Město Rakovník
MěstoRakovník

Radní projednávali

Radní projednávali 1

Vybrané zprávy ze 16. schůze rady města.

REVOLUTION TRAIN

Město Rakovník se opět rozhodlo podpořit projekt REVOLUTION TRAIN. V loňském roce byl nadačnímu fondu NOVÉ ČESKO poskytnut peněžitý dar ve výši 120 tis. Kč a preventivní program tak mohlo navštívit přes 200 žáků 7. – 9. tříd základních škol v Rakovníku. Paušální sazba za přistavení vlaku a celodenní provoz pro rok 2023 činí 130 tis. Kč.

Základem projektu je protidrogový vlak – multimediální mobilní vlaková souprava (šest stříbrných obrněných vagónů = 4 kinosály, 8 interaktivních místností a v nich příběh, jak snadné je propadnout drogám a jak těžké je se závislosti zbavit), která nabízí jedinečné prostředí pro interaktivní zážitkové vzdělávání.

REVOLUTION TRAIN dlouhodobě podporuje Národní protidrogová centrála PČR. Jedná se o program prevence kriminality v souvislosti s užíváním návykových látek. Vzhledem k tomu, že se projekt „protidrogový vlak“ týká tak společensky negativního jevu, jakým drogy bezesporu jsou, doporučila policie ČR jeho prezentaci podporovat ve všech regionech. Záměrem vedoucího Územního odboru Rakovník Krajského ředitelství Policie Středočeského kraje plk. Mgr. Jiřího Šilera bylo vytvořit tradici se systémovým přístupem, v rámci kterého by byl tento projekt v Rakovníku realizován každý rok s tím, že jej navštíví většina žáků základních škol, studentů středních škol a veřejnost tak, aby měl každý možnost tuto formu prevence drog poznat.

S návštěvou žáků protidrogového vlaku souvisí „návazný program“, jehož cílem je zvýšení právního vědomí nezletilých a vysvětlit jim, že zákon je od toho, aby je ochránil od nebezpečných situací, a nejen jim něco zakazoval. Formou soutěže a hry se žáci vracejí k vlakovému příběhu a sledují jej z nové perspektivy policejních týmů. Program probíhá přímo ve škole, je zdarma a vyžaduje dvě vyučovací hodiny. Návazný program si školy objednají při návštěvě vlaku.

Protidrogový vlak bude přistaven na rakovnickém nádraží dne 23. 6. 2023.

 

Výměna oken – č. p. 1713

Bylo rozhodnuto zahájit zadávací řízení k podání nabídky na veřejnou zakázku malého rozsahu „Výměna oken a vchodových dveří v nebytovém prostoru Sídl. Gen. J. Kholla č.p. 1713 v Rakovníku“.

Nebytový objekt na Sídlišti Gen. J. Kholla č. p. 1713 v Rakovníku je využíván pro komerční účely. Objekt je rozdělen na tři úseky, kdy každý má svůj vlastní vchod. V současné době tento nebytový objekt využívá TJ Tělovýchovná zařízení Rakovník, z.s. a Lucie Trejbalová. Třetí část objektu bude užívána po opravě podlahy, která v současné době probíhá.

V objektu jsou instalovány původní okna a vchodové dveře, které jsou ve špatném technickém stavu. Dochází zde k značným únikům tepla. Na základě těchto skutečností byl vypracován výkaz výměr na výměnu oken a vstupních dveří v nebytovém objektu. Projekční cena za výměnu 49 ks oken a 6 ks vchodových dveří je 1 610 758 Kč vč. DPH.

 

Pronájem nebytových prostor v č. p. 167

V nově zrekonstruované budově čp. 167 (VSSC) jsou připraveny tři nebytové prostory, které jsou ke komerčnímu využití. Dva prostory mají vstup z Husova náměstí a jeden ze Žižkova náměstí. Prostory jsou nové a od počátku připraveny ke komerčnímu využití. V současné době probíhá kolaudační řízení s předpokladem vydání kolaudačního rozhodnutí koncem května.

Prostor č. 3 o celkové výměře 36,86 m2 je přístupný ze Žižkova náměstí a jedná se o jednu místnost a sociální zařízení. Prostor bude sloužit pro obsluhu parkovacího systému na Husově náměstí, který provozuje společnost Údržba městských komunikací. Prostor využívali i před rekonstrukcí, a to na základě smlouvy o bezplatné výpůjčce.

Prostor č. 2 o celkové výměře 52,44 m2 je situovaný na rohu budovy a jedná se o tři propojené místnosti a sociální zařízení. Prostor č. 1 o celkové výměře 77,09 m2 má jednu místnost a malé sociální zařízení.

Prostory budou k pronájmu nabízeny přes elektronickou aukci. Minimální nájemné v případě nových prostor by to bylo u prostoru č. 2 ve výši 215 004 Kč/rok a u prostoru č. 1 ve výši 316 069 Kč/rok. Veškeré informace budou zveřejněné na úřední desce města.

 

Rekonstrukce herny v MŠ V Lukách v Rakovníku

Během vypsaného zadávacího řízení na veřejnou zakázku malého rozsahu „Rekonstrukce herny v MŠ V Lukách v Rakovníku“ byly doručeny 4 nabídky. Na základě doporučení komise rozhodla rada města uzavřít smlouvu o dílo s s firmou TOVA stavby s.r.o., jejíž nabídková cena činí 759 338,63 Kč včetně DPH. Předpokládaná doba zahájení stavebních prací je od 03. 07. 2023, dokončení dle smlouvy o dílo nejpozději do 18. 8. 2023.

Pro připomenutí:

Projektovou dokumentaci a rozpočet na tuto akci vypracovala paní Lenka Jandová. Rozpočet činí 734 795,45 Kč bez DPH a rekonstrukce herny o rozměrech 97,4 m2 zahrnuje provedení nových rozvodů elektroinstalace, položení nové podlahové krytiny z vinylových dílů, opravy omítek s přeštukováním a novou malbu. V celé herně bude proveden nový kazetový podhled s integrovanými LED panely. Nově budou osazeny truhlářskými kryty otopná tělesa.  

 

Konšelský tuplák

V sobotu 27. 5. 2023 od 13:00 hod se v radničním dvoře v Rakovníku (vstup z náměstí) konají pivní slavnosti. Můžete se těšit na 7 minipivovarů a tradiční pivovar Bakalář, dobré jídlo a spoustu dobré muziky. Ke každé vstupence dostanete půllitr, do kterého si můžete nechat čepovat lahodný zlatavý mok. Vstupné 200 Kč. (plakát k akci)

Přílohy

Konselsky_tuplak_plakat.jpg

Konselsky_tuplak_plakat.jpg
Typ souboru: JPG obrázek, Velikost: 119,05 kB
Datum vložení: 19. 5. 2023 8:40
Datum poslední aktualizace: 19. 5. 2023 8:42
Autor: Bc. Kateřina Hradilová

Mobilní aplikace MojeObec

Panoramatická prohlídka města

panorama

Prohlídku města vytvořil a provozuje Úspěšný web s.r.o

CBCNET.CZ

CBCnet.cz

Město Rakovník používá internetové připojení CBCNET.CZ.

SENIOR EXPRES
služba radnice pro občany města Rakovník

logo

logo

Portál krizového řízení