Navigace

Výběr jazyka

  • Česky
  • English
  • Deutsch

Obsah

Dotazy od občanů

Stránka

Dobrý den. Proč se protahovala cesta v lesoparku Na Spravedlnosti? Jsou tam dokonce umístěny dopravní značky, že se komunikace v zimě neudržuje.Je to široko daleko místo, kde si děti mohou zasáňkovat nebo zabobovat. Využívají to školky i školní družiny. Občané, kteří nechtějí jít po uklouzaném sněhu, mají vždy možnost jít po chodnících kolem silnic. Už se nedá využít k zimním radovánkám ani cyklostezka na Hanou, protože se protahuje a sype pro někoho, kdo si usmyslel bydlet celoročně v chatě pod Hanou. Pořád se mluví o tom, že děti sedí u počítačů a ani nechtějí chodit ven, ale dnes, když by si po dlouhé době mohly jít zaskotačit na sněhu, jim to není umožněno. Předem děkuji za odpověď.

Dobrý den,

lesopark Paraplíčko v plánu zimní údržby není a jednalo se čistě o lidskou chybu ÚMK, kteří chodník propluhovali a neměli to dělat. Už jim bylo vyčiněno a víckrát to neudělají. Za propluhování se omlouváme.

S pozdravem

J. Cafourek, tiskový mluvčí MěÚ

Jirka Cafourek, 07.02.2019
Dobrý den, chtěla bych se zeptat, zda má smysl hlasovat v projektu Rákosníčkova hřiště. Děkuji za odpověď

Dobrý den,

věříme, že má a nestojí to nic, kromě zhruba dvou minut denně pro poslání hlasů. Je to navíc poslední šance Rákosničkovo hřiště vyhrát. 

S pozdravem

J. Cafourek, tiskový mluvčí MěÚ

Jirka Cafourek, 07.02.2019
Dobrý den, chtěla bych se zeptat, jestli existuje nějaká sleva z poplatků za popelnice pro seniory. Předem děkuji za odpověď

Dobrý den,

sleva z poplatku za komunální odpad ve výši 50% je pro seniory od 70 let. Sleva se započítává až od měsíce, kdy dovřší 70 let. Pro příklad: Senior oslaví 70 let v březnu roku 2019, za leden a únor je mu účtován standardní poplatek, od března se již uplatňuje sleva 50%.

S pozdravem

J. Cafourek, tiskový mluvčí MěÚ

Jirka Cafourek, 01.02.2019
Proč nefunguje web kamera na rakovnickém náměstí? Děkuji.

Dobrý den,

pokud myslíte kameru snímající Husovo náměstí, provozuje ji CB Computers v.o.s. a o víkendu měla výpadek. Již funguje.

S pozdravem

J. Cafourek, tiskový mluvčí MěÚ

Jirka Cafourek, 24.01.2019
Dobrý den, to jste vážně nikdy nejeli na Šamotku? Proč se s takovou hroznou silnicí nic nedělá? Kolikrát si tam auto prorazilo olejovou vanu. To opravdu nikoho netrápí? Chodníky v dezolátním stavu a o silnicích ani nemluvě. Na Šamotku se ve všem zapomíná. A o parkování ani nemluvě. Jediné co za posledních let se tu dělalo, byly díry zasypané štěrkem. Což opravdu hodně "pomohlo". Byla bych velice ráda, kdyby se s tím už konečně něco začalo dělat! Mluvím za všechny obyvatele Šamotky.

Dobrý den,

z Vašeho dotazu není patrné, kterou silnici máte konkrétně na mysli. Na místo jsme každopádně jeli udělat průzkum a předpokládáme, že myslíte silnici naproti MŠ, o které víme, že ve špatném stavu je. Nicméně v této lokalitě se připravuje výstavba tří bytových domů a není zde vhodné rekonstruovat žádné povrchy, dokud tyto stavby neskončí, protože se zde budou budovat nové inženýrské sítě a vlastní komunikace budou stavbou rovněž zatíženy. Do té doby, se budou komunikace udržovat stejnou formou, jako dosud, tedy lokálním záplatováním.  Komunikace, které nejsou ve vlastnictví města, by měl udržovat jejich vlastník.

 

K Vašemu názoru, že se na Šamotku ve všem zapomíná uvádíme, že krásná lokalita Šamotka rozhodně není opomíjena.

 

Město muselo během posledních let, zejména v souvislosti s ukončením provozu závodu, na nějž byla celá lokalita napojena, převzít původní vodovodní přípojku, která vede už od Luženské ulice a zkolaudovat ji na vodovodní řad. Převzít vodojem, který nebyl ani zkolaudován, zajistit kolaudaci, vypořádání pozemku a nezbytnou rekonstrukci, nutnou k dalšímu provozování. Převzít kanalizační řady a začít provozovat čistírnu odpadních vod. Zakoupit si staré zchátralé a vybudovat na jeho místě nové rozšířené veřejné osvětlení. Již dříve bylo město nuceno převzít areál Tatranu a MŠ a dodnes (od.  r. 2006) řeší majetkoprávní poměry pozemků v těchto areálech s Lesy ČR, které původní vlastník opomíjel a neřešil. O to nákladnější je to řešit nyní. Dále město muselo zajistit urychlenou rekonstrukci fatálně poškozeného vodovodního a kanalizačního řadu před MŠ vč. komunikace. Investovalo nemalé prostředky do rekonstrukce samotné MŠ, ale  jednou z finančně nejnáročnějších akcí na Šamotce (necelé 4 miliony Kč) bylo vybudování mostu na hlavním příjezdu, který  byl v havarijním stavu, a původní vlastník se k němu vůbec nehlásil. V neposlední řadě muselo město kvůli přístupu odkoupit na Šamotce pozemky, ale městu byly účelově prodány jen některé, aby si vlastník zajistil přístup k bývalé vrátnici. V minulém roce byly na sídliště pořízeny nové hrací prvky a v současnosti se jedná o tom, jak řešit nevyhovující sdružené vodovodní přípojky a výkup pozemku od hlavní komunikace se stavbou vozovky a chodníku, za kterou vlastník požaduje 1,5 mil Kč. Dále město Rakovník vyjednalo s firmou Lasselsberger nové místo pro autobusovou zastávku na Šamotce, která se vrátí na své původní umístění. Nově zřízená zastávka bude pro obyvatele Šamotky a děti z místní MŠ pohodlnější a bezpečnější.  Z tohoto výčtu je patrné, že finanční prostředky vynaložené na jednoho trvale bydlícího obyvatele jsou srovnatelné, ne-li vyšší než v centrálním městě.

