Město Rakovník
MěstoRakovník

Křivoklát

Úplná uzavírka silnice č. II/201 v k.ú. Křivoklát bude probíhat z důvodu opravy povrchu silnice č. II/201 v termínu od 1. 7. 2024 – 4. 8. 2024.

Rozsah uzavírky:

  • úplná uzavírka silnice č. II/201 za křižovatkou silnice č. II/201 a II/236 Křivoklát- Písky po vjezd do městyse Křivoklát (km staničení: 27,480 – 29,900)

Objízdná trasa:

  • od křižovatky se silnicí č. II/236 u obce Křivoklát – Písky po silnici č. II/236 přes obec Požáry ke křižovatce silnic III/2273 x II/236 a dále po silnici č. III/2273 přes obec Nový Dům až ke křižovatce se silnicí II/227 a po této silnici č. II/227 přes obec Městečko až do Křivoklátu na křižovatku se silnicí II/201
  • tato trasa je obousměrná pro veškerý provoz
  • po celou dobu uzavírky nebude umožněn průjezd vozidlům IZS (HZS, ZZS, PČR)

 

! Změna vedení objízdné trasy vydaného rozhodnutí spis.zn. OD01/42663/2023/Prch (MURA/46382/2023) – úplná uzavírka silnice č. III/20112 v k.ú. Zbečno z důvodu rekonstrukce mostu ev.č. 20112-1 v rámci realizace akce „III/20112 Zbečno, oprava mostu ev.č. 20112-1 přes Berounku“ 

Objízdná trasa:

  • obce Zbečno po silnici č. II/201 přes obec Píska a Městys Křivoklát až na křižovatku se silnicí č. II/236 směr obec Roztoky. Dále po této silnici č. II/236 přes obec Roztoky až na křižovatku se silnicí č. III/23619. Po této silnici až na křižovatku se silnicí č. III/20112 do obce Újezd nad Zbečnem. Po této silnici až k uzavřenému mostu.

Změna objížďky v termínu od 1. 7. 2024 do 4. 8. 2024:

  • od křižovatky se silnicí č. II/236 u obce Křivoklát – Písky po silnici č. II/236 přes obec Požáry ke křižovatce silnic III/2273 x II/236 a dále po silnici č. III/2273 přes obec Nový Dům až ke křižovatce se silnicí II/227 a po této silnici č. II/227 přes obec Městečko až do Křivoklátu na křižovatku se silnicí II/201.

DIO k nahlédnutí ZDE

SENIOR EXPRES
služba radnice pro občany města Rakovník

logo

logo

Portál krizového řízení