Město Rakovník
MěstoRakovník

Hořovičky

Úplná uzavírka silnice č. III/2214 v k. ú. Hořovičky (mezi obcemi Hořovičky a Vrbice) bude probíhat z důvodu realizace stavby "D6 Hořovičky – obchvat" - SO 5204 (Most přes silnici III/2214 v km 59,068) v termínu od 15. 7. 2024 do 31. 12. 2024.

Objízdná trasa:

  • z obce Vrbice po silnici č. III/2214 přes obec Běsno a dále po silnici č. III/2215 přes obec Strojetice až na křižovatku se silnicí č. I/27. Dále po silnicích č. I/27 a I/6 resp. po přeložkách silnice č. I/27, I/6 a po doprovodných komunikacích SO 5132.1 a SO 5132.2 a to v závislosti na fázích výstavby D6 a jejích stavebních objektech
  • obousměrná pro veškerý provoz
  • po celou dobu uzavírky bude umožněn průjezd vozidlům IZS (HZS, ZZS, PČR)
  • upozornění: Při průjezdu stavbou může dojít k časové prodlevě, max. 15 minut
  • Povolení změny vedení nařízené objízdné trasy pro vozidla do 3,5 t - úplná uzavírka silnice č. III/2217 v k. ú. Děkov, z důvodu realizace mostu a přeložky silnice č. III/2217.

Nařízená objízdná trasa pro vozidla do 3,5 t: z obce Děkov po silnici č. III/2216 směr obec Vrbice až na křižovatku se silnicí č. III/2214. Po této silnici až na křižovatku se silnicí č. I/6 v obci Hořovičky. Po silnici č. I/6 zpět k uzavřenému úseku.

Změna objízdné trasy pro vozidla do 3,5 t: z obce Děkov po silnici č. III/2216 směr obec Vrbice a odtud po silnici č. III/2214 přes obec Běsno a dále po silnici č. III/2215 přes obec Strojetice až na křižovatku se silnicí č. I/27. Dále po silnicích č. I/27 a I/6 resp. po přeložkách silnice č. I/27, I/6 a po doprovodných komunikacích SO 5132.1 a SO 5132.2 a to v závislosti na fázích výstavby D6 a jejích stavebních objektech.

DIO k nahlédnutí ZDE

SENIOR EXPRES
služba radnice pro občany města Rakovník

logo

logo

Portál krizového řízení