Město Rakovník
MěstoRakovník

Krupá

Částečná uzavírka silnice č. II/229 v k.ú. obce Krupá u Rakovníka bude probíhat z důvodu stavební práce při napojení provizorní přeložky SO 3186 na silnici č. II/229 v rámci realizace akce "D6 Krupá, přeložka" v termínu od 25. 9. 2022 do 25.10. 2022.

  • částečná, staničení km 34,845 – 35,195
  • z důvodu blízké křižovatky se silnicí č. I/6 bude provoz řízen v čase 7:00 – 18:00 hod. regulovčíky tím způsobem, aby případná kolona nezasahovala do křižovatky
  • částečná uzavírka bez objízdné trasy, provoz řízen semafory a regulovčíky

DIO a mapa k nahlédnutí.

Mobilní aplikace MojeObec

Panoramatická prohlídka města

panorama

Prohlídku města vytvořil a provozuje Úspěšný web s.r.o

CBCNET.CZ

CBCnet.cz

Město Rakovník používá internetové připojení CBCNET.CZ.

SENIOR EXPRES
služba radnice pro občany města Rakovník

logo

logo

Portál krizového řízení