Navigace

Výběr jazyka

  • Česky
  • English
  • Deutsch

Obsah

Dotazy od občanů

Stránka

Dobrý den, věděl byste prosím, proč ustaly práce na revitalizaci prostranství a dláždění parkovacích míst v ulici Na Sekyře? Poslední den, kdy dělníci pracovali, byl 21.12.2017, od té doby se tam nikdo neobjevil. Parkovací místa jsou vydlážděna z cca 80%, příjezd k nim je ohrazen. Je velká škoda, že se alespoň ono parkování nedotáhlo do konce. Doufám jen, že další práce nejsou plánovány až na jaro 2018.

Dobrý den,

od druhé poloviny prosince byla naplánována dvouměsíční technologická přestávka, což není v zimním období nic neobvyklého. Co je v posledních letech neobvyklé, tak je průběh zimy na našem území. Vzhledem k vývoji počasí se tento týden vyčkává na předpověď pro zbytek ledna, pokud to počasí dovolí, dělníci budou pokračovat na stavbě příští týden. Podle vývoje klimatických podmínek by se případně posunula technologická přestávka, která byla původně v plánu do konce února.

S pozdravem

J. Cafourek, tiskový mluvčí MěÚ

Jiří Cafourek, 09.01.2018
Dobrý den, chtěla jsem se zeptat kdy bude navýšen počet kontejnerů na tříděný odpad v ulici Průběžná. Již více než před rokem bylo přislíbeno že situace se bude monitorovat případně bude vysypání kontejnerů častěji nebo budou kontejnery doplněny. Bohužel z přeplněné popelnice plast i papír lítá po okolí a ze strany města k nápravě zatím nedošlo. Děkuji

Dobrý den,

pro odpověď na Vaši otázku bude nejlepší kontaktovat kolegu Petra Štrougala (pstrougal@murako.cz), který se kontejnery a odpady přímo zabývá.

S pozdravem

J. Cafourek, tiskový mluvčí MěÚ

Jiří Cafourek, 05.01.2018
Dobrý den, chtěla bych se zeptat, co radnice zamýšlí udělat s přírodními chodníky v parku. Přesněji řečeno chodník v parku za panelovým domem ve Spalově ulici je po celé šíři zaplaven vodou, pokud zaprší. Jsou tu kaluže, které nejdou obejít ani přeskočit, proto všichni jsou nuceni jít do města nebo druhým směrem k nádraží po trávníku, který také ztrácí své kouzlo, neboť je rozbahněný a tráva vyšlapána. Není možné přijít s čistou obuví ani jedním směrem. Opravdu se stydím, pokud přijdu s touto obuví do města nebo musím odcestovat z města pryč. Není to situace, která by byla krátkodobá, ale tento stav je již několik let a město tento stav chodníků stále přehlíží. Prosím o sdělení, kdy a jakým způsobem bude tento problém vyřešen. Děkuji za odpověď.

Dobrý den,

město si je vědomo situace ohledně Vámi zmiňovaného chodníku. Tato část pozemní komunikace bohužel nespadá do chystaných úprav sídliště kolem ulice Spalova, nicméně lokální úpravy tohoto chodníku jsou v plánu na jaře letošního roku.

S pozdravem

J. Cafourek, tiskový mluvčí MěÚ

Jiří Cafourek, 04.01.2018
Dobrý den, je na území města řešeno omezení používání pyrotechniky mezi 6 a 22 hodinou?

Dobrý den,

na území města Rakovník není žádnou vyhláškou omezeno používání pyrotechniky. Pokud jste měl na mysli používání pyrotechniky mezi 22 - 6 hodinou, tak s tím souvisí vyhláška č. 3/2017, k ochraně nočního klidu a regulaci hlučných činností, kdy je v tuto dobu každý povinen dodržovat noční klid. Vyhláška umožňuje výjimky, kompletní znění je dostupné na našich webových stránkách (pro usnadnění přikládám odkaz ZDE ). Právě aktuální výjimka je pro noc z 31. prosince běžného kalendářního roku na 1. ledna následujícího kalendářního roku, kdy se doba nočního klidu stanovuje od 03:00 do 6:00 hodin. Samozřejmě žádný z výrobků zábavné pyrotechniky není určen k házení či jinému používání proti lidem či zvířatům! V těchto případech se jedná o přestupek a situací se zabývá Městská policie Rakovník.

S pozdravem

J. Cafourek, tiskový mluvčí MěÚ

Jiří Cafourek, 28.12.2017
Dobrý den, chtěl bych se zeptat kdy se začne stavět Kaufland? děkuji

Dobrý den,

na stavební úřad byla doručena žádost o stavební povolení. Řízení, ohledně stavby, však ještě neproběhlo. Pokud zhotovitel stavební povolení dostane, je platné dva roky a termín zahájení stavby by měl dát vědět stavebnímu úřadu. Zahájení prací se očekává nejdříve příští rok. 

S pozdravem

J. Cafourek, tiskový mluvčí MěÚ

Jiří Cafourek, 12.12.2017
Dobrý den, chci se zeptat zda je v Rakovníku zakázán podomní prodej . Děkuji.

Dobrý den,

podomní prodej je v Rakovníku ošetřen Nařízením města č. 6/2017, Tržní řád. Zde je řečeno, že na území města Rakovníka je zakázán pochůzkový prodej, kterým se v rámci tohoto nařízení rozumí prodej zboží a poskytování služeb, kdy prodávající má zboží, informace o službě u sebe, v zavazadle nebo ve speciálním zařízení umístěném na těle. Dále je zakázán také právě zmíněný podomní prodej, tedy pochůzky, kdy je bez předchozí objednávky prodejcem nabízeno a prodáváno zboží nebo poskytnutí služby (zejména obcházením jednotlivých domů a bytů). Tržní řád umožňuje výjimku v čl. 6 tohoto nařízení, především činnosti spojené s veřejnou - charitativní sbírkou upravenou příslušným právním předpisem. Kompletní znění najdete ZDE. Pokud by Vás někdo svým podomním prodejem obtěžoval, můžete se obrátit na Městskou policii na lince 156.

