Navigace

Výběr jazyka

  • Česky
  • English
  • Deutsch

Obsah

Dotazy od občanů

Stránka

Dobrý den, znáte cenu v Rakovníku obvyklou nájemného nebytových prostor? Děkuji.

Dobrý den,

město Rakovník nemá cenovou mapu nájmu nebytových prostor. Výše nájemného závisí na množství faktorů - umístění prostor v rámci města, domu, vybavenosti atd.

S pozdravem

Alida Štulajterová, tisková mluvčí MěÚ

Alida Štulajterová, 11.01.2017
Dobrý den.Na rohu Václavské a Čelakovského ulice jsou kontejnery na tříděný odpad.Již několik dní chybí víko na kontejneru na papír /již předtím bylo poškozené a nešlo otvírat a zavírat/.Nyní chybí několik dní úplně.Do kontejneru sněží a papír se znehodnocuje.Zařiďte prosím výměnu kontejneru/nebo nasazení nového víka/.Děkuji.S pozdravem J.Lipecký,Václavská 481,Rakovník

Dobrý den,

kontejnery jsou ve vlastnictví svozce. Pokud je k dispozici náhradní kontejner, je výměna prováděna okamžitě. V případě, že náhradní kontejner k dispozici není, je nutné jej objednat a jeho doručení chvíli trvá. V současné době bylo dost nádob poškozeno v období okolo Silvestra, takže je pravděpodobné, že svozce neměl dostatečné množství náhradních kontejnerů. Výrobní závod v Německu končí výrobu na začátku prosince a zahajuje ji až v půlce ledna, takže výměna v tomto období bývá někdy problém.

Samotné navlhnutí papíru vlivem počasí není problém, při recyklaci se stejně rozpouští. Větší problém způsobuje neukázněnost občanů, kteří do kontejnerů na tříděný odpad hází i to, co do daného kontejneru nepatří.

Společnost Marius Pedersen, která svoz odpadu zajišťuje, o problému ví a bude dělat vše proto, aby byla závada co nejdříve opravena, případně aby byl kontejner co nejrychleji vyměněn.

S pozdravem

Alida Štulajterová, tisková mluvčí MěÚ

Alida Štulajterová, 11.01.2017
Dobrý den chtěla bych se zeptat ,již podruhé a doufám ,že se dočkám odpovědi.Kdy se započne se stavbou na parkovišti vedle KC ? Děkuji.

Dobrý den,

vzhledem k dovolené jsem Vám nemohla odpovědět dřív. Stavbu vedle KC nerealizuje město a v současné době ani nemáme informace od investora o tom, kdy stavbu zahájí.

S pozdravem

A. Štulajterová, tisková mluvčí MěÚ

Alida Štulajterová, 28.12.2016
Dobrý den, chci touto cestou upozornit na havarijní stav příjezdové komunikace ke garážím naproti HZS (ul.Dukel. hrdinů). Jedná se o příjezd k dolním garážím. Stav této komunikace se za poslední 2 týdny zhoršil natolik, že hrozí reálné riziko pojistných událostí na vozidlech uživatelů dolních garáží. Prosím Vás jako majitele dotčených pozemků (p.č. 1646/30 a p.č. 1644/7 o alespoň provizorní úpravu tohoto úseku do doby, kdy bude možno provést důkladnou opravu. Předem Vám děkuji a přeji Vám krásné prožití vánočních svátků a úspěšný nový rok. S pozdravem Ladislav Hrnčál (jeden z majitelů garáží)

Dobrý den,

odbor správy majetku situaci prověří. V daném místě se jedná o tzv. účelovou komunikaci a obecně se však dá říci (čerpáme ze sborníku veřejného ochránce práv), že její vlastník není povinen udržovat ji sjízdnou (schůdnou). 