 

S pozdravem

J. Cafourek, tiskový mluvčí MěÚ

Jirka Cafourek, 24.01.2019
Dobrý den, chtěla bych se zeptat, zda by bylo možno opravit vjezd (zasypat díry) na parkovišti nad Vysokou bránou. Děkuji

Dobrý den,

děkujeme za podnět. Jakmile nastanou vhodné klimatické podmínky, díry budou zasypány.

S pozdravem

J. Cafourek, tiskový mluvčí MěÚ 

Jirka Cafourek, 24.01.2019
Již pár let existuje v rámci ČR projekt s názvem "Akademie umění a kultury pro seniory", většinou při místních ZUŠ. Senioři se tam věnují malování, recitaci, tanci nebo zpěvu, (není to akademie 3.věku). Má tento celostátní projekt také Rakovník? Děkuji za informaci J.Rockenschaubová

Dobrý den,

zřizovatelem ZUŠ v Rakovníku je Středočeský kraj. ZUŠ Rakovník poskytuje zájmové vzdělávání dle rámcového vzdělávacího programu pro základní umělecké vzdělávání. Tento RVP umožňuje mimo jiné studium pro dospělé v uměleckých oblastech v metodicky fundovaném prostředí v souladu s koncepcí celoživotního vzdělávání v základních uměleckých školách.

 

Středočeský kraj je rovněž zřizovatelem Vzdělávacího institutu Středočeského kraje, který je zaměřen převážně na další vzdělávání pedagogických pracovníků, ale každoročně zajišťuje též vzdělávací programy pro seniory formou A3V - Akademie třetího věku. Město Rakovník tuto formu vzdělávání dospělých finančně podporuje formou darů (školní rok 2017/2018 - 20.000,- Kč, školní rok 2018/2019 - 20.000,- Kč). Bližší informace jsou k dispozici na webových stránkách VISK.

 

Město Rakovník je zřizovatelem základních a mateřských škol, jejichž školní vzdělávací programy jsou v souladu s RVP pro předškolní a základní vzdělání (věk vzdělávaných dětí a žáků upravuje školský zákon a prováděcí předpisy k němu).

 

Doporučuji obrátit se s dotazem na ZUŠ Rakovník, případně jejího zřizovatele.

S přáním hezkého dne

J. Cafourek, tiskový mluvčí MěÚ

Jirka Cafourek, 17.01.2019
Dobrý den, chtěla bych se zeptat, zda mohu dostat kontakt na obchodníka, který udělal vánoční girlandy, které jsou pod okny městského úřadu. Děkuji

Dobrý den,

vánoční girlandy byly od firmy MK mont illuminations s.r.o., http://www.mkmont.cz/.

S pozdravem

J. Cafourek, tiskový mluvčí MěÚ

Jirka Cafourek, 10.01.2019
Dobrý den, ráda bych se zeptala, zda město řeší výstavbu chodníků na Zátiší mezi školou a školkou nebo na koho se obrátit a dozvědět se více? Děkuji, Trejbalová

Dobrý den,

pokud máte na mysli chodníky v ulici Průběžná v rámci revitalizace sídliště Zátiší, tak tato investiční akce je připravena k realizaci, čeká se v podstatě na financování. Bližší informace případně může poskytnout Pavel Holub (+420 313 259 160, pholub@murako.cz).

S pozdravem

J. Cafourek, tiskový mluvčí MěÚ

Jirka Cafourek, 10.01.2019
Dobrý den, měl bych tyto dotazy: A) Platí město nějaké pravidelné servisní poplatky dodavateli, který instaloval parkovací systém na náměstí? B) Existuje nějaký hodnotící dokument o provozu parkovacího systému po x měsících provozu? C) Po městě se válí docela dost odpadků. Jak často je zajištěn ruční úklid? Kolik úklidových čet má město k dispozici? Uklízí se tímto způsobem i okrajové části města? Děkuji, Petr Šíma

Dobrý den,

odpovím v bodech:

A) Město Rakovník nemá s tímto dodavatelem žádnou servisní smlouvu, tudíž mu neplatí žádné servisní poplatky.

B) V současné době se tento dokument zpracovává.

C) Ruční úklid probíhá každý týden od pondělí do pátku, úklid zajišťuje Údržba městských komunikací, funkci metaře mají dva zaměstnanci. Tímto způsobem se dočišťuje celé město, tedy i okrajové části města.

S pozdravem

J. Cafourek, tiskový mluvčí MěÚ

Jirka Cafourek, 09.01.2019

Stránka