZV č. 9/2012.

Citovaná vyhláška je doposud dostupná na abc-z-uradu/vyhlasky-a-narizeni-mesta-opatreni-obecne-povahy/obecne-zavazna-vyhlaska-c-9-2012-o-mistnim-poplatku-za-provoz-systemu-shromazdovani-sberu-prepravy-trideni-vyuzivani-a-odstranovani-komunalnich-odpadu-14673.html?kshowback=26.

S pozdravem

Alida Štulajterová, tisková mluvčí MěÚ

Alida Štulajterová, 12.05.2016
Dobrý den, chtěla bych se zeptat zda má městská policie facebookové stránky, chtěla bych mít informace snáze přístupné, např. odchyt psů atd. Děkuji D.S

Dobrý den,

městská policie nemá stránky na Facebooku.

S pozdravem

Alida Štulajterová, tisková mluvčí MěÚ

Alida Štulajterová, 12.05.2016
Dobrý den, upozorňoval jsem MěP na nepojízdný vůz (zelená Lancia) bez registračních značek, který zabírá parkovací místo na parkovišti u čerpací stanice Benzina. Vůz tam stojí dál, výzva od MěP majiteli žádná, odpověď na můj podnět od MěP rovněž žádná.

Dobrý den,

děkujeme za informaci. Vámi uváděné vozidlo dle novely zákona č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, bohužel nenaplňuje znaky vraku (citujeme: "vozidlo, které je pro závady v technickém stavu zjevně technicky nezpůsobilé k provozu na PK a obnovení způsobilosti by si vyžádalo výměnu, doplnění nebo opravu podstatných částí mechanismu nebo konstrukce silničního vozidla "dále jen vrak"). Z tohoto důvodu nebylo u Vámi popisovaného vozidla nijak zakročeno.

S pozdravem

A. Štulajterová, tisková mluvčí MěÚ

Alida Štulajterová, 09.05.2016
Dobrý den chci se zeptat zda se počítá se zvysenim počtu laviček v Čermákovych sadech.Děkuji

Dobrý den,

v letošním roce dojde k částečné opravě Čermákových sadů. V rámci této opravy budou doplněny také lavičky (cca 15 ks).

S pozdravem

Alida Štulajterová, tisková mluvčí MěÚ

Alida Štulajterová, 02.05.2016
Dobrý den, minulý rok byl nově zřízen jednosměrný provoz v ulici Bratří Burianů v Rakovníku. Zřejmě tímto krokem došlo ke zvýšení provozu v ulici Nad Tržištěm, většina lidí jedoucích od Olešné si zde krátí cestu. Auta projíždějící touto lokalitou jedou většinou velmi rychle a stávají se nebezpečnými pro místní obyvatele. Bylo by prosím možné nějakým způsobem též upravit provoz v této lokalitě (omezení vjezdu, snížení rychlosti, obytná zóna, retardéry..)? Současné situace je dlouhodobě neúnosná. Děkuji

Dobrý den,

děkujeme za Váš podnět.Nárůst vozidel podle našeho názoru nesouvisí se zjednosměrněním ulice Bratří Burianů, ale s obnovením činnosti zahrádkářů, kteří stále častěji používají automobily k dojezdu k zahrádkám. Jen počet parkujících vozidel v Sadové ulici odhadujeme na několik desítek. 

Město v současné době neuvažuje o žádných dalších opatřeních v této lokalitě, ale situaci budeme sledovat a pro sledování využijeme také studenty Střední zemědělské školy v Rakovníku, kteří již obdobný průzkum pro město několikrát zajišťovali. 

S pozdravem

Alida Štulajterová, tisková mluvčí MěÚ

 

Alida Štulajterová, 27.04.2016
Dobrý den, bude i letos město pořádat Jarní svoz odpadu a kdy prosím? Děkuji M.K.

Dobrý den,

děkujeme za Váš dotaz. Město Rakovník již nebude pořádat jarní a podzimní odvoz objemného odpadu. Ke zrušení došlo obecně závaznou vyhláškou č. 2/2015, která je v platnosti od 19. 5. 2015. Mobilní svozy byly v poslední době velmi problematické. Do přistavených kontejnerů ukládali odpad i ti, kterým nebyl určen - občané jiných obcí, podnikatelské subjekty apod. Občané do nich ukládali také nepovolený obsah (např. stavební suť, nebezpečný odpad, odpady ze zeleně). Jiní občané naopak z kontejnerů zcizovali obsah, znečišťovali tím okolí kontejnerů a vytvářeli nebezpečné překážky na komunikacích. 

Navíc došlo také k poklesu zájmu o využití velkoobjemových kontejnerů, což mělo za následek zvýšenou finanční náročnost. Náklady na 2 svozy byly stejné, jako dvouměsíční provoz sběrného dvora.

Objemný odpad je možné odvést na sběrný dvůr, v případě potřeby je možné si odvoz objemného odpadu objednat u spol. Marius Pedersen, a. s., tel. 313 515 812. Občané hradí pouze dopravu, nehradí uložení odpadu ve sběrném dvoře.

Věříme, že výše uvedené důvody, které vedly ke zrušení jarního a podzimního odvozu objemného odpadu, pochopíte.