S pozdravem

A. Štulajterová, tisková mluvčí MěÚ

Alida Štulajterová, 21.12.2016
Dobrý den, měl bych na vás několik dotazů: 1. proč MP toleruje, že kamiony permanentě postávají např. v okolí ČS Benzina na Zátiší, když mají v celém městě zákaz stání? Nadto mnohdy parkují v protisměru. Když jsem na to naposledy upouornil, bylo mi MP sděleno, že už to není jejich činnost, nýbrž že to řeší PČR. 2. bylo by možné umístit značku zákaz zastavení nebo nějaké bariéry na ústí stezky do Huřvin? Cesta je zde právě od kamionů rozježděná. Tyto se mnohdy ani neštítí nacouvat až na pole, stojí zde a stekzu blokují. 3. právě stezka do Huřvin by si zasloužila vyčistit od bordelu. Má město zájem, aby i periferie byly čisté a uklizené? Petr Šíma

Dobrý den,

městská policie netoleruje parkování kamionů v centru Rakovníka. Přestupky jsou řešeny každý den, a to převážně blokově. Strážníci kamiony odkazují na záchytné parkoviště u Autostopu. Stejně postupuje i Policie ČR. Pokud jste dostal informaci jinou, prosím, obraťte se přímo na velitele MP Rakovník, který podání mylné informace prověří (je nutné poskytnout informaci kdy a a v kolik hodin jste informaci dostal).

Co se týče umístění dopravního značení, jeho umístění není v souladu s dopravními předpisy nutné - stání zde není možné z důvodu nedostatečné šíře komunikace. V minulosti zde již značky byly, ale buď byly odcizeny, nebo zničeny. Poté jsme na místo položili kameny, které také někdo ukradl. Zákaz stání jako takový je vymahatelný i bez dopravní značky.

V okolí cyklostezky město pozemky nevlastní. Vlastníme pouze pozemek pod cestou. Svůj zájem o čistotu prokazujeme každoročně tím, že v rámci akce Ukliďme Česko zde pravidelně uklízíme cizí pozemky. Pořádek na pozemcích, které nevlastníme, nemůžeme zajišťovat - jedná se o povinnost vlastníků. Podnět na zanedbání povinnosti vlastníků můžete podat na odboru životního prostředí. Všichni obyvatelé i vlastníci pozemků na území města mají podmínky pro to, aby mohli se svými odpady řádně nakládat (svoz odpadu, sběrný dvůr). To, že odkládají odpady i jinam, je bohužel záležítostí jejich osobní odpovědnosti a výchovy.

S pozdravem

A. Štulajterová, tisková mluvčí MěÚ

Alida Štulajterová, 21.12.2016
Dobrý den, chtěla bych se zeptat, zda existuje nějaký předpis, či právní norma která určuje, podle čeho se měří výška nemovitosti v případě rozdílné výšky terénu mezi dvěma pozemky. Jestli je její výška měřena vůči hlubšímu, či vyššímu terénu. Předem děkuji za odpověď.

Dobrý den,

výška nemovitosti se nejčastěji měří od takzvané srovnávací roviny označované ve stavebních výkresech jako +- 0,000. Toto se používá již dávno právě proto, že výška okolního terénu bývá různá v různých místech stavby a případnou úpravou terénu snadno změnitelná. Pokud se jedná o nějakou konkrétní stavbu, je nutno daný problém lépe konkretizovat - ideálně se obraťte přímo na odbor výstavby a investic.

S pozdravem

A. Štulajterová, tisková mluvčí MěÚ

Alida Štulajterová, 21.12.2016
Dobrý den. Jaká vážná technická či administrativní překážka brání zdárnému dokončení asfaltového povrchu v ulici Fojtíkova? Již druhý týden se tam nic neděje... Děkuji za reakci. (bydlím v č.p. 2402)

Dobrý den,

pro pokládku asfaltové směsi je stanovena minimální teplota podkladu. Asfaltové směsi se nesmí za žádných okolností pokládat v mrazu, proto byla v zájmu dodržení správných technologických postupů a následné životnosti asfaltu pokládka finální vrstvy odložena.

