Město Rakovník
MěstoRakovník

Radní projednávali ...

Radní projednávali ... 1

Vybrané zprávy z 51. schůze rady města, která se konala 9. 9. 2020.

Ocenění cvičitelů a trenérů mládeže za rok 2019

Rada města rozhodla na základě návrhu sportovní komise o ocenění cvičitelů a trenérů mládeže za rok 2019 a poskytnutí peněžitého daru ve výši 3 500,- Kč 9 navrhovaným cvičitelům a trenérům mládeže v celkové částce 31 500,- Kč. Pan starosta předal peněžité dary oceněným ve čtvrtek 10. 9. 2020 na slavnostním vyhlášení ankety Sportovec okresu 2019.

 

Výsledek zadávacího řízení na výběr zhotovitele, TDS a koordinátora – Malinovského ul.

Rada města uzavřela smlouvu o dílo na veřejnou zakázku „Obnova místních komunikací ul. Malinovského, Rubínova, Rejčkova a Burianova vč. hospodaření s dešťovými vodami“ se společností Froněk, spol. s r.o., Rakovník, za cenu 16 359 753,- Kč včetně DPH. Se stavebními pracemi se začne ještě v letošním roce.

Technický dozor projektu bude provádět  Jaroslav Kodeš, Rakovník, za cenu 235 950,- Kč vč. DPH a výkon koordinátora BOZP projektu společnost BRAIN, s.r.o., Praha, za cenu 67 760,- Kč vč. DPH.

 

Výsledek zadávacího řízení na výběr zhotovitele, TDS a koordinátora – Zátiší

Rada města uzavřela smlouvu o dílo na veřejnou zakázku „Regenerace sídliště Zátiší v Rakovníku – I. etapa“ s EKOSTAVBY Louny s.r.o., za cenu 13 186 822,- Kč včetně DPH.

Technický dozor projektu bude provádět  Ing. Karel Endyš, Rakovník, za cenu 180 000,- Kč (není plátcem DPH) a výkon koordinátora BOZP projektu společnost BRAIN, s.r.o., Praha, za cenu 55 660,- Kč vč. DPH.

 

Rozšíření workoutového hřiště

Původně se v Čermákových sadech nacházelo workoutové hřiště, které bylo postaveno v roce 2014 za cenu 307 340,- Kč vč. DPH. Toto workoutové hřiště je hojně využíváno veřejností a tudíž jeho rozšíření a modernizace je velkým přínosem pro jeho další provozování. Město Rakovník obdrželo od společnosti Kaufland Česká republika v. o. s. peněžitý dar ve výši 200 000,- Kč na rozšíření a modernizaci workoutového hřiště v Čermákových sadech v Rakovníku. Rozšíření a modernizace hřiště o nové prvky byla vyčíslena částkou 238 128,- Kč. Slavnostní otevření proběhlo v sobotu 12. 9. 2020 v Čermákových sadech.

 

Avíza

30. 9. 2020

Ve středu 30. 9. 2020 v 16:00 hodin se uskuteční slavnostní předávání „Cen města Rakovníka“ významným osobnostem města.

 

7. 10. 2020

Ve středu 7. 10. 2020 od 17:00 hodin se v sále Kulturního centra v Rakovníku uskuteční veřejné představení analýzy a vysvětlení jednotlivých variant investičního záměru rekonstrukce/novostavby Sportovní haly v Rakovníku.

 

17. 10. 2020

V sobotu 17. 10. 2020 se uskuteční na Husově náměstí od 12:00 – 22:00 hod Rakovnický festival vína 2020. Město Rakovník není oficiálním pořadatelem této akce.

Datum vložení: 21. 9. 2020 8:33
Datum poslední aktualizace: 21. 9. 2020 8:38
Autor: Bc. Kateřina Hradilová

Mobilní aplikace MojeObec

Panoramatická prohlídka města

panorama

Prohlídku města vytvořil a provozuje Úspěšný web s.r.o

CBCNET.CZ

CBCnet.cz

Město Rakovník používá internetové připojení CBCNET.CZ.

SENIOR EXPRES
služba radnice pro občany města Rakovník

logo

logo

Portál krizového řízení