Město Rakovník
MěstoRakovník

Kolešov

Úplná uzavírka silnice č. III/00610 v k.ú. Kolešov bude probíhat z důvodu realizace stavby "D6 Hořovičky - obchvat" - SO 5192 (od křižovatky se silnicí č. I/6 k začátku zastavěného území obce Kolešov) v termínu od 1. 7. 2024 do 26. 7. 2025.

  • Uzavírka silnice č. III/00610 bude ukončena zprovozněním nové trasy dálnice D6 a již nebude v tomto úseku napojena na původní trasu silnice č. I/6. Za obcí Kolešov zůstane slepá a neprůjezdná.

Objízdná trasa:

  • z obce Kolešov po silnici č. III/00610 až na křižovatku se silnicí č. I/27. Dále po silnicích č. I/27 a I/6 resp. po přeložkách silnice č. I/27, I/6 a po doprovodných komunikacích SO 5132.1 a SO 5132.2 a to v závislosti na fázích výstavby D6 a jejích stavebních objektech
  • trasa je obousměrná
  • po celou dobu uzavírky nebude umožněn průjezd vozidlům IZS (HZS, ZZS, PČR)

K nahlédnutí DIO a schéma.

SENIOR EXPRES
služba radnice pro občany města Rakovník

logo

logo

Portál krizového řízení