S pozdravem

Alida Štulajterová, tisková mluvčí MěÚ

Alida Štulajterová, 14.12.2016
Dobrý den. Bydlím v č.p. 2402 Fojtíkova ulice. Ać v rámci revitalizace vznikají různé až prapodivné stavbičky, na přístup s kočárkem do tohoto vchodu se nejspíš zapomnělo - na nových schodech chybí šikmé nájezdy a suterén tohoto vchodu NENÍ přístupný kočárkům z druhé strany - je tam uvnitř schodiště což architektům asi uniklo...

Dobrý den,

v daném místě nebyl nájezd ani před samotným započetím rekonstrukce. Plán rekonstrukce byl po celou dobu vyvěšen na internetových stránkách města a všichni měli možnost se k projektu vyjádřit. Další úpravy v projektu již neplánujeme.

S pozdravem

Alida Štulajterová, tisková mluvčí MěÚ

Alida Štulajterová, 14.12.2016
Dobrý den, bydlím v č.p.2402 Fojtíkova ul. Doporučuji tvůrcům (architektům a/nebo realizátorům) vzít kočárek obsazený dítětem a sjet si s ním schody vybudované v rámci revitalizace Bendovky 1 - viz. plánek www.jyrry.cbcnet.cz/download/B3_Celková situace_schody_paskvil.tif . Doplněním nájezdů pro kočárek se příkré úzké schody staly obtížnými i pro chodce a s kočárkem by to risknul snad jen Chuck Norris. Ba i vytlačit tudy kolo je téměř akrobatický úkon. Maminky s kočárky jsou tak nuceny sjet z chodníku na silnici a doufat že je nesrazí auto jedoucí shora zatáčkou, přičemž řidič onen kočárek uvidí na poslední chvíli kvůli stojícím autům. Co bránilo dokončit chodník až na špičku odbočky? Děkuji za reakci.

Dobrý den,

Vámi zmiňované řešení nájezdu si při realizaci první etapy rekonstrukce sídliště Bendovka v roce 2015 vyžádali přímo občané, kteří s kočárkem jezdí. Dokončit chodník až za zatáčku nebylo možné z důvodu sklonu a terénu. V té době nebyl ani vykoupen pozemek naproti, aby mohl chodník vést přes něj. Po dokončení aktuálně realizované etapy bude chodník dokončen tak, aby kočárky mohly projet bez použití nájezdů na schodišti.

S pozdravem

Alida Štulajterová, tisková mluvčí MěÚ

Alida Štulajterová, 14.12.2016
Dobrý den, rád bych se zeptal na možnost úpravy osvětlení u nově vybudovaného přechodu od nákupního centra Albert k Okresnímu archivu. V současné době, kdy je tma po 16 hodině, jsou mlhy a rychlosti aut na Plzeňské ulici vidim značné riziko pro chodce, kteří nejsou na přechodu či v jeho blízko vidět.

Dobrý den,

důvodů, proč nejde tento přechod nasvítit, je několik:

  1. neexistence sítě veřejného osvětlení na západní straně komunikace (poslední lampa vč. kabelu je cca 30 m pod přechodem),
  2. majetkoprávní vztahy - město nevlastní všechny pozemky podél komunikace, tudíž není kam umístit sloupy nasvětlení přechodu. O převodu pozemků jednáme již téměř rok se Středočeským krajem, ke zdržení došlo vzhledem k volbám do zastupitelstva kraje,
  3. přechod je pod vysokým napětím elektřiny, tzn. v ochranném pásmu vysokého napětí, kam není možné umisťovat stožáry (dle vyjádření vlastníka sítě).

Body 1 a 2 jsou řešitelné, ale bohužel s ohledem na bod 3 nebude možné po dobu existence vedení vysokého napětí přechod nasvítit.

S pozdravem

Alida Štulajterová, tisková mluvčí MěÚ

Alida Štulajterová, 14.12.2016

Stránka