Navigace

Výběr jazyka

  • Česky
  • English
  • Deutsch

Obsah

Dotazy od občanů

Stránka

Obyvatelé domů na Šamotce si všimli během posledních několika měsíců zvýšeného výskytu krys, potkanů v této lokalitě v těsném sousedství zdejších domů. Zabývá se touto problematikou v rámci odboru životního prostředí někdo na městském úřadě. Děkuji Heřman Chromý Na koho se

Dobrý den,

problematikou hubení potkanů se zabývá provozovatel splaškové kanalizace. Dříve byl provozovatelem a vlastníkem kanalizace v Šamotce LASSELSBERGER a nyní je to společnost RAVOS, která provádí deratizaci na hlavních kanalizačních řadech 2x ročně. Neprovádí však deratizaci přípojek ve vlastnictví majitelů připojovaných nemovitostí a revizních šachet na těchto přípojkách, protože nejsou ve vlastnictví Vodohospodářského sdružení obcí Rakovnicka a tím nejsou ani v provozování Ravosu. Tyto části kanalizace, tedy přípojky, revizní šachty na nich a případné vnitřní rozvody kanalizace na veřejném prostranství, si musí vlastníci deratizovat sami. Deratizaci provozovatel provádí na jaře a na podzim - vzhledem k použitému prostředku potkani ztrácí ostražitost a vyskytují se v neobvyklých časech na neobvyklých místech, takže jsou většinou více registrováni.

Dotaz je tedy nutné směřovat na provozovatele kanalizace, protože ten má údaje o prováděné deratizaci, popř. zajistí mimořádnou deratizaci. Bohužel zejména v lokalitách bytových domů je zvykem zbytky jídel splachovat do kanalizace a potkani jsou tak nevědomky "krmeni" zejména v místech přípojek a revizních šachet na nich, tedy v těsné blízkosti bytových domů. Bylo by vhodné, aby splachování potravin do WC bylo co nejvíce omezeno. Potraviny by se měly ukládat do odpadových nádob a zkontrolovat, zda kontejnery, kam jsou zbytky potravin ukládány, mají na dně uzavřený odvodňovací otvor. Pokud potkani nemají v místě potravu - nemají důvod se v místě zdržovat. Váš dotaz byl také zaslán Ing. Marešové ze společnosti Ravos k posouzení stavu a zajištění případných opatření.

S pozdravem

Alida Štulajterová, tisková mluvčí MěÚ

Alida Štulajterová, 21.03.2017
Dobrý den. Prosím Vás,bylo by možné opravit na Tyršově koupališti prostor pod tobogánem?Je tam rozbitý beton,který způsobuje v létě nepříjemné "kolize". Nevíte,kdy se bude uklízet ,jako loni město občany v rámci akce "Ukliď si město"? Zároveň mám tip na zvlášť zaneřáděné místo -okolí parkoviště se zastávkou MHD na Šamotce a jeho okolí. Děkuji moc za odpověď. S pozdravem Richard Jílek

Dobrý den,

děkujeme za upozornění, předala jsem kolegovi z odboru správy majetku, který věc prověří. Co se úklidu města týče, město Rakovník se i v letošním roce zapojí do celostátní akce Ukliďme Česko. Úklid se uskuteční 8. dubna a zájemci se mohou hlásit na internetových stránkách akce - http://www.uklidmecesko.cz/event/14345, sraz aktérů bude v 9 hodin před radnicí.

S pozdravem

A. Štulajterová, tisková mluvčí MěÚ

Alida Štulajterová, 16.03.2017
Dobrý den. Plánuje se další zvýšení počtu parkovacích ploch na konci Fojtíkovy ulice? Je to zapotřebí - http://www.jyrry.cbcnet.cz/download/20170312_091149.jpg a http://www.jyrry.cbcnet.cz/download/20170312_091228.jpg . Místa je tam dost, jen odstranit ty břízky a chodníky.

Dobrý den,

rozšíření počtu parkovacích ploch na konci Fojtíkovy ulice se neplánuje.

S pozdravem

A. Štulajterová, tisková mluvčí MěÚ

Alida Štulajterová, 14.03.2017
Dobrý den, chci se zeptat, zda v Rakovníku existuje vyhláška zakazující podomní prodej a pokud ne, zda se o ni uvažuje. Byla by bohužel velice potřeba. Díky

Dobrý den,

město Rakovník má zákaz podomního prodeje stanoven již od října 2012, a to konkrétně v tzv. Tržním řádu. Aktuální verzi si můžete přečíst zde. Zákazu podmního prodeje se věnuje konkrétně čl. 8. 

V případě, že podomní prodejce zaregistrujete, volejte, prosím, městskou policii na lince č. 156.

S pozdravem

A. Štulajterová, tisková mluvčí MěÚ

Alida Štulajterová, 08.03.2017
Dobrý den, v ulici Na Sekyře jsou uzávěry vody na chodníku a parkovišti označeny značkovacím sprejem. Plánují se tedy nějaké výkopové práce doprovázené odstávkou vody?