S pozdravem

J. Cafourek, tiskový mluvčí MěÚ

Jiří Cafourek, 07.12.2017
Dobrý den. Prosím o zodpovězení následujících dotazů: A) Byly při rekonstrukci Hornické ulici nárokovány společností Froněk s.r.o. vícepráce? Pokud ano, v jaké výši a kdo je schválil. B) Občas se při odpovědi na dotazy odkazujete na to, že se jedná o akci Krajského úřadu, aniž byste uvedli další podrobnosti. MěÚ Rakovník není KÚ STC informován o investičních akcích, které plánuje v intravilánu města na svém majteku? C) Proč je už min. 15 let na rohu Ottovy a Kuštovy ulice "ostrov z kostek" v křižovatce. To není možné uvedený nevelký obnažený úsek opravit? D) Jaký je aktuální počet zaměstnanců MěÚ a jaká je průměrná mzda? Děkuji za odpovědi. Petr Šíma

Dobrý den,

pro přehlednost odpovím na dotazy v bodech.

A) Při rekonstrukci zmíněné ulice nebyly nárokovány žádné vícepráce. 

B) Městský úřad Rakovník je o těchto akcích informován v momentě, kdy je Krajský úřad schválí. Vždy, když se o investiční akci kraje dozvíme, ihned informujeme veřejnost a uvádíme maximum informací, které máme. O získání případných dalších podrobností, týkajících se těchto akcí, se poté musíte obrátit na KÚ.

C) Zmiňovaná komunikace je majetkem KÚ. Poprosím Vás o směřování dotazu právě na Krajský úřad.

D) Tato informace je interní a nemám oprávnění Vám ji sdělit touto formou. Pokud přesto budete trvat na odpovědi, musíte si o tuto informaci zažádat prostřednictvím zákona č. 106/1999 Sb., Zákon o svobodném přístupu k informacím.

S pozdravem

J. Cafourek, tiskový mluvčí MěÚ

Jiří Cafourek, 04.12.2017
Dobrý den, chtěla bych se zeptat, z jakého důvodu byly vykáceny stromy podél silnice v Plzeňské ulici od viaduktu směrem k Zátiší a zda budou tyto stromy nahrazeny. A dále by mě zajímalo, zda budete nahrazovat vykácenou zeleň podél paneláku po Lidlem - psali jste, že o tom uvažujete, ale nic se neděje. A třetí dotaz: Proč se parkování na Pražské nevyřeší vybudováním parkoviště na trávě po bývalém "Dělňáku", ale místo toho se budou kácet vzrostlé zdravé stromy v sídlišti??? Děkuji moc za odpovědi.

Dobrý den,

stromy v této lokalitě byly vykáceny z důvodu revitalizace východní části Komenského náměstí. V místech, která zmiňujete, bude vysázeno konkrétně 39 nových stromů a přibližně 850 keřů.

Co se týká druhého dotazu, momentálně se zjišťují zavodňovací sítě v dané lokalitě. Jednáme se společností Ravos, s.r.o., zda bude možné ve zmiňovaném místě sázet novou zeleň.

Parkoviště na ploše bývalého Dělnického domu neplánujeme. Nový územní plán v tomto místě počítá s veřejnou zelení. V úterý 28.11.2017 byl v kulturním centru projednáván návrh právě nového územního plánu. Návrh najdete i na našich webových stránkách, konkrétně zde. Pokud k němu budete mít nějaké připomínky, můžete je posílat nejpozději do 5.prosince letošního roku.

S pozdravem

J. Cafourek, tiskový mluvčí MěÚ

Jiří Cafourek, 29.11.2017
Dobrý den zajímalo by mě s jakými opravami se počítá na smuteční sini a zda se počítá s opravou hrobu bratrů Burianů??? děkuji

Dobrý den,

s opravami smuteční síně počítáme v závislosti na finančních možnostech města. V letošním roce jsme zde investovali více než 220 tis. Kč na výměnu vchodových dveří, před několika lety jsme vybudovali nové sociální zařízení a byla také provedena celková oprava střechy. Navíc podle novelizace zákona musíme zajistit investici spočívající v zakoupení nového mrazáku, který bude splňovat legislativní podmínky - zde se jedná o investici okolo 400 tis. Kč. Plánujeme také opravu řeckého ohně, oplocení a úpravy zeleně v okolí smuteční obřadní síně.

Co se týče památníku bratří Burianů, ten je udržován průběžně. Byla zde např. provedena částečná oprava opadané omítky. Celkovou rekonstrukci však v současné době neplánujeme a nadále budeme pokračovat s dílčími opravami, a to s ohledem na velké investice do nových cest na urnovém háji i městském hřbitově a nutné investice do oprav obvodových zdí obou objektů, což má prioritu.

S pozdravem

A. Štulajterová, tisková mluvčí MěÚ

Alida Štulajterová, 24.11.2017
Dobrý den.Když se dělá rekonstrukce chdníků na Sekyře,proč stavební dozor nenechal srovnat semafor ?? Nebo je to záměr? Předem děkuji.

Dobrý den,

o problému víme, v současné době čekáme na dodání nového sloupu, abychom mohli provést jeho výměnu. Samotná výměna semaforu bude provedena o některém z víkendů, protože musí dojít ke kompletnímu vypnutí celé křižovatky.

S pozdravem

A. Štulajterová, tisková mluvčí MěÚ

Alida Štulajterová, 14.11.2017

Stránka