Město Rakovník
MěstoRakovník

Radní projednávali..

RM37a38

Vybrané zprávy z 37. a mimořádné 38. schůze rady města, které se konaly 11. a 12. 3. 2020

Výsledek zadávacího řízení na veřejnou zakázku „Odstranění lávky č. 14, mostu č. 15 a novostavba mostu č. 15, k. ú. Rakovník“

Rada města uzavřela smlouvu o dílo na veřejnou zakázku „Odstranění lávky č. 14, mostu č. 15 a novostavba mostu č. 15 v k. ú. Rakovník“ se společností VIAMONT Servis a.s., Ústí n. Labem, za cenu 10 198 308,00 Kč bez DPH. Zahájení plnění smlouvy je duben roku 2020, dokončení je dle smlouvy o dílo plánováno do 9 měsíců od zahájení plnění.

Zveřejnění záměru prodat p. p. č. 2068 a st. p. č. 2107 včetně stavby

Rada města zveřejnila záměr prodat p. p. č. 2068 (3 428 m2) a st. p. č. 2107 (38 m2), jejíž součástí je stavba bez čp/če v k. ú. Rakovník (LV 10001) s tím, že minimální cena při prodeji je stanovena na 3 900 000,- Kč včetně DPH. Přes část pozemku vede vnitřní vodovod pro čp. 2569. Jedná se o dva pozemky, přičemž stavební se nachází uvnitř pozemkového. Samotná pozemková parcela má výměru 3 428 m2 a stavební parcela 38 m2, její součástí je budova bez čp/če. Budova je neobyvatelná a jde spíše o zahradní domek bez sociálního zařízení. Nachází se v lokalitě naproti psímu útulku. V územním plánu se jedná o pozemek určený k bydlení. Město Rakovník si vyhrazuje právo odchýlit se od uvedených podmínek případně od záměru odstoupit.

Zveřejněný záměr

Zveřejnění záměru prodeje pozemků a budovy „okálu u Bartoňského rybníka“

Rada města zveřejnila záměr prodat budovu čp. 2503 (111 m2) s přilehlými pozemky o výměře 6 866 m2 s tím, že minimální nabídková cena je stanovena na 2 400 000,- Kč včetně DPH. Město Rakovník si vyhrazuje právo odchýlit se od uvedených podmínek případně od záměru odstoupit.

Budovu obecně označujeme jako „okál u Bartoňského rybníka“. Pozemky tvoří jeden funkční celek s domem a byly rozděleny geometrickým plánem dle skutečného oplocení. Nemovitosti jsou více jak deset let nevyužívány a samotná budova je v dezolátním stavu určená spíše k celkové demolici. V této lokalitě není kanalizace ani napojení na vodu. Je zde pouze elektřina a celek se nachází v CHKO Křivoklátsko. Přilehlé pozemky tedy nejdou zastavět a lze pouze zrekonstruovat stávající dům. V současném územním plánu je budova navržena jako občanská vybavenost a okolní pozemky jako soukromá zeleň.

Zveřejněný záměr

Zveřejnění záměru prodeje budovy čp. 2582

Rada města zveřejnila záměr prodat budovu čp. 2582 s přilehlým pozemkem, která se nachází na rohu ulic Rabasova, Sluneční a Koubkova. V územním plánu se jedná o plochu určenou k bytové zástavbě. Pozemek má však omezení, a to ve vedení sítí a jejich ochranných pásem. Pozemek lze tedy při větší snaze vyžít pro rozšíření stávající stavby na menší domek. Minimální nabídková cena je stanovena na 1 500 000,- Kč včetně DPH. Město Rakovník si vyhrazuje právo odchýlit se od uvedených podmínek případně od záměru odstoupit.                                                   

Zveřejněný záměr

Rekonstrukce sociálního zařízení v Loutkovém divadle v Rakovníku

Avizovanou rekonstrukci sociálního zařízení v Loutkovém divadle v Rakovníku provede společnost B+P HÁJEK STAVBA s.r.o., Rakovník, za cenu 421 574,25 Kč vč. DPH. Stávající sociální zařízení v Loutkovém divadle je původní od doby samotné výstavby Loutkového divadla a tudíž není v dobrém technickém stavu. Jsou zde zastaralá vrchní splachovadla a obklady již nejdou dostatečně vyčistit. Dále zde dojde k instalaci sprchového koutu z důvodu osobní hygieny loutkoherců po představení.

Opravu střechy šaten v areálu TJ TATRAN Rakovník

Avizovanou opravu střechy šaten v areálu TJ TATRAN Rakovník provede Michal Myšička, Pavlíkov, za cenu 353 997,60 Kč vč. DPH. Stávající střecha na šatnách v areálu TJ TATRAN Rakovník je ve velmi špatném technickém stavu. Střechou do šaten zatéká na několika místech, a to i přes lokální opravy v loňském roce.

Rekonstrukce dvou kuchyněk v Mateřské škole Průběžná v Rakovníku

Rada města vypsala výběrové řízení k podání nabídky na rekonstrukci dvou kuchyněk v Mateřské škole Průběžná, Průběžná čp. 2312 v Rakovníku. Rekonstrukce zahrnuje opravu vnitřních omítek, položení nové dlažby a obkladů, výměnu otopných těles, výměnu dveří, úpravu vnitřní kanalizace a vodovodu včetně výměny nových umyvadel a dřezů, nové elektro rozvody a výmalbu. Termín této akce je plánován od 1. 7. 2020 do 10. 8. 2020.

Uzavření mateřských škol, jejichž zřizovatelem je město Rakovník

Rada města s účinností od 16. 3. 2020 do odvolání rozhodla o uzavření všech mateřských škol, jejichž zřizovatelem je město Rakovník, a organizační složky Jesle Rakovník.

Datum vložení: 3. 4. 2020 13:47
Datum poslední aktualizace: 5. 5. 2020 16:12
Autor: Jiří Cafourek

Mobilní aplikace MojeObec

Panoramatická prohlídka města

panorama

Prohlídku města vytvořil a provozuje Úspěšný web s.r.o

CBCNET.CZ

CBCnet.cz

Město Rakovník používá internetové připojení CBCNET.CZ.

SENIOR EXPRES
služba radnice pro občany města Rakovník

logo

logo

Portál krizového řízení