Dobrý den,

v ulici Na Sekyře dojde ke kompletní výměně sítí, kterou provádí jednotliví vlastníci sítí (v případě vody je to Vodohospodářské sdružení obcí Rakovnicka). Ti také budou informovat o případných odstávkách.

Následně po výměně sítí zahájí město revitalizaci prostranství.

S pozdravem

A. Štulajterová, tisková mluvčí MěÚ

Alida Štulajterová, 07.03.2017
Bude, prosím , město vychovávat majitele psů , kteří zanechávají exkrementy svých psů na chodnících v hromadách a opakovaně, když jim hromadně povoluje kálení na svých pozemcích nebo bude za ně město chodníky , zeleň i parkoviště uklízet denně - od kdy ? Proč máme žit a kličkovat mezi exkrementy každý den v ulicích Smetanova a Pražská aj... Komu ty exkrementy máme nosit za vrata !? nechtˇ zjistí městu městská policie , kdo znečistuje .... LM

Dobrý den,

městská policie provádí kontrolní a hlídkovou činnost na celém území města Rakovníka. Mimo jiné zabezpečuje i záležitosti veřejného pořádku. V případě podezření ze spáchání přestupku (znečištění veřejného prostranství), se strážníci řídí zákonem o obecní policii a přestupkovým zákonem.

S pozdravem

A. Štulajterová, tisková mluvčí MěÚ

Alida Štulajterová, 07.03.2017
Dobrý den, měl bych dotaz - bud se letos dělat nějaká větší oprava ulice Kuštova - od autobazaru k bývalým jatkám ? Několik velkých děr bylo zhruba opraveno, ale je tam stále dost špatných míst - popraskaných, propadajících se a podobně.

Dobrý den,

obecně můžeme říci, že každoročně do 31. 3. probíhá tzv. zimní údržba. Nejnebezpečnější výtluky jsou opravovány drahou zimní směsí. Každoročně po zimním období probíhá zákonná prohlídka komunikací města, při níž se registrují veškeré nedostatky a následně se, na zákládě zjištění z prohlídky a s ohledem na rozpočet, provádí opravy a údržba. Jednoduše se dá říci, že čím více se opraví drahou zimní směsí, tím méně se opraví v létě.

Kolegové z odboru správy majetku tedy o případných dalších opravách rozhodnou po zákonné prohlídce komunikací, a to s ohledem na závažnost a rozpočet města.

S pozdravem

A. Štulajterová, tisková mluvčí MěÚ

Alida Štulajterová, 07.03.2017
Dobrý den, nejsme občané města Rakovník, ale přesto bychom chtěli u vás uzavřít sňatek. Co potřebujeme a kde najdeme volné termíny. Děkuji.

Dobrý den,

veškeré informace k uzavření sňatku si můžete přečíst zde, v dokumentu "Uzavření manželství". Informace ohledně možných termínů Vám sdělí matrikářka Hana Picková, e-mail hpickova@murako.cz, tel. 313 259 102, která Vám odpoví i na Vaše případné další otázky.

S pozdravem

A. Štulajterová, tisková mluvčí MěÚ

Alida Štulajterová, 07.03.2017
V Křikavově ulici poblíž napojení na ulici Krátkou v Rakovníku je uprostřed silnice již týden pěkně velká a hluboká díra - bez označení. Čekáte, až si tam někdo zlomí nohu, či poškodí auto? Jistě nejsem první, kdo vám tuto závadu nahlásil. Bernátová

Dobrý den,

kolegům z odboru správy majetku jsem informaci předala. Obecně však můžeme říci, že každoročně do 31. 3. probíhá tzv. zimní údržba. Nejnebezpečnější výtluky jsou opravovány drahou zimní směsí. Každoročně po zimním období probíhá zákonná prohlídka komunikací města, při níž se registrují veškeré nedostatky a následně se, na zákládě zjištění z prohlídky a s ohledem na rozpočet, provádí opravy a údržba. Jednoduše se dá říci, že čím více se opraví drahou zimní směsí, tím méně se opraví v létě.

Ještě předminulý týden bylo okolo -10°C a půda byla promrzlá až do 50 cm, pokud bychom na nerozmrzlé podkladní vrstvy položili živici, byla by do roka pryč. Navíc bylo ve městě v průběhu zimy více než 30 havárií inženýrských sítí (nejvíce vody) a některé díry vznikly následkem těchto havárií.

Kolegové z odboru správy majetku však o Vašem oznámení ví a budou jej řešit s ohledem na aktuální klimatické poměry.

S pozdravem

A. Štulajterová, tisková mluvčí MěÚ

Alida Štulajterová, 03.03.2017
Dobrý den, chtěl bych se zeptat, zda má Rakovník zákaz podomního obchodu a případně co takovou činnost upravuje.

Dobrý den,

město Rakovník má zákaz podomního prodeje stanoven již od října 2012, a to konkrétně v tzv. Tržním řádu. Aktuální verzi si můžete přečíst zde. Zákazu podmního prodeje se věnuje konkrétně čl. 8. 

V případě, že podomní prodejce zaregistrujete, volejte, prosím, městskou policii na lince č. 156.

S pozdravem

A. Štulajterová, tisková mluvčí MěÚ

Alida Štulajterová, 03.03.2017

Stránka