Město Rakovník
MěstoRakovník

Kounov

Částečná uzavírka silnice č. III/22918 v k.ú. Kounov u Rakovníka bude probíhat z důvodu provádění stavebních prací za účelem prodloužení kanalizačního řadu od č. p. 182 po parc. č. 1566/1 v obci Kounov.

Termín: 20. 5. 2024 – 1. 6. 2024

  • Uzavřen bude pravý jízdní pruh ve směru jízdy Kounov – Janov. Jízdní profil levého jízdního pruhu nebude zúžen (min. šíře 3 m).
  • Objízdná trasa není nařízena. Po celou dobu uzavírky bude umožněn bezodkladný a bezpečný průjezd vozidlům IZS (HZS, ZZS, PČR) a vozidlům veřejné linkové dopravy.
  • více informací ZDE

SENIOR EXPRES
služba radnice pro občany města Rakovník

logo

logo

Portál krizového řízení