S pozdravem a přáním pěkného dne

Alida Štulajterová, tisková mluvčí MěÚ

 

 

 

Alida Štulajterová, 12.04.2016
Dobrý den. Prosím Vás,mám na město prosbu,jestli by nebylo možné upravit cestu podél potoka od "Váhy" k můstku u Úřadu práce po levé straně potoka.Na cestě vyčnívá mnoho kamenů,kousků cihel apod.Jezdíme zde často na kole s rodinou a vyhýbat se protijedoucím cyklistům i chodcům je na úzké cestě problém.Děkuji moc. S pozdravem Richard Jílek

Dobrý den,

děkujeme za Váš podnět. Informace jsem předala odboru správy majetku, který již kontaktoval Údržbu městských komunikací Rakovník, aby se o to postarali.

Ještě doplnění k současnému vyjádření odboru:

V tuto chvíli nebudeme situaci na této cestě řešit, protože realizace projektu „Páteřní cyklostezky“ celým městem je na spadnutí. Kameny jsou v úseku cca 300 metrů a když je začneme vyndavat a zasypávat po nich díry, tak to bude horší než lepší a zbytečně se vyhodí finanční prostředky, protože se tam pak bude stejně pracovat. V tomto místě je plánován podchod a podjezd pod krajskou vozovkou.

Andrea Strnadová, 29.03.2016
Dobrý den, chtěl bych se zeptat kdy se bude provádět rekonstrukce elektrického vedení(uložení elektrických kabelu do země) v ulici Levého.

Dobrý den,

dle informací z odboru správy majetku v současné době nemáme žádné informace o ukládání el. vedení v ulici Levého do země. Ani jsme se za poslední 3 roky k uvedenému nevyjadřovali, což vždy předchází samotné realizaci.

 

Andrea Strnadová, 29.03.2016
dobrý den, obecně závazná vyhláška o místních poplatcích č. 8/2015 (komunální odpad) stanoví výši poplatku 600 Kč ročně na občana a současně 50 % slevu, pokud občan v kalendářním roce dosáhne věk 70 let.Proč jsme při splění těchto podmínek zaplatili částku 325 Kč? Děkuji za odpověď M. V.

Dobrý den,

dle informací z ekonomického odboru se podle níže uvedené vyhlášky úleva počítá poměrně tzn. od měsíce, ve kterém má daný člověk narozeniny, už se mu počítá výše poplatku s úlevou. V případě pana V. měl vzhledem k datu narození měsíc leden ještě v sazbě základního poplatku 600 Kč tj. 50 Kč za měsíc a zbytek roku v sazbě poplatku 300 Kč tj. 25 Kč za měsíc.

V případě dalších dotazů, kontaktuje pí Brožovou (313 529 104).

Andrea Strnadová, 21.03.2016
Dobrý den, chtěla bych se zeptat, co je na tom pravdy, že rada města neschválila povolení stavby, tj. rozšíření budovy Profi Fitness Millenia ve Vladislavově ulici čp. 2584 a to z odůvodněním, že by to bránilo ve výhledu na Vysokou bránu, když by řidič jel zmíněnou ulicí? Není to nesmysl?! Moc děkuji za odpověď. Monika Zíková

Dobrý den,

v této věci Vám zasílám vyjádření oddělení památkové péče:

Ve věci studie rozšíření objektu č. p. 2584 je vedeno správní řízení. V něm se k zamýšlené stavbě mohou vyjádřit všichni účastníci řízení, to je žadatel/žadatelé a dále vlastníci sousedních nemovitostí. Jedním z vlastníků sousední nemovitosti je i Město Rakovník. Město Rakovník sdělilo, prostřednictvím rady města, své připomínky do správního řízení. Rada města uvedla, mj., že se stavbou dojde ke zhoršení výhledu na Vysokou bránu, nikoliv však z důvodu výhledu projíždějících řidičů, ale obecně, částečně se zhorší výhled na památku směrem od východu.

Správní orgán s námitkami rady města seznámil žadatele, ti se k nim vyjádřili a správní orgán jejich vyjádření shledal jako dostatečné. Zhodnotil i zástavbu v místě s ohledem na historický vývoj zastavěnosti okolí Vysoké brány a vydal rozhodnutí, podle kterého je možné vypracovat projektovou dokumentaci na základě projednávané studie.

Proti rozhodnutí správního orgánu se mohou účastníci řízení odvolat a tuto možnost využilo Město Rakovník s tím, že považuje své námitky za zásadní. Vydané rozhodnutí tedy nenabylo právní moci a celý spis je předán Krajskému úřadu Středočeského kraje, odboru kultury a památkové péče, jako odvolacímu orgánu. Ten vydané rozhodnutí posoudí a může rozhodnutí potvrdit, nebo vrátit k přepracování, případně je zrušit.     

Nahlížení do spisu lze umožnit pouze účastníku řízení, stejně jen účastníkům řízení lze sdělovat podrobnosti, proto v naší odpovědi nejsou uvedeny další námitky rady města, uplatňované v řízení.  

Andrea Strnadová, 21.03.2016

Stránka