Město Rakovník
MěstoRakovník

Dotazy od občanů

Z důvodu zamezení automatického vyplňování formulářů spamery a roboty odpovězte, prosím, na následující kontrolní otázku: Kolik měsíců má rok 
Autor: Miroslav Balla

Dobrý den,

od 20. 4. 2020 je opět otevřena Městská tržnice. Pravidelné čtvrteční trhy se na Husovo náměstí vrátí od 30. 4. 2020.

S pozdravem

Jirka Cafourek, tiskový mluvčí MěÚ, 21. 4. 2020
Autor: Milíslava Vaidišová

Dobrý den,

kontejnery na kovový odpad se svážejí individuálně dle naplnění, stejně jako kontejnery na použité oleje. Pokud bude v budoucnu kontejner zhruba týden plný a nevyvezený, kontaktujte prosím odbor správy majetku, kolegu P. Štrougala (313 259 118, pstrougal@murako.cz).

S pozdravem

Jirka Cafourek, tiskový mluvčí MěÚ, 20. 4. 2020
Autor: Josef

Dobrý den,

dezinfekci, kterou zajišťuje pro obce Středočeský kraj, jsme museli nejprve rozdat pro ostatní obce v okresu Rakovník. Teprve přes tento víkend a dnes proběhl závoz dezinfekce určený konečně přímo pro město Rakovník. Vedení Rakovníka pochopitelně zajišťuje dezinfekci také z rozpočtu města. Distribuce těchto prostředků pro občany se bude odvíjet podle množství, které je v tuto chvíli možné zajistit. Dezinfekce tak bude primárně rozdělována do sociálních a zdravotnických zařízení a dále bude použita pro pokrytí očisty veřejných prostranství. Jakmile budeme znát další detaily případné distribuce občanům, okamžitě vás o nich budeme informovat.

V Rakovníku se první nakažený objevil dne 8. 4. 2020, o této skutečnosti jsme veřejnost okamžitě informovali prostřednictvím webových stránek a Facebooku (Královské město Rakovník). Na okrese Rakovník je v tuto chvíli potvrzených 11 případů nakažených z toho 2 přímo ve městě Rakovník. Nejsou nám poskytovány informace o výskytu nakažených v okolních obcích. Pokud se však objeví nakažený přímo v konkrétní obci, Krajská hygienická stanice tuto skutečnost sdělí přímo panu starostovi/starostce dané obce. Žádné další podrobnosti nám nejsou poskytovány. 

S pozdravem

 

Jiří Cafourek, tiskový mluvčí MěÚ, 14. 4. 2020
Autor: Petr Šíma

Dobrý den pane Šímo.

Městská policie Rakovník provádí kontrolní a hlídkovou činnost na území města na základě instruktáže. Instruktáž je sestavována např. na základě plánovaných akcí, rizikových míst, problémových lokalit apod. V Rakovníku nejsou strážníci zařazeni do okrskářů. Každý strážník se dle zákona prokazuje odznakem, služebním číslem a stejnokrojem. Pro jiné obce vykonává pouze odchyty psů (16 obcí) a to na základě veřejnoprávních smluv.

Můžete kontaktovat velitele MP pana Jaromíra Nového, který Vám činnost MP rád blíže vysvětlí. (jnovy@murako.cz).

V případě zájmu o zodpovězení dotazů pod body a), b) a c) Vás požádám, aby jste si zažádal o tyto informace dle zákona č. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím.

Přeji hezký den.

Jirka Cafourek, tiskový mluvčí MěÚ, 28. 2. 2020
Autor: Otakar Rychlý

Dobrý den, 

rád bych Vám vyhověl, bohužel řešíme technický problém na vnitřním serveru úřadu, na kterém jsou platný ÚP a nový návrh ÚP nahrány. Situaci intenzivně řešíme a snažíme se o co nejrychlejší zprovoznění odkazů, které jsou na webových stránkách města ZDE.

Prosím Vás tedy o trpělivost.

Přeji hezký den.

Jirka Cafourek, tiskový mluvčí MěÚ, 27. 2. 2020
Autor: Petr Šíma

Dobrý den pane Šímo,

podle zákona o místních poplatcích se sazba poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů skládá ze dvou částí. Poplatek tedy nelze stanovit jednou částkou.

Částka uvedená v písm. b), tj. 470 Kč v OZV 4/2019, se vypočte ze skutečných nákladů města na svoz a sběr netříděného komunálního odpadu a dle zákona může činit maximálně 750 Kč. Výpočet této částky je dle zákona uveden v příloze OZV. Skutečné náklady na svoz a sběr netříděného komunálního odpadu jsou dle přílohy OZV 4/2019 ve výši 670 Kč. Zastupitelstvo města se rozhodlo do výše poplatku započíst jen 470 Kč.

Částka uvedená v písm. b) vychází pouze z nákladů na sběr a svoz netříděného komunálního odpadu. Nevychází z nákladů na provoz celého systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů. Nezapočítávají se tedy náklady například na svoz tříděného komunálního odpadu, náklady na likvidaci nebezpečného odpadu nebo na odstraňování černých skládek.

Částka uvedená v písm. a) může dle zákona o místních poplatcích dosahovat maximálně výše 250 Kč. Tato částka slouží jako příspěvek právě na zbývající náklady na provoz systému, které nemohly být zahrnuty do částky uvedené v písm. b). Tato část poplatku závisí  na rozhodnutí zastupitelstva města a v OZV se neodůvodňuje.

S pozdravem

Jirka Cafourek, tiskový mluvčí MěÚ, 27. 2. 2020
Autor: Jaroslav Růžek

Dobrý den,

OZV č.4/2019 je vydána na základě zákona č. 565/1990 Sb.,  o místních poplatcích. "Poplatek za komunální odpad" je zkratka pro místní poplatek za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů, který je dle uvedeného zákona  příspěvkem do systému nakládání s odpady a pro jeho stanovení není rozhodné, v jaké míře je tento systém poplatníkem využíván. OZV č. 4/2019 v souladu se zákonem stanovuje, že místní poplatek za komunální odpad platí fyzická osoba přihlášená v obci a fyzická osoba, která má ve vlastnictví byt, rodinný dům nebo stavbu určenou k individuální rekreaci, ve které není přihlášena žádná fyzická osoba, a to ve výši odpovídající poplatku za jednu fyzickou osobu. Pokud jsou tedy nájemníci v  předmětných bytech přihlášeni k pobytu v Rakovníku, platí poplatek za komunální odpad v Rakovníku, pokud jsou přihlášeni v jiné obci, která má zaveden místní poplatek na základě uvedeného zákona, platí poplatek tam, kde jsou přihlášeni, ačkoli  tam žádný odpad nevytvářejí. Z bytu, ve kterém není přihlášena žádná fyzická osoba, platí majitel bytu poplatek ve výši odpovídající poplatku za  jednu fyzickou osobu.

S pozdravem

Jirka Cafourek, tiskový mluvčí MěÚ, 13. 2. 2020
Autor: MLEONARD

Dobrý den, 

lávka u zimního stadionu byla naposledny kontrolována v roce 2014, součástí zprávy z mostní prohlídky je uvedení data, do kterého má být provedena další prohlídka. Kontrola lávky u zimního stadionu proběhne do konce roku 2020.

K zasypání Vámi uvedené cesty proběhne v jarních měsících.

S pozdravem

Jirka Cafourek, tiskový mluvčí MěÚ, 7. 2. 2020
Autor: Petra

Dobrý den,

ano, plánuje. Kontejnerové místo zde bude zřízeno v jarních měsících. 

S pozdravem

Jirka Cafourek, tiskový mluvčí MěÚ, 7. 2. 2020
Autor: Michal Zelenka

Dobrý den,

souhlasíme, že chodník je v současnosti v horším stavu, nicméně tento stav nebude trvalý. Chodník necháme zatravnit a opět zde bude umožněno po něm chodit. Se zadlážděním se prozatím nepočítá.

S pozdravem

Jirka Cafourek, tiskový mluvčí MěÚ, 7. 2. 2020

SENIOR EXPRES
služba radnice pro občany města Rakovník

logo

logo

Portál krizového